UBP&HP Hükümeti’nin Kapalı Maraş Macerası

Bir hukukçu ve bir vatandaş olarak bakıyorum pencereden ülkemde yaşanan gelişmelere..,

Ve gördüklerimle duyduklarım beni hayretler içerisinde bırakıyor.,

Yine ve yeniden Ubp ve Hp Hükümeti ile altı yazlık üstü kışlık icraatları var gündemde dopdolu..!

Üstelik Türkiye’yi de yanlış yönlendirip, 

Hükümet olarak dış ve iç politikadaki başarısızlıkları sebebi ile Akdeniz’de bir türlü çözemedikleri karbon ihtilafına karşın, Kıbrıs Rum tarafına misilleme yapmak, hem de yaklaşan Reisi Cumhurluk yarışındaki makam sevdaları için kolları sıvamış durumda halkı huzursuzluğa sürüklüyorlar..!

Zira,50 yıldır Kıbrıs Davası ve Mülkiyet Sorunu Kapsamında görüşülen Kapalı Maraş’ı Las Vegas yapma hayali ile açma yolunda macera peşinde koşuyorlar.,

Peki, Kapalı Maraş’ın dünya gözüyle ‘Hukuki Gerçekleri’ne’ bir daha bakalım;

1- Maraş, Kıbrıs davası ve mülkiyet sorununun yani kapsamlı müzakerelerin konusu olan bir mülktür.

2- BM kararları ve Uluslararası Hukuk takip edilmelidir. Nitekim Uluslararası hukuk ve BM kararlarında Maraş’ın açılma şartları sarihtir.

3- Taşınmaz Mal Komisyonuna yüzlerce Kıbrıslı Rum’un yıllardır yapmış olduğu mal tazmin müracaatları yeterli maddi kaynak olmadığı hasebiyle tıkanmış durumdadır ve bu nedene istinaden de Kıbrıslı Rumlar tarafından onlarca Dava Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşınmıştır. Mezkur davalar halen görüşülmektedir.,

4- Maraş’ın Vakıf malı olduğu iddiaları uluslararası hukuk önünde ispatlanmamış havada asılı iddialardır.

Şimdi de KKTC hükümetinin Dış ve İç siyasetteki İcraatlarına ve Olası Neticelerine Bakalım;

1- Maalesef bugün, KKTC’nin 45’nci koalisyon hükümeti olan Ubp ve Hp’nin iç ve dış siyasetteki başarı notu sıfırdır.,

Zira hükümetin bugünkü acemi icraatı,

 Doğu Akdeniz’deki karbon anlaşmazlığına Maraş ile misilleme yapma gayreti ve bu nedenle de Maraş’ın gündeme getirilmesi keza buna ilaveten Reisi Cumhur seçimlerine de malzeme olarak kullanılma çabasından ibarettir. 

2- Bu tür icraatların Uluslararası Hukuk gözünde hiçbir başarı notu yoktur.,

3- Hiçbir siyasi değeri de yoktur.

Nitekim duvara tosladıkları vakit kendilerine son sözü yine hukuk söyleyecektir.

Son olarak,

Tüm yukarıdaki gerçekler ışığında ve muvacehesinde Kapalı Maraş Gerçeklerine 4 soru ile bir bakalım ve hükümet tarafından yaratılmaya çalışılan konjonktürü sorgulayarak özetleyelim;

Soru 1-

50 senedir mülkiyet sorunu kapsamında görüşülen Maraş neden tam da KKTC Reisi Cumhur seçimi öncesi açılma hamlesi ile karşı karşıya kalıyor?!! 

Soru 2-

Taşınmaz Mal Komisyonu Kıbrıslı Rumların hale hazırda yapmış oldukları yüzlerce mal tazminini karşılayamaz durumda ve  bloke olmuşken, neden Kapalı Maraş’ın açılma formülü olarak Taşınmaz Mal Komisyonu gösteriliyor?!!

Soru 3-

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde Kıbrıslı Rumların dosyaladıkları dava konusu  Maraş’taki mallar olan bir hukuki anlaşmazlık ahvali mevcut iken keza bu davalar Mahkeme tarafından henüz karara bağlanmamışken tek taraflı hangi hukuki zemin ve gerekçelere dayanarak hükümet Kapalı Maraş açılımı görüşüyor?!!  

Soru 4-

Kıbrıslı Rumlarla Doğu Akdeniz’de oluşan karbon ihtilafının hükümet ve Dışişleri Bakanı Sn. Özersay’ın dış siyasetteki başarısızlığı sebebi ile çözümsüz kalmasına müteakip Kapalı Maraş neden misilleme ve psikolojik savaş olarak kullanılıyor?!!

 Ülkede yol yok sağlık, eğitim, dış siyaset, iç siyaset, ekonomi error veriyor..!

Ülke halkı bankrupt yani sosyal ve ekonomik olarak iflas etmiş durumda..!

 Sn. Özersay ve Sn. Tatar ise Maalesef  Alice Harikalar Diyarında.!

İki ortak yine tabi ki ortak menfaatleri olan Reisi Cumhurluk makamının peşinde..!

Geçmiş olsun ülkem yine ve yeniden hepimize geçmiş olsun..,

YORUM EKLE

banner19

banner1

banner3