“Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasa Tasarısı” oybirliği ile kabul edildi

banner32

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, CTP Milletvekili Fikri Toros başkanlığı'nda bugün saat 12:00’de toplandı.

“Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasa Tasarısı” oybirliği ile kabul edildi
banner23

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre komite, gündeminde bulunan, “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasa Tasarısı”nı oybirliği ile kabul etti. 

Komite gündeminde bulunan bir diğer gündem maddesi “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasa Tasarısı”nın  da genel görüşmesine başladı.

Açıklamaya göre Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi şöyle:

“Yürürlükte olan 2/2005 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası’nda bazı eksikliklerin olduğu saptanmış olup ayrıca Ar-Ge konusunda hazırlanmış olan Yasa Tasarısı ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası’nın  uyumlu hale getirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Ar-Ge, üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması amacıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek veya ileri teknoloji sağlayacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine uluslararası alanda rekabet gücü kazandıracak ve yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamak amacıyla Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin kuruluş, işleyiş, yönetim ve denetim esasları ve bunlarla ilgili kişi ve kuruluşların görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen ve mevcut 2/2005 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası’nın yürürlükten kaldırılmasını öngören “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasa Tasarısı” hazırlanmıştır.

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi şu şekilde:

“Ar-Ge, tasarım ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile AR-GE’ye, tasarıma ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, AR-GE personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmek amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Ar-Ge, tasarım ve yenilik projelerine, rekabet öncesi işbirliği projelerine ve teknogirişim sermayesine ilişkin, indirim, destek, istisna ve teşvikler ile tüm bunlara yönelik, uygulama kuralları, denetim usul ve esaslarını düzenleyen ‘Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasa Tasarısı’ hazırlanmıştır.”

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplantısına davetli olarak,  Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kıbrıs Bilişim Derneği, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü  ve Yakın Doğu Üniversitesi’nden yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundular.

CTP Milletvekili Fikri Toros Başkanlığı'nda toplanan Komite’ye, UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, HP Milletvekili Mesut Genç, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları,  HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy  katıldı.

YORUM EKLE
banner28
SIRADAKİ HABER

banner19

banner1

banner3

banner18