banner38

Şu an için değişiklik söz konusu değil !

Şu an için değişiklik söz konusu değil !
banner37
banner23

UBP-MYK, tüzük değişiklik önerilerinin, Parti Meclisi’ne sevk edilmesi yönünde tavsiye kararı üretti.Salı günü yapılacak olan Parti Meclisi toplantısında  tüzük değişikliği konusu ele alınacak. Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne açıklama yapan UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu şu an itibari ile bir değişikliğin söz konusu olmadığını MYK’nın kararlarının Salı günü Parti Meclisi’ne götürüleceğini söyledi. Hasipoğlu Parti Meclisi’nde tüzük değişikliği onaylanırsa Ağustos sonu tüzük kurultayına gidileceğini açıkladı.

Öte yandan Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi’nin geçen ay aldığı bir karar doğrultusunda oluşturulan Tüzük Değişiklik Komitesi tarafından yapılan çalışmaları ele aldı ve bazı değişikliklerle onaylayarak Parti Meclisi’ne sevk etti. Genel Başkan, Başbakan Ersan Saner, “ hedeflerinin Kıbrıs Türk Halkı’nın en büyük siyasal gücü, özünün temsilcisi Ulusal Birlik Partisi’nin tüzüğünde günün ihtiyaçları ışığında yeni bazı düzenlemeler yapmak olduğunu” belirtti

Bu bağlamda tüzüğümüzde yapması önerilen değişiklikler şunlardır: 1-Bilindiği üzere Partimizin Kurultayları tek merkezde gerçekleştirilmekte ve tek bir Başkanlık Divanı tarafından yönetilmekte idi. Önerilen değişiklikle, Kurultayımızın tek merkezde toplanması, Başkanlık Divanının da bu toplantıda seçilmesi, seçilen Başkanlık Divanının, Kurultayı açarak oy verme işlemlerini yönetmek üzere, her ilçede alt divanlar görevlendirmesi mümkün olacaktır. Bu şekilde, oy verme ve sayın işlemlerinin 6 ilçede gerçekleştirmesi ile bulaş riski azaltılarak katılımın artması, 17 bin üyemizin daha rahat bir şekilde iradelerini sandığa yansıtmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca oyların birleştirilmesi ve ilanı Başkanlık Divanı tarafından yapılacak olsa da 6 ilçede oylama ve oy ayrımı yapılacak olması nedeniyle gerek Genel Başkanlık, gerekse Parti Meclisi ve diğer organlar için gerçekleştirilecek oy verme, oy ayrım ve sayın işlemlerinde ciddi bir hızlanma ve zaman tasarrufu sağlanacak, sonuçlar daha erken açıklanabilecektir. Merkez Yönetim Kurulunda onaylanan bir başka değişiklikle de Nisan ayı sonundan önce Merkez Yönetim Kurulu karar ile üye yapılan herkesin, Yüksek Seçim Kurulu’na üyeliklerin girişinde yaşanan gecikmeden etkilenmemeleri, oy kullanabilmeleri sağlanıyor. Bu değişiklik önerisi ile, Kurultayda oy kullanabilmek için, Partimize, Kurultaydan asgari yüz seksen gün önce kayıt olma koşulu, yüz yirmi güne indiriliyor. Bir başka önemli değişiklik ise yönetimseldir. 22’nci Olağan Kurultayımızdan sonra artık UBP’de Genel Sekreterlik olmayacak, UBP Genel Başkan ve Genel Başkan Yardımcıları ile diğer yetkili organları tarafından sevk ve idare edilecek… Buna göre, Parti Genel Başkanı, Parti Meclisi üyeleri arasında bir Genel Başkan Birinci Yardımcısı 5 de Genel Başkan II. Yardımcısı atayacak. Genel Başkan Birinci Yardımcısı Genel Sekreter’in bugün üstlenmekte olduğu görevleri üstlenecek. Genel Başkan İkinci Yardımcıları ise Genel Başkan’la , Genel Başkan Birinci Yardımcısı’nın birlikte belirleyecekleri, Merkez Yönetim Kurulu’nda onaylanacak görev ve yetkiler çerçevesinde çalışmalar yapacak. Önerilen tüzük değişikliği ile Genel Başkanlık makamının herhangi bir sebeple boşalması halinde Partimizi, Genel Başkan seçimi gündemi ile Kurultaya götürme görevi Parti Meclisine ait olacak. Merkez Yönetim Kurulumuzda dün onaylanan, kamuoyuna açıklamak istediğimiz bir diğer tüzük değişiklik önerisi ise Olağan Kurultaylarımızla yetkili organlarımızın seçiminin hangi sıklıkla yapılacağıdır. Bizim tüzüğümüz 2 yılda bir Genel Başkanlık ve diğer yetkili organlar için seçim yapılmasını içeriyordu ama Siyasi Partiler Yasası bu süreyi 3 yıl olarak düzenlemişti. Yapılan değişiklikle tüzüğümüzü yasaya uyarlıyoruz. Yani bu değişiklik ile, tüzüğümüzde olağan kurultayın düzenlenmesi ile ilgili iki yıllık süre üç yıla çıkarılmıştır. Bunlara ek olarak, Milletvekili adayı olacak ilçe başkanlarının görevlerinden istifa etmelerini gerekli kılan düzenlemenin değiştirilmesi önerilmiştir. Buna göre Milletvekili adayı olacak ilçe başkanları, adaylık müracaatı ile birlikte görevlerinden izine ayrılacaklar ve seçim sonrasında görevlerine devam edebileceklerdir. Bunun yanında, mevcut tüzüğümüzde, genel veya erken genel seçimlerde milletvekili aday sıralamasını istisnai hallerde Parti Meclisine veren ancak istisnaların ne olduğu belirtilmediğinden uygulanamayan düzenlemeye bu istisnaların ne olacağı hususunun eklenmesi önerilmiştir. Dolayısıyla, erken seçim ilanını müteakip, 90 günden kısa sürede seçime gidilecek olursa veya kamu sağlığı, güvenliği söz konusu olduğu için aday sıralaması üyeye götürülemiyorsa, bu görevi Parti Meclisi yapacak. Herkesin bilmesinde fayda görüyorum; Hedefimiz, Kıbrıs Türk Halkı’nın en büyük siyasal gücü, özünün temsilcisi Ulusal Birlik Partisi’nin tüzüğünde günün ihtiyaçları ışığında yeni bazı düzenlemeler yaparak parti üyelerinin iradelerinin daha yüksek oranda sandığa yansımasını sağlamak, istikrarlı bir yönetim oluşturmak ve yapılacak ilk erken seçimde partimizi tek başına iktidara taşımaktır. Oyun oynamıyoruz, maç da yapmıyoruz. Salgın var. Salgın koşullarında Kurultay yapacağız ve 6 ilçemizde 17 bin üyemizin en iyi koşullarda en yüksek katılımla oy kullanmalarını istiyoruz. 5 ilçemizdeki 12 bine yakın üyemizi Lefkoşa’ya getirmek mi daha doğru olur, yoksa ilçelerinde oy kullanmalarını sağlamak mı? Yapılan değişiklikler partimiz ve ülkemizin yararınadır. Çok demokratik ve verimli bir çalışma yapan Merkez Yönetim Kurulu ile Tüzük Değişiklik Komitemize teşekkür ederim. Takdir, Parti Meclisi ve üyelerimizindir.”

Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2021, 18:16
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner19

banner1

banner3