banner38

Sayıştaylık göreve!

Sayıştaylık göreve!
banner37
banner23

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu(KIB-TEK)’in bu yılın Nisan ve Mayıs aylarında ihalesiz yakıt alımı yaptığına ilişkin haberimizin kamuoyunda bomba etkisi yaratması üzerine apar topar basına Genel Müdür tarafından gönderilen açıklama ve bilgilerin haberi teyit eder nitelikte olduğu anlaşıldı.


Gerek koalisyon hükümetinin gerekse Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’nin şeffaflık ve hesap verebilirlik ve ihalesiz alım yapılmayacağı üzerine yaptıkları söylemleri sıralamaya gerek görmeden Sayıştay Başkanlığı’na soruyor ve yanıt bekliyoruz; 30 Mart 2018’den başlayarak yüklenici firmadan 2 kez ihalesiz yakıt alımının yapıldığı bizzat ilgili kurum yetkilisi tarafından da doğrulandığına göre bu alımlarla ilgili soruşturma yapılacak mı ? Bu alımlarda ödenen döviz cinsinden meblağlarda bir önceki alımlara göre fark var mı ??


30 Mart’ta alım yapılması gerekli olduğuna göre neden 11 Mayıs Cuma günü yerine o tarihe yönelik ihaleye çıkılmadığını da devletin baş denetçisi konumundaki Sayıştay Başkanlığı’ndan kamuoyu adına duymak istiyoruz.


Koalisyon Hükümetinin kuruluşundan bugüne birçok kez dile getirdiği başlatılmak istenen şeffaf ve hesap verebilirlik dönemi adına Sayıştay’ı yeniden göreve davet ediyor ve KIB-TEK yasasında yer alan olağanüstü durumlarla ilgili kuralı hatırlatıyor ve soruyor ve yanıt bekliyoruz?? Nisan ve Mayıs aylarında yapılan 2 ayrı ihalesiz yakıt alımı bu kurallardan hangisine uyuyor lütfen açıklayın diyoruz;


Sözleşme hangi şartlarda uzatılıyor?


“ Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir.
a) Doğal afetler,
b) Yasal grev,
c) Genel salgın hastalık,
d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,
e) Gerektiğinde Merkezi İhale Komisyonu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere, idare
tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için;
yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine
getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya
gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi
gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler
tarafından belgelendirilmesi zorunludur.”


Soruyoruz!


1. Sözleşme uzatmak için hangi mücbir sebepler oluştu ki sözleşme uzatıldı?


2.  Sayın Müdür, 04.07.18 de kapanacak olan ihale 04.06.18 tarihinde nasıl değerlendirilecek?


3. 13 Mart’ta atanmış olan yönetim kurulu ihaleye çıkmak için iki ay neden bekledi?


Zamanında çıkılsaydı iddia ettikleri tarihte değerlendirip memleketi kaosa sürüklemeden ihaleyi neticelendireceklerdi, ama bize gelen duyumlar bir süre önce ihale şartnamesi MİK'e gönderildiği ve MİK yasalarına uymadığı için geri gönderildiğidir, neden geri gönderildi yeni MİK yasasına göre uygunsuzluk neydi ve o düzeltme yapıldı mı?


4. Yapılmış olan uzatma sözleşmesi kaç aylık ve hangi şartları içermektedir?

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2018, 15:09
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner19

banner1

banner3