banner38

PGM alınacak polis sayısını açıkladı

Polis Genel Müdürlüğü KKTC Polis Örgütü kadrosuna polis memuru alacağını duyurdu.

PGM alınacak polis sayısını açıkladı
banner37
banner23

Polis Genel Müdürlüğü'nün yaptığı duyuru;

I. 27 Haziran 2018 tarihli 150/2018 sayılı Resmi Gazetede ve basın-yayın yoluyla duyurulan münhal ile açılmış olan 80 Polis Memuru (Erkek) Mevkiinin, yapılan sınavlar sonucu doldurulamayacağı gerçeği dikkate alınarak, aşağıdaki “Aranan Koşulları” taşıyanlardan yeniden müracaat kabul edilecektir.

Kadro Adı : Polis Memuru
Meslek Derecesi : 9’uncu Derece
Kadro Sayısı : 2288
Maaş Baremi : 5/4

II. Başvurular, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlüklerinden temin edilecek olan dilekçe forumları doldurularak, diğer istenen belgeler ile birlikte, 27-28-29/08/2018 tarihlerinde mesai saatleri içerisinde İlçe Polis Müdürlüklerine şahsen yapılacaktır. 27 Haziran 2018 tarihinde açılmış olan münhal için müracaat edip Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından müracaatları kabul edilenlerden, 29 Ağustos 2018 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmayanların (30 yaşını dolduranlar hariç) aksine beyanları olmadığı sürece yeniden müracaat etmelerine gerek olmayıp, müracaatları geçerli sayılacaktır.

III. Her halükarda, 27 Haziran 2018 tarihli 150/2018 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan münhal duyurusuna müracaat edip yapılan ve yapılacak olan sınavlarda başarılı olup sağlık kontrolunde uygun görülecekler ile bu münhal için başvuracak olan müracaatçılardan toplam 80 Polis Memuru alınarak münhal kadro tamamlanacaktır.

IV. ARANAN KOŞULLAR
(1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak;
(2) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz yaşını tamamlamamış olmak; (29/08/2018 tarihi itibariyle)
(3) En az lise veya dengi bir okul mezunu olmak;
(4) Herhangi bir suçtan hapis cezasına çarptırılmamış, affa uğramış olsalar dahi, rüşvet,
hırsızlık, hırsızlık mal kabulü, dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, hileli iflas, ırza geçme ve
benzeri yüz kızartıcı suçlar ile kumar, sarhoşluk, uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ile
ilgili suçlardan hüküm giymemiş olmak;

(5) Askerlik hizmetini yerine getirmiş olmak;
(6) Gerekli sağlık şartlarını taşıdığını yarışma Sınavını müteakip Polis Genel Müdürlüğü tarafından
sevk edileceği Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu ile kanıtlamış olmak:

(7) Kamu görevinden emekli maaşı, ikramiye veya herhangi bir tazminat almamış olmak veya disiplin
suçundan ötürü görevden çıkarılmamış veya görevine son verilmemiş olmak;

(8) Vücut ölçüleri, boy itibariyle 170 cm’den (-1 cm kabul edilir) kısa olmamak. Boy ölçüsünün cm olarak
son iki rakamı ile kilosu arasında -10kg, +10 kg’dan fazla fark olmayacak. 175 cm dahil ve yukarı
olanlarda ise -15 kg., +15 kg.’dan fazla fark olmayacak.

(9) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

V. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR :

Polis Örgütünün iç örgütlenmesinde kendilerine verilen görevleri yapmak ve Polis Genel Müdürü ile diğer hiyerarşik amirlerin emirlerini yerine getirmek. Görevleriyle ilgili konularda Polis Genel Müdürüne
karşı sorumludurlar.

VI. BAŞVURU EVRAKLARI
(1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve fotokopisi,

(2) Doğum şahadetnamesi,

(3) Mezun olduğu okul diploması veya onaylanmış kopyası,

(4) Askerliğini yapmış olduğunu kanıtlayan belge,

(5) 4×6 santimetre ebadında iki adet fotoğraf,

(6) İlçe Polis Müdürlüklerinden alınacak sabıka kayıt belgesi. Ancak, başvuru tarihinden önce herhangi bir zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında ikameti bulunan başvuru sahipleri, bu süre içerisinde ikamet ettikleri ülkeden temin edecekleri sabıka kayıt belgesini de eklerler.

VII. YAPILACAK SINAVLAR, YERLERİ VE TARİHLERİ
(1) Vücut ölçülerinin yapılması ve Başvuruların Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından kabulü (Tarih ve Yeri: 04-05/09/2018 tarihlerinde, Polis Genel Müdürlüğü-Lefkoşa.
(Yapılacak boy ve kilo ölçümüne itirazı olanlar itirazlarını hemen yapacaklar ve itirazları Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından o anda değerlendirilip karara bağlanacaktır. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.)

(2) Yeterlik Sınavı: (Aranan öğrenim koşullarının üzerinde mezuniyeti bulunanlar yeterlik
sınavından muaftır.
(Tarihi ve Yeri: 08/09/2018 – Lefkoşa.)
(Sınav Konuları: Türkçe, Matematik ve Kompozisyon)

(3) İngilizce Sınavı: (Yazılı)
(Tarihi ve Yeri: 15/09/2018 – Lefkoşa.)
Yeterlik Sınavında başarılı olanlar ile muaf tutulan adaylar sınava katılırlar.

(4) Spor Sınavı:
(Tarihi ve Yeri: 24-25-26/09/2018 – Özel Harekat Müdürlüğü – Dikmen)
(İngilizce sınavında başarılı olanlar katılacaktır.)

(5) a) Yarışma Sınavının Yazılı Bölümü:
(Tarihi ve Yeri: 29/09/2018 – Lefkoşa.)
(Spor sınavında başarılı olanlar katılacaktır.)

b) Yarışma Sınavının Sözlü Bölümü:
(Yarışma Sınavına Yazılı Bölümüne katılanların tümü katılacaktır.)
(Tarihi ve Yeri: 01-02-03/10/2018 – Lefkoşa.)
(Spor sınavında başarılı olacak sayıya göre süre uzayabilir veya kısalabilir)

NOT : Yapılacak işlem ve sınavlar hakkında daha ayrıntılı bilgi başvuru kabulünde verilecektir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner1

banner3