İkinci işin işi bitti!

banner32

İkinci işin işi bitti!
banner23
Rogers: Değişiklikler bütüncül olarak ele alınmalı

Gardiyanoğlu: Kamuoyu, ‘ikinci iş’ sevdasından yoruldu

Besim: Güzel bir düzenleme oldu

Candan MERT

Meclis, kamu sağlık çalışanlarının ikinci iş yapması halinde işten çıkarılmasını içeren yasadaki muğlaklığı gidererek onayladı.

Onaylanan yasaya göre ikinci iş yapan bir kamu sağlık çalışanı işi bırakması için verilen ihtardan 15 gün sonra söz konusu işten ayrılmaması halinde kamudan çıkarılabilecek.

Halkın Partisi(HP) Milletvekili ve İdari Sağlık ve Kamu İşleri Komitesi Başkanı Jale Refik Rogers, Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı(KTSÇHB) Remzi Gardiyanoğlu ve Sağlık Bakanı Filiz Besim, Haberal Kıbrıslı’ya yaptıkları özel açıklamalarında, meclis tarafından onaylanan ikinci iş yasağı bağlamındaki yasanın düzenlenmesi hususunu değerlendirdi.

Halkın Partisi(HP) Milletvekili ve İdari Sağlık ve Kamu İşleri Komitesi Başkanı Jale Refik Rogers, Haberal Kıbrıslı’ya yaptığı özel açıklamasında ikinci işin sadece kamu sağlık çalışanlarının değil, kamunun ortak sorunu olduğunu, dolayısıyla bütüncül olarak ele alınması gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı(KTSÇHB) Remzi Gardiyanoğlu, Haberal Kıbrıslı’ya yaptığı özel açıklamasında kamuoyunun, kamu hekimlerinin ‘ikinci iş’ sevdasından ve sağlık sistemini getirdikleri kaos halinden yorulduğunu dile getirdi.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Haberal Kıbrıslı’ya yaptığı özel açıklamasında, kararın Siyasi İşler ve Sağlık Komitesi’nden ve Genel Kuruldan oy birliği ile geçmiş bir karar olduğunu vurgulayarak, “Bizim de onayladığımız bir karardır, güzel bir düzenleme olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Rogers: Yasağı çiğneyen, uyarı sürecinden geçirilecek

Halkın Partisi(HP) Milletvekili ve İdari Sağlık ve Kamu İşleri Komitesi Başkanı Jale Refik Rogers, Haberal Kıbrıslı’ya yaptığı özel açıklamasında ikinci iş yasağının yeni çıkan bir yasa olmadığını ve yasa bağlamında bulunan disiplin kurallarının iyileştirmesi bağlamında çalışmaların yapıldığını ifade etti. Rogers, ikinci iş yasağını çiğneyen bir çalışanın direkt görevden çıkarılmasındansa, yazılı ihtar ile uyarı sürecinden geçirilerek göreve devam etmesi halinde işten çıkarılmasının gerçekleşeceğini söyledi.

“Netleştirme adına değişikliğe gittik”

Yasa değişikliğinin geçtiğimiz hükümet döneminde gündeme geldiğini kaydeden Jale Refik Rogers, Kamu Sağlık Çalışanları yasasında başka iş yapma ile ilgili maddede herhangi bir uyarının bulunmadığını ancak Kamu Görevlileri veya öğretmenler ile ilgili yasalara bakıldığında ‘uyarılara rağmen’ şeklinde net olmayan ibarenin mevcut olduğunu aktardı. İdari İşler ve Sağlık Komitesi olarak kendilerinin bunları gözden geçirerek, uygulanabilir olması açısından ve ilgili yasalarla uyumlu olacak şekilde değişikliğe gidildiğini belirten Jale Refik Rogers, diğer yasalarda uygulama hususunda bazı sıkıntılara yol açabilecek ifadelerin bulunduğunu ve bunun yaşanmaması açısından değişiklik yapıldığını ve komite ve meclisten oy birliği ile geçirildiğini dile getirdi.

“Değişiklikler bütüncül olarak ele alınmalı”

İkinci işin sadece kamu sağlık çalışanlarının değil, kamunun ortak sorunu olduğunu kaydeden Başkan Rogers, dolayısıyla yapılan değişikliklerin sadece kamu sağlık çalışanlarına değil, bütüncül olarak ele alınması gerektiğini aktardı. Son zamanlardaki tartışmaların genel olarak hekimler veya kamu sağlık çalışanları üzerinden yaşandığını belirten Jale Refik Rogers, duruma bu şekilde bakılmasının yanlışlığına değinirken, tartışmalara her açıdan bakabilmenin daha sağlıklı olacağını vurguladı.

Gardiyanoğlu: Hekim onuruna yakışmayacak tavırlar!

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı(KTSÇHB) Remzi Gardiyanoğlu, Haberal Kıbrıslı’ya yaptığı özel açıklamasında kamu sağlık çalışanlarının içerisinde bulunan ‘elit zümre’ olan Kamu Hekimlerinin, ‘ikinci iş yasağını sürekli delen ve delmek için yasalar çıkaran şahıslar’ olduğunu dile getirdi. Kamu Hekimlerinin Sağlık Bakanlığı ve ülkenin sağlık politikasını kendi ikinci işleri üzerine yoğunlaştıran bir zümre olduğunu belirten Başkan Gardiyanoğlu, “Ellerindeki kazanımları sürekli bir tarafa bırakıp, açgözlü bir tavırla hep daha çoğunu isteyen bir zümreden bahsediyoruz. Bu ikinci iş neden keskin kriterlere bağlandı? Bu açgözlü ve hekimlik onuruna yakışmayacak tavırlarda bulunan zümre, ‘Biz kamu sağlık çalışanları ve öğretmenler de dahil diğer kamu çalışanları ikinci iş yaparsa atılsın, ama biz kendi yasamızda öyle bir değişiklik yapalım ki; biz 6 kez kazanalım, 7’ncide atılalım’ diyerek olumsuzca bir yasal düzenlemeye gitmeye çalıştılar.” ifadelerini kullandı.

“Açgözlülük ile çıkılan yoldan geri dönmek..”

Başkan Remzi Gardiyanoğlu, kamu sağlık çalışanlarında düzenleme yapıldığını ve uyarı, kınamadan başlayarak geçici işten uzaklaştırma ve 6’ncı seferde de yakalanılırsa işten atılma şeklinde kademelerin oluşturulduğunu dile getirirken, “Yani kendilerine 6 basamaklı bir ceza sistemi getirmek istediler. Ama o kadar hadsizler ve seviyelerini bilmiyorlar ki; yapmaya çalıştıkları şey; kaçak hastanelerde çalışıp kaçak hasta bakarak, bunları tespit ettirmemek, ‘6 defa yakalarsanız bizi alın’ düşüncesi ile hareket etmektir.” dedi. Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP) ve Ulusal Birlik Partisi(UBP) döneminde olan bu yasanın meclisten geçirilerek Cumhurbaşkanının önüne getirildiğini ve kendilerinin de Akıncı ile bu durumu görüştüklerini kaydeden Gardiyanoğlu, düzenlemenin anayasaya aykırı bir düzenleme olmasından dolayı meclise geri gönderildiğini ve mecliste tekrar görüşüldüğünü, şimdiki komitenin sendikalar ile görüşüldüğünü aktarırken, konuşmasında “Kamu hekimleri yine açgözlülükleri ile çıktıkları yoldan geri dönüyorlar ve yasa kesin kriterlere bağlanıyor” ifadelerine yer verdi.

“Kamuoyu, ‘ikinci iş’ sevdasından yoruldu”

Yasa değişikliğinin son halinde yasanın ‘ikinci iş yapıyorsanız size ihtar yazıyoruz ve 15 gün daha devam ederseniz atılıyorsunuz’ dediğini kaydeden Remzi Gardiyanoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın basına klinikleri denetledikleri yönünde açıklamalarının bulunduğunu dile getirirken, kendilerinin de denetlendiğini ifade etti. Kendilerinin ‘Özel hastaneleri, klinikleri denetleyin ve yasal olmayanları kapatın’ çağrısında bulunduklarını belirten Gardiyanoğlu, “Bazı ifadeler ile kamuoyu yanıltmaya çalışılıyor. Bu düzenlemenin ardından yapılması gereken kamu hekimlerinin açık olan bütün kliniklerini kapatmaktır.” ifadelerini kullanırken, hala devletin yasal klinikleri denetimleri ile uğraşıldığını aktardı. Kamuoyunun, kamu hekimlerinin ‘ikinci iş’ sevdasından ve sağlık sistemini getirdikleri kaos halinden yorulduğunu kaydeden Remzi Gardiyanoğlu, “Kimsenin umurunda değil aslında kimin kaç iş yaptığı, isterlerse 10 iş yapsınlar ancak Devlet Hastanelerine sahip çıksınlar, çalışmaları gerektiği yerde çalışsınlar, devletin imkanlarını kendi özel işleri için kullanarak hastaları kliniklerine çağırmasınlar; kısacası ‘hekimlik onuruna yakışmayan’ hallerde bulunmasınlar.” dedi.

“Otomasyon ile randevu başlamalı”

İkinci işin yasak olduğunun altını çizen Gardiyanoğlu, yakında bu bağlamda yönetim kurulunu toplayarak farklı adımlar atacaklarını kaydederken, “Sağlık Bakanlığı’nda bulunan şahıslar elini taşın altına koyup bu yasağı uygulamak zorunda; çünkü en önemli şey ‘irade’dir.” dedi. Ülke olarak otomasyona geçilmesi isteniyorsa geçilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Remzi Gardiyanoğlu, otomasyon sistemine geçilerek otomasyon yolu ile hastaların 15.30’a kadar randevu alabilmesinin sağlanmasının önemine değinirken, “Ama ne acıdır ki bunlar ikinci işleri uğruna her şeyi yaparlar, her şeyi de kabul ederler. Bence bir an önce ikinci işinin olmadığını Sağlık Bakanı açıklamak zorundadır” ifadelerini kullanarak, takip edilerek her şeyin görüleceğini de sözlerine ekledi.

Besim: Güzel bir düzenleme oldu

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Haberal Kıbrıslı’ya yaptığı özel açıklamasında, bu yasanın seçimden önce gelen bir disiplin konusu ile ilgili bir yasa olduğunu kaydederken, ikinci iş yasağının olduğunu ve içeriğinde düzenlemelere gidildiğini dile getirdi. Kamuoyunda bu konunun yanlış yankı bulduğunu aktaran Bakan Besim, yasa bağlamındaki cezaların daha katı olduğunu ancak mevcut konumda mecliste diğer kamu yasaları ile eşit şekilde cezaların yeniden düzenlendiğini ifade etti. Yapılan düzenlemenin doğru olarak yapıldığını ve adil bir düzenleme olduğunu belirten Sağlık Bakanı Filiz Besim, diğer kamu görevlileri yasaları ile de uyumlu olan bir yasa olduğunun altını çizerek, “Bu adım bizim olumlu karşıladığımız bir adımdır. Zaten Eski Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen bir yasa düzenlemesiydi” dedi. Yasanın yeniden düzenlenmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığından meclise gönderildiğini ifade eden Filiz Besim, kararın Siyasi İşler ve Sağlık Komitesi’nden ve Genel Kuruldan oy birliği ile geçmiş bir karar olduğunu vurgulayarak, “Bizim de onayladığımız bir karardır, güzel bir düzenleme olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2018, 08:50
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner19

banner1

banner3

banner18