HP eski ve yeni protokolü karşılaştırdı

banner32

HP eski ve yeni protokolü karşılaştırdı
banner23

Halkın Partisi Genel Sekreteri Yenal Senin; dörtlü koalisyon döneminde üzerinde çalışılan ekonomik protokol taslağı ile, UBP- HP hükümetinin imzaladığı protokolü karşılaştıran bir çalışma yaptı.

Senin, partilerine yapılan haksız eleştiriler noktasında sosyal medyadan da bir açıklama yaparak bazı kesimlerin eleştirilerinin üslubu yüzünden konunun sağlıklı şekilde tartışılma ortamını berhava ettiğini belirtti.

Senin; “Şahsım adına ortaya konan altı dolu çoğu eleştiriyi baş tacı yaparım, ancak kullanılan dil ve ortaya konan karalamalar belirli bir üslup dışına çıkması ne ortamda sağlıklı bir tartışma fırsatı ne de saygı bırakır.Hele ki bu tarz ifadeleri kullanan kesim yıllar önce bu sözlere maaruz kalup zor dönemler geçirdiklerini düşünürsek, şimdi bu modele sarılmaları manidardır, kendi adıma da yürek burkan hadiselerdir” ifadelerini kullandı.

Senin; eski ve yeni anlaşma metinlerini karşılaştıran bir de çalışma yaptı.

İşte o maddeler:

İmzalanan antlaşmada eskis taslağa göre değişikliğe uğramış önemli bazı maddeler.

-Ödenekler
Eskisi
• Tüm ödeneklerden %10 tasarruf edilmesi amacıyla tedbir alınacaktır.
Yenisi
• Maaş ve maaş benzeri ödemeler hariç diğer ödeneklerden %10 tasarruf edilmesi amacıyla tedbir alınması.

-İstihdamlar
Eskisi

  • Kamu idarelerinin personel ihtiyacı ve bu ihtiyacı giderilmemesi halinde ek mesai oranlarının daha yüksek olacağı göz önüne alınarak istihdam oranları 1. Yıl için %100, 2. Yıl için %80, 3. Yıl %60 olacaktır.

Yenisi

  • Özelleştirme yasası kapsamında alınacaklar hariç olmak üzere, kamuda (KİT’ler dâhil) yeni istihdam edilecek toplam personel sayısı (geçici personel dâhil) 2019 yılı için bir önceki yılda emekli olanların sayısını geçmemesi.Eski taslakta bulunmayan ancak yeni antlaşmada yer alan maddeler.

-Kamu Sektörü

  • 2019 yılı Ocak ayında verilen 2,03'lük fazla artışın, Temmuz ayında verilecek Hayat Pahalılığından düşülmesi.

Finans sektörü

  • Kredi veren kooperatifler etkin bir şekilde denetlenecektir.
  • Bankacılık faaliyeti yaptığı tespit edilen kooperatiflerin bankacılık lisansı almalarının sağlanması veya bu faaliyetlerin durdurulması.
  • Kooperatif Şirketler Mukayyitliğinin denetim standartları oluşturarak ve düzenli aralıklarla kredi kooperatiflerini denetlemesi.

Ulaştırma

  • Şehirlerarası ve şehiriçi toplu taşımacılık analizleri yapılacaktır.
  • İlgili paydaşlarla işbirliği içerisinde güzergâh, duraklar, zaman çizelgesi, fiyatların düzenlenmesi, gelir projeksiyonlarına yönelik analizinin tamamlanması.
Protokol hakkında ;
4'lü koalisyon dönemi hazırlanan taslakta bulunan ancak yeni protokolde yer almayan maddeler.

Turizm
• Yerli ürünlerin sunulduğu Gastronomi Festivali düzenlenecektir. (Eylül-Ekim 2019) (ÇIKARILDI)
• Turizm sektöründe yerli ürünlerin kullanımının artırılmasına ilişkin çalışmaların devam etmesi, tespit edilen ürünlerin üretimi ve pazarlaması için kooperatifleşme ve organizasyon desteklenecektir. Ayrıca üretim ve pazarlama için hibe ve kredi olanağı sağlanacaktır. (ÇIKARILDI)

Tarım ve Doğal Kaynaklar
• Gıda güvenliği alanında sınır kontrol noktaları geliştirilecektir. (ÇIKARILDI)
• Hayvan hastalıkları kontrol altına alınması adına test yapılması ve küçükbaşlara yönelik scrapie taraması yapılacaktır. (ÇIKARILDI)
• Süt sektörü ve hellim ticareti strateji ve eylem planı hazırlanacaktır. (ÇIKARILDI)
• Ormancılık Faaliyetleri Eylem Planı hazırlanacaktır. (ÇIKARILDI)
 

Sanayi
• OSBler Yasası çıkarılacaktır. (ÇIKARILDI)
Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sektörü(Görüşülmedi)
• Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğü ile SUT (TC Sağlık Uygulama Tebliği) kodlarının uyumlaştırılması ve detaylandırılması yapılacaktır.
• Maliye Bakanlığı, DPÖ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı temsilcilerinin katılacağı komisyonca Genel Sağlık Sigortası’nın gözden geçirilecek, durum tespiti yapılacak ve Eylem Planının ortaya koyulması amacıyla rapor hazırlanacaktır.
 

Eğitim
• “A” “B” öğretmen uygulaması kriterlerinin değiştirilerek öğretmenlerin haftalık ders saati yükümlülükleri artırılacaktır. (Ağustos 2019)
• Öncelikle turizm sektöründe Meslek Edindirme kurslarıbaşlatılacak ve sonuçları izlenerek periyodik olarak raporlanacaktır. (Üç Bakanlığın Protokol imzalaması-Nisan 2019, Kursların başlaması-Eylül 2019)
 

Finans
• Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasası çıkartılacaktır. (Ekim 2019)
• Vakıflar Bankası Yönetimi profesyonelleştirilecektir.
Kamu
• Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Yasası çıkartılacaktır. (ÇIKARILDI)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner19

banner1

banner3

banner18