TBMM'de kabul edildi… İşte MİT'teki yeni düzenleme...

TBMM'de kabul edildi… İşte MİT'teki yeni düzenleme...
banner23
TBMM Genel Kurulunda, terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren,  Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  Teklifi’nin 13 maddesinin yer aldığı birinci bölümünün görüşmeleri tamamlandı.

Kabul edilen maddelere göre, valiler, kamu düzeni veya güvenliğinin  olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da  bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde, 15 günü geçmemek  üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini  bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilecek.

Valiler, belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını,  toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilecek veya kısıtlayabilecek,  ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini  yasaklayabilecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’na “önleme araması”  başlığıyla eklenen maddeye göre, tehlikenin ve suç işlenmesinin önlenmesi  amacıyla usulüne göre verilmiş sulh ceza hakimi kararı veya bu sebeplere bağlı  olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde askeri birlik komutanının ya da  askeri kurum amiri, hukuk hizmetleri başkanı ve birim amirinin yazılı emri  üzerine, askeri mahallerde kişilerin üstü, araçları, özel kağıtları ve eşyası  aranabilecek, gerekli tedbirler alınacak, suç delilleri koruma altına alınacak.

Arama talep yazısında, arama için makul sebeplerin oluştuğunun  gerekçeleriyle birlikte gösterilmesi gerekecek. Arama kararında veya emrinde  aramanın sebebi, konusu ve kapsamıyla yapılacağı yer, zaman ve geçerli olacağı  süre belirtilecek. Aramanın sonucu, arama kararı veya emri veren merci ya da  makama bir tutanakla bildirilecek. Konutta ve yerleşim yerinde ve eklentilerinde  önleme araması yapılamayacak.

Asker kişiler dahil askeri mahallere girmek veya çıkmak isteyenler,  duyarlı kapıdan geçmek zorunda olacak. Bu kişilerin üstleri duyarlı kapının ikaz  vermesi halinde metal dedektörle kontrol edilecek, eşyaları teknik cihazlardan ve  güvenlik sistemlerinden geçirilecek, aracı teknik cihazlarla gerektiğinde elle  kontrol edilebilecek.

Şüphe halinde veya bu cihazların bulunmadığı yerlerde, herhangi bir  emir veya karar olmasına bakılmaksızın kontrol elle yapılabilecek. Teknik  cihazların ikazının sürmesi halinde, bu kişiler ancak elle kontrolü kabul  ettikleri takdirde askeri mahallere girebilecek.

Teklifle 2017 yılında yapılan değişiklikle sıkıyönetim rejimi  Anayasa’dan çıkarıldığından, bu düzenlemeye uyum için Sıkıyönetim Kanunu  yürürlükten kaldırılıyor.

AİHM’in ihlal kararı dışında dostane çözüm ve tek taraflı deklarasyon  gibi usullerle sonuçlandırılan başvuruları da “yargılamanın yenilenmesi”  sebepleri arasına alınıyor. Böylece, dostane çözüm veya tek taraflı deklarasyonla  sonuçlandırılan başvurularda, ihlal kararı verilen başvurularda olduğu gibi  yeniden yargılama yoluna başvurulabilmesi mümkün hale getiriliyor, AİHM önündeki  başvurularda ihlal kararı verilmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Erbaş ve erlerin üst ve eşya aramaları

Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununa “erbaş ve erlerin üst ve eşya  aramaları” başlığıyla eklenen maddeye göre, tehlikenin veya suç işlenmesinin  önlenmesi amacıyla usulüne göre verilen sulh ceza hakimi kararı veya bu sebeplere  bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde birlik komutanı ile kurum  amirinin yazılı emri üzerine, sahil güvenlik hizmet binaları ve eklentileriyle  yüzer unsurlarında, askerlik yükümlülüğünü yerine getiren erbaş ve erlerin üstü,  özel kağıtları ve eşyası aranabilecek, gerekli tedbirler alınacak, suç delilleri  koruma altına alınacak.

Arama talep yazısında, arama için makul sebeplerin oluştuğunun  gerekçeleriyle gösterilmesi gerekecek. Arama kararında veya emrinde aramanın  sebebi, konusu ve kapsamıyla yapılacağı yer, zaman ve geçerli olacağı süre  belirtilecek.

Aramanın sonucu, arama kararı veya emri veren merci veya makama bir  tutanakla bildirilecek.

Konutta ve yerleşim yerinde ve eklentilerinde önleme araması  yapılamayacak.

Jandarma erbaş ile erlerin üst ve eşya aramaları

Jandarma erbaş ve erlerin üst ve eşya aramaları da aynı esaslara  bağlanıyor.

Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda yapılan değişikliğe  göre, vardiya yatakhaneleri, gazinolar, sosyal tesisler, özel, yerel ve kış  eğitim merkezlerinin sermayeleri, bu tesislerin gelirleriyle üye aidatlarına  ilave olarak Jandarma Genel Komutanlığı bütçesine konulacak ödenekten oluşacak.  Vardiya yatakhaneleri, gazinolar, sosyal tesisler, özel, yerel ve kış eğitim  merkezlerinin merkezi yönetim bütçe kanunu ile belirlenen giderleri genel  bütçeden karşılanabilecek.

Toplantı ve gösteri yürüyüşlerine düzenleme

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda, Anayasa Mahkemesinin  kararları doğrultusunda değişiklik yapılıyor. Buna göre, toplantı ile gösteri  yürüyüşünün yer ve güzergahı, vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılamaz  derecede zorlaştırmayacak.
Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2018, 21:49
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner19

banner1

banner3

banner18