banner38

Besim "Devlet Laboratuvarı çalışmaları başladı"

banner32

Cumhuriyet Meclisi’nde Sağlık Bakanlığı’nın 621 milyon 965 bin 700 TL olarak öngörülen bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Besim "Devlet Laboratuvarı çalışmaları başladı"
banner37
banner23

Cumhuriyet Meclisi’nde Sağlık Bakanlığı’nın 621 milyon 965 bin 700 TL olarak öngörülen bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.
ARIKLI: “MESAİ SAATLERİNE UYULMALI”
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, konuşmasına Sağlık Bakanı Filiz Besim’in bakan olmadan önce yazdığı bir yazısını okuyarak başladı. Arıklı, yazıda bakanın eleştirdiği konularda hangi aşamaya gelindiğini sordu ve sağlık alanında hükümet programında yer alan bazı maddeleri okudu.
Mültecilerin sağlık hakları, beş temel yasa, iş yeri hekimliği konusunda herhangi bir çalışmaları olup olmadığını soran Arıklı, Genel Sağlık Sigortası, Hasta Hakları Yasası’nın önemli olduğunu hizmete girmesi gerektiğini, bu iki yasada beklemeye tahammül olmadığını kaydetti. 
Kamu hekimlerinin çalışma saatlerine uymadığını savunan Arıklı, “Aldıkları maaşları hak etmeleri açısından mesai saatlerine uymaları için gereken çalışmaları yapın” dedi. 
Arıklı, Lefkoşa’ya yeni hastane konusunda hangi kararların alındığını, ne yapılacağını, uyuşturucu bağımlılığı tedavisi için yapılacak merkez, yaşlı bakım evi konuları ile eski Girne Dr. Akçiçek Hastanesi ile ilgili hangi aşamada olunduğunu sordu. 
Hasta simsarları türediğine yönelik ciddi iddialar bulunduğunu söyleyen Arıklı, Türkiye’deki hastanelere hasta pazarlayan simsarlar olduğunu bunun “ahlak dışı bir olay” olduğunu belirterek, bu konuda bilgi istedi. 
Arıklı, sevkler, ilaç firmalarına yapılan ödemeler, ulusal aşı politikası, ihalesiz icraatlar konusunda da istatistik rakamlar talep etti. 
ROGERS: “YAPILANDIRMAYA AĞIRLIK VERİLMELİ” 
HP Milletvekili Jale Refik Rogers, koruyucu ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin önemine vurgu yaptığı konuşmasında, Sağlık Bakanlığı’nın bu hükümet döneminde koruyucu sağlık hizmetlerine önem verdiğini görmenin mutluluk verici olduğunu ancak kadro yetersizliği ve yasa konusunda sıkıntılar bulunduğunu söyledi. 
Kanser Bildirim Yasası ve Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’na değinen Rogers, hasta mahremiyeti ve kişisel verilerin korunması noktasında yasada gereken önlemlerin alındığını belirtti. 
Rogers, her iki yasanın uygulanması noktasında Temel Sağlık Dairesi’nin kadrosunun teknik kişilerle güçlendirilmesinin, konusunda uzman ve sürekliliği olan kadroların oluşturulmasının önemli olduğunu kaydetti. 
Rogers, “Sağlık Bakanlığı’nın 2019 yılında yapacağı istihdamlarda öncelik olarak Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin yapılandırılmasına ağırlık verilmesi önemlidir. Sağlık Bakanlığı istatistiklerinin artık hastanelere, sağlık merkezlerine başvuran hasta sayısından öteye gitmesi gerekmektedir. Kayıt altına alma ve haritalandırma çalışmalarına başlanmalıdır. Meclis’te onaylanan bu iki yasa ile de bu çalışmaların zemini oluşturulmuştur” dedi. 
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Teşkilat Yasaları yenilenmeden önce Sağlık Bakanlığı’nın reorganizasyonunun yapılması gerektiğini dile getiren Rogers, teşkilat yasaları yapılırken mevcut çalışanlar üzerinden kadrolar oluştrulması yerine sağlıkta iş gücünün bilimsel verilere dayanarak planlanması gerektiğini dile getirdi. 
Rogers, Genetik Tanı Laboratuvarı’nın teşkilat yapısının geliştirilmesi, alt birimlere ayrılması ve kadrolarının artırılması ile bağımsız bir adli tıp kurumunun oluşturulmasının önemine vurgu yaptı.
BEROVA: “UYGULAMALAR SORUNLARI KAPATMAYA YÖNELİK” 
UBP Milletvekili Özdemir Berova, Sağlık Bakanlığı’nın 10 aylık uygulamalarının sorunları kapatmaya yönelik olduğunu, planlı programlı icraat yapılmadığını savundu. 
Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nda iki kez hemşire kadro artırımına gidilmesini eleştiren Berova, hemşire ve doktorların çalışma koşullarının iyi olmadığını söyleyerek hastanelerdeki yetersizlikleri anlattı. 
KKTC’de tam anlamıyla üçüncü basamak hizmet veren Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin fonksiyonlarını yapamaz durumda olduğunu, yeni bir hastane için adımlar atılması gerektiğini dile getiren Berova, önceki hükümet döneminde bu adımların atıldığını, 600 yataklı yeni bir hastanenin yapılmasının planlandığını belirtti. 
Berova, Güzelyurt ikinci etap ihalesi dışındaki işlerin ihalesiz yapıldığını, bunun da spekülasyonları gündeme getirebileceğini söyledi. 
Sel felaketinin ardından şebeke suları konusunda Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarının muğlak kaldığını söyleyen Berova, hangi bölgelerdeki suyun kullanılmaması gerektiğinin açıklamalarda yer almamasını eleştirdi. 
Kamu Sağlık Çalışanları, Döner Sermaye, Genel Sağlık Sigortası, Hasta ve Hekim Yasalarının hangi aşamada olduğunu soran ve eksikliklerin giderilerek güçlü bir otomasyon sisteminin önemine işaret eden Berova, kanser ve bulaşıcı hastalıklarla ilgili otomasyon sisteminin yetersiz olduğunu, iyileştirilmesi gerektiğini belirtti. 
BÜYÜKOĞLU: “GÜZELYURT’TA SAĞLIK HİZMETLERİ GELİŞTİ”
HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, Güzelyurt ilçesinde sağlık hizmetlerinin son yıllarda gelişme kaydettiğini söyledi. 
Bölgede 24 saat sağlık hizmeti verildiğini dile getiren Büyükoğlu, Kalkanlı’da Yaşlı Bakım Evi’nin hizmete girecek olmasının önemli olduğunu belirtti. 
Akçay’da boş okulun odalarından birinin sağlık ocağına dönüştürüldüğünü ve hizmete başladığını dile getiren Büyükoğlu, Akçay ile ilgili bilgi verdi. 
MANAVOĞLU: “SİLKİNİP KENDİMİZE GELMELİYİZ”
HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, ülkede bugüne kadar vizyonsuzluk ve plansızlıktan dolayı birçok konuda geri kalındığını, planlı yaşamın bir türlü başarılamadığını söyledi. 
Manavoğlu, “Silkinip kendimize gelmeliyiz” dedi. 
Kanser Bildirim Yasası’nın geçtiğini, yasa kapsamında toplanacak verilerin önemli adımlar atılmasını sağlayacağını söyleyen Manavoğlu, ülkede otoimmün hastalıklarda çok büyük artış olduğunu belirtti. 
Manavoğlu, D vitamini eksikliğinin de yaygın olduğuna işaret etti. 
Otoimmün hastalıklar konusunda da istatistik bilgi ve haritalandırma yapılması gerektiğini dile getiren Manavoğlu, medikal kenevir yağı konusunda da yeni bir düzenleme yapılması ve yasa çıkarılması gerektiğini belirtti. 
Alternatif tıp konusunda yaşanan sıkıntılarını aşılması için de gerekenin yapılmasını isteyen Manavoğlu, bu yapılırsa alternatif tıp eğitimi alan gençlerin ülkeye dönmesi açısından başarı sağlanacağını kaydetti. 
ÜSTEL: “SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLMELİ” 
UBP Milletvekili Ünal Üstel, sağlığın daha iyi bir noktaya gitmesi için neler yapılabileceğinin üstünde durmak istediğini belirtti. 
Sağlık Bakanlığı ile ilgili sistem ve politikaların eleştirildiğini ancak henüz istenen noktaya ulaşılamadığını söyleyen Üstel, yasaların düzenlenmesi ve sistem değişikliğine gidilmesi gerektiğini kaydetti. 
Bazı yasaların anayasal engel nedeniyle geri döndüğüne işaret eden Üstel, öncelikle Anayasa’da değişikliğe gidilerek, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile birlikte halkın önüne çıkılması gerektiğini belirtti. 
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin yetersiz kaldığını yeni hastane planlanırken, mevcut hastaneleri iyileştirmenin yollarının da aranması gerektiğini dile getiren Üstel, yeni hastane yapılana kadar mevcutların da iyileştirilmesini istedi. 
Girne Akçiçek Hastanesi’nin yaz aylarında en çok hasta bakan hastanelerden bir olduğunu dile getiren Üstel, hastanede yaşanan sıkıntılara da değindi. 
Üstel, personel, doktor, ilaç eksikliği yaşandığını belirtti. 
Sel felaketi yaşandığını ama yaraların sarılamadığını söyleyen Üstel, kriz masası kurulduğunu ama müdahale yapılmadığını kaydetti. 
Üstel, Hal Yasası’nın geçirilmediğini, piyasadaki gıdaların denetlenemediğini, ülkede ciddi hastalıklar yaşandığını ifade etti. 
PİLLİ: “ÜLKEYE ÖZGÜ SAĞLIK POLİTİKASI GELİŞTİRİLMELİ”
Daha sonra söz alan UBP Milletvekili Ali Pilli, ülkeye özgü sağlık politikası geliştirilmesi gerektiğini belirtti. 
Sağlık sistemini değiştirmeye bir yerden başlanması gerektiğini söyleyen Pilli, gerekli değişikliklerin korkmadan yapılması gerektiğini dile getirdi. 
Sağlık personelinin çok zor koşullarda hizmet verdiğine işaret eden Pilli personele hak ettikleri karşılığın verilmesi gerektiğini anlattı. 
Sağlıkta kendi kendini kontrol eden bir sisteme ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Pilli, böylece verilen hizmetin kalitesinin de artacağını kaydetti. 
Ali Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne daha fazla anjiyo aleti sağlanmasını istedi. 
Döner sermaye sisteminin getireceği avantajlardan bahseden Pilli, performans sisteminin devreye girmesine ihtiyaç olduğunu söyledi.
Kamuda görev yapan doktorların ikinci iş yapması konusuna da değinen Pilli, sözleşmeli doktor istihdam edilirken dikkatli olunması gerektiğini anlattı.
Ali Pilli, laboratuvar tetkiklerinin hastaya verilmesi gerektiğini söyledi.
Pilli konuşmasında, Cengiz Topel Hastanesi’ndeki eksikliklere de işaret etti ve Güzelyurt Hastanesi’nin bir an önce bitirilmesi gerektiğini söyledi. 
SANER, YAŞLI BAKIM EVİ KONUSUNDA KONUŞTU
UBP Milletvekili Ersan Saner, Kalkanlı’ya yapılması planlanan Yaşlı Bakım Evi’yle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Kendi bakanlıkları döneminde Kalkanlı’yı rehabilitasyon merkezi olarak hazırlamayı planladıklarını ve bu yönde gerekli çalışmaların yapıldığını dile getiren Saner, “Acaba yaşlı bakım evi çalıştırmak devletin kendi uhdesinde mi daha doğru olur, yoksa insanlarla birebir iletişim içerisinde olan yerel yönetimlerle mi daha doğru olur?” diye sordu.
Saner, “Eğer ‘biz devlet olarak bunu yapacağız’ denirse buradaki bakımı direkt üstlenerek mi yoksa yerel yönetimlerle birlikte mi bu işi ele almak doğudur?” sorusunu da yöneltti.
Hemen hemen tüm belediyelerin ikinci bahar grupları olduğunu söyleyen Saner, bu hizmetin bu gruplar üzerinden yürütülebileceğini dile getirdi. 
Saner, şu anda huzurevinde zaten 30 kişi olduğunu söyledi. Saner, Narlıdere Huzurevi’nin örnek alınabileceğini dile getirdi. 
Mağusa’daki acil servisler konusunda bilgi isteyen Saner, Karpaz’da yapılması planlanan hastane projesinde son durumun ne olduğunu sordu.
İNCİRLİ: “DOĞRULAR HEP BİRLİKTE BULUNUP HAYATA GEÇİRİLMELİ”
CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli de sağlık idaresinin geliştirilmesinde tüm paydaşların iş birliği ve diyalog içerisinde çalışmaları gerektiğini söyledi. 
Ülkede kimin ne zaman hasta, kimin ne zaman çalışan, kimin ne zaman karar verici olacağının bilinemeyeceğini söyleyen İncirli, doğruları hep birlikte bulup hayata geçirmek gerektiğini kaydetti.
İncirli şöyle devam etti:
“Sayın Sucuoğlu kendinin bakan olduğu zamanlarda hastanelerdeki antibiyotik eksikliğini gündeme getirdiğimizde, gazetecilerin fotoğrafladıkları antibiyotik kutularını hatırlattı ve hem Sayın Bakanı hem de eksiklikleri dile getiren bizleri eleştirdi. Neymiş hastanede tek bir çeşit antibiyotik varmış. Demek ki antibiyotiklerin tek bir çeşit olmadığını biliyor. Ve bizim de kendisinin bakan olduğu zamanda tüm antibiyotikler eksik değil bazı yaşamsal antibiyotikler eksik diye yaptığımız eleştirileri çarptırıyor. Yaptığı bu eleştiri kendisinin bakan olduğu dönemde yoğun bakımlarda yatan kritik hastalar veya bulaşıcı enfeksiyonlar (HIV ve hepatit gibi) için gerekli olan antibiyotiklerin eksik olduğu gerçeğini değiştirmiyor.
Sayın Sucuoğlu’na bir konuyu daha hatırlatmak istiyorum. O da solunum cihazlarını nasıl aldığını hatırlıyor mu? Kamuda çalışan hekimlerin defaatle dile getirip kamuoyunun bilgisine taşıdığı bir dizi eylemler sonucunda yoğun bakımlarımız ve hastalarımız solunum cihazlarına kavuşmuştur. 
Sayın Sucuoğlu Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nin teşkilatlanmasını düzenleyen yasanın henüz bitmemiş olmasına da eleştiri getirdi. Ben de kendisine bakan olduğu süre içerisinde teşkilat yasası ile ilgili hiç bir çalışma yapılmamış olduğunu hatırlatmak isterim. Belli ki Sayın Sucuoğlu bakan olduğu dönemde teşkilat yasasını şimdiki kadar önemli bulmuyormuş. Bu yasanın son durumu ile ilgili müjdeyi kendisine Sayın Bakan verecektir.”
Sıla Usar İncirli, Sucuoğlu’nun kamu-özel ortaklığı konusunda CTP’nin tavrını eleştirdiğini de kaydederek, partisinin sosyal devlet anlayışını tüm organlarıyla benimsemiş bir parti olduğunu ve kamusal hizmetleri önemsediğini vurguladı.
“Kamu özel ortaklığı meselesine gelince daha önce de ifade edildiği üzere devletin finans yetersizliği veya uzman eksikliği olduğu durumlarda kamu özel işbirliği konusunu değerlendirme kapasitesi olan bir partidir. Biz nasıl bir işbirliği istediğimizi biliyoruz” diyen İncirli, verilecek hizmete katkı yapan, verimli olan ama aynı zamanda da kamu maliyesine getireceği mali yükün şeffaf olacağı ve ödenecek maliyetlerin ileriki zamanlarda geliştirilecek sağlık politikalarını imkansız kılmayacak yani büyük meblağlar ödenerek geleceği ipotek altına almayacak işbirliklerini savunduklarını anlattı.
“Biz nasıl bir işbirliği istediğimizi biliyoruz. Ya siz biliyor musunuz?” diye soran İncirli, bazı hastalıkların tedavisinde hint keneviri yağının kullanılması konusuna da değindi ve tedavi edici ilaçla tamamlayıcı ilaç arasındaki farkın bilinmesinin önemini vurguladı.
Sağlık politikasının sadece insanları sağlıklı tutmak için değil, insanların yaşaması, çalışması, topluma karışması için geliştirildiğini dile getiren Sıla Usar İncirli, etkin sağlık politikalarının ekonomiye de katkı koyacağını kaydetti. 
İncirli, sağlık sistemlerinin günün koşullarına göre şekillenebilmesinin önemine işaret etti.
Sağlık hizmetlerinin 24 saat esasına göre düzenlenmesi gerektiğini dile getiren İncirli, sağlık altyapısının geliştirilmesinin önemine işaret etti. 
HAMZAOĞULLARI: “44 YILDA SADECE BİR DAHİLİYECİ”
CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, Karpaz bölgesinin sorunlarına değindi. 44 yıldır Karpaz’da yaşadığını söyleyen Hamzaoğulları, bu sürede bölgeye sadece bir defa dahiliyeci gönderildiğini kaydetti. 
“44 yılın sonunda artık biz de KKTC’nin insanları olarak hizmet istiyoruz” diyen Hamzaoğulları, bölgedeki sağlık hizmetlerinde sıkıntı yaşandığını anlattı.
Hamzaoğulları, Erenköy Sağlık Merkezi’ndeki tahlil ekipmanının bölgeden alınıp başka bir yere transfer edildiğini söyledi.
Yenierenköy Sağlık Merkezi’nin batısından başlayan bir yol yapılmasını talep ettiğini anlatan Hamzaoğulları, bunun yapılmaması için o dönem çabalayanlar olduğunu söyledi.
Hamzaoğulları, Pamuklu yolu üzerinde bir hastane yapılmasını istedi. 
Bölgedeki sağlık merkezinde diş ünitelerine ihtiyaç olduğunu dile getiren Hamzaoğulları, eczanelerle ilgili sıkıntının da çözülmesini istedi. 
ÇALUDA: “SAĞLIK HİZMETLERİ ÇAĞDAŞ DÜZEYİN ÇOK ALTINDA”
UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, ülkede sağlık hizmetlerinde sıkıntı olduğunu kaydetti. Birçok kronik hastanın ihtiyaç duyduğu ilaçları bulamadığını dile getiren Çaluda, bunun sadece mevcut bakanın sorunu olmadığını, bunun kökten çözülmesi gereken bir sorun olduğunu kaydetti. 
Sağlık hizmetlerinin çağdaş düzeyin çok altında olduğunu dile getiren Çaluda, hastanın doktor seçme hakkına sahip olması gerektiğini belirtti. 
Cengiz Topel Hastanesi’nde yaşanan sorunlara işaret eden Çaluda, bölgede “üçüncü yaş turizmi”ne uygun bir merkeze ihtiyaç olduğunu dile getirdi. 
GÜNDÜZ: “BULAŞICI HASTALIKLAR YASASI ÖNEMLİ”
UBP Milletvekili Menteş Gündüz de bulaşıcı hastalıklarla ilgili hazırlanan yasaya işaret etti. 
Gündüz bu yasanın gerekliliğinin son yaşanan sel felaketinde iyice ortaya çıktığını söyledi.
Sağlık konusuna büyük önem verdiklerini söyleyen Gündüz konuyla ilgili komite çalışmalarına mutlaka katıldıklarını söyledi.
TATAR: “GENEL SAĞLIK SİGORTASI BİR AN ÖNCE GÜNDEME ALINMALI”
UBP Genel Başkanı Ersin Tatar da sağlığın önemine işaret etti. 
Genel Sağlık Sigortası konusunda çalışılması gerektiğini ancak bu alanda çok ciddi bir çalışma görmediğini dile getiren Tatar, Bakan Besim’den bu konudaki çalışmaların hangi noktada olduğunu açıklamasını istedi. 
Tatar, otomasyon projesinin hangi noktada olduğunu sordu. 
Salgın tehlikesi konusundaki durumun açıklanmasını isteyen Tatar, sevkler konusundaki durumu da sordu.
Güzelyurt Hastanesi’nin ne zaman tamamlanacağını hakkında bilgi isteyen Tatar, bölgenin bu hastaneye ihtiyaç duyduğunu belirtti. 
UBP Genel Başkanı Ersin Tatar konuşmasında Genel Sağlık Sigortası’nın bir an önce gündeme alınması gerektiğini yeniden vurguladı. 
BESİM: “SAĞLIK BİR SİSTEM İŞİDİR”
Konuşmacıları yanıtlamak üzere kürsüye gelen Sağlık Bakanı Filiz Besim, konuşmasına sağlık sisteminin daha iyiye gitmesi için katkı sağlayanlara teşekkür etti. 
Sağlıkla ilgili birçok sivil toplum örgütünde çalıştığını anımsatan Besim, ille sağlık bakanı olacağım diye bir talebi olmadığını kaydederek “ama iyi ki de olmuşum” diyerek sağlık konusunda ekibiyle birlikte gece gündüz çalıştığını dile getirdi. 
Sağlığı tüm siyasi görüşlerin, tüm çatışmaların hep üzerinde tutmaya çalıştığını dile getiren Besim, yaşayan herkese ve her şeye aynı baktıklarını kaydetti.
Bazı sorunların üzerini örtüp gülümsediğinin söylendiğini dile getiren Besim, hekim olmanın ilk unsurunun hastaya güler yüzle yaklaşmak olduğunu belirtti. 
“GÜLÜMSEMEKTEN VAZGEÇMEYECEĞİM”
İnsana dair milyonlarca sorun olsa da bunu çözme yetisine sahip olunduğunu dile getiren Besim, her gün daha iyiye ve güzele gidileceğinden emin olduğunu ve gülümsemekten vazgeçmeyeceklerini dile getirdi. 
“Sağlık bir sistem işidir” diyen Besim, yıllar önce ülkede çok da kötü olmayan bir sağlık sistemi olduğunu dile getirdi.
Sağlık sisteminin basamakları olduğuna işaret eden Besim, koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine işaret etti.
Sağlık Bakanı Filiz Besim, koruyucu sağlık hizmetlerini taşıyan kurum olan temel sağlık hizmetlerini, göreve geldiklerinde çok kötü durumda bulduklarını dile getirdi. Besim, kolay ulaşılır kaliteli hasta odaklı bir sistem oluşturmayı amaçladıklarını ifade ederek bunun için birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlü olması gerektiğini anlattı. 
Sağlık merkezlerinin güçlendirilmesi, koruyucu sağlık hizmetlerine önem verilmesi gerektiğini söyleyen Besim, sağlık personeline yönelik eğitimler hakkında da bilgi verdi.
Kansere karşı bilinç oluşturmak için verdikleri hizmetlere işaret eden Besim, bu konuda ciddi bir eğitim seferberliği başlattıklarını, kadın sağlığı projesi oluşturduklarını anlattı. 
Aşı programı olmadığı eleştirilerine cevaben gelir gelmez Pediatri Derneği’yle aşı çalıştayı yaptıklarını dile getiren Besim, aşı takip sisteminin nasıl online sistemle yapılabileceğini özel ve devlet hekimleriyle ele aldıklarını söyledi. 
Koruyucu ağız ve diş sağlığı komitesi kurduklarını bildiren Besim, bu komitenin çalışmalarına değindi.
SİGARA DENETİMLERİ… “ELEŞTİRİLER HAKLI… SİVİL DENETÇİLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ”
Tütünle mücadelede sigara denetimleri konusunda son aylarda eleştiri aldıklarını, bu eleştirileri de çok haklı bulduklarını söyleyen Besim, Şubattan Hazirana çok ciddi denetimler gerçekleştirdiklerini ancak Eylül ayı geldiğinde herkesin yine kapalı alanlarda sigara içemeye başladıklarını gördüklerini kaydetti.
Bakan Besim, denetimler konusunda ise sivil denetçiler üzerinde çalıştıklarını kaydetti. 
“ASLOLAN ZİHNİYETİ DEĞİŞTİRMEK”
Besim “Yasa geçirmek güzel bir şey ve denetim yapmak zorundayız ama aslolan zihniyeti değiştirmek” dedi. 
Temel Sağlık Hizmetleri ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri birimlerinde yapılan çalışmalara değinen Besim, sağlık merkezlerini güçlendirmeye de önem verdiklerini anlattı. 
Besim “ana-çocuk sağlığı” hizmetleri konusunda çalışma yürüttüklerini ancak bu konuda uzman eksiği olduğunu dile getirdi.
İlaç ve tıbbi cihaz alımlarının ekonomik krizden etkilendiğini kaydeden Besim, röntgen, ultrasound, laboratuvar hizmetleri için gerekli tıbbi cihazların önümüzdeki aylarda tamamlanacağını dile getirdi.
Yenierenköy’deki tam kan sayımı cihazı eksikliğinin önümüzdeki günlerde giderileceğini kaydeden Besim, “bu olmazsa olmazdır” dedi. 
Filiz Besim, diş ünitelerinin de ekonomik krizden etkilendiğini, ilgili ünitelerle ilgili anlaşmaların imzalandığını ve kısa süre sonra ilgili yerlere teslim edileceğini söyledi.
“Sağlık merkezlerinde diyetisyen olmak zorundadır” diyen Besim, en büyük sorunun ruh sağlığı konusunda yaşandığını, bunun için sağlık merkezlerinde psikolog ihtiyacının karşılanmasının önemli olduğunu belirtti. Besim, bu iki konuda Diyetisyenler Birliği ve Psikologlar Derneği’yle çalışma yürüttüklerini söyledi. 
İkinci basamak hastanelere de değinen Besim, sistem içinde her basamağın eşit şekilde önemli olduğunu belirtti. 
Perifer hastanelerinin şu anda güçsüz durumda olduğunu dile getiren Besim, bu durumu değiştirmek için yürüttükleri çalışmalara değindi. Besim, bu bağlamda hastanelerde tamamlanan eksiklikleri anlattı. 
Sağlık Bakanı Besim, Mağusa Hastanesi yoğun bakımındaki eksiklikleri çözmek için atılan adımlardan bahsetti. 
Cengiz Topel Hastanesi’ndeki eksikliklerin tamamlanması için yapılanları anlatan Besim, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin 40 yıldır faaliyette olduğunu ancak bu hastaneye iyi bakılmadığını söyledi. 
Besim, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan düzenlemelerle ilgili bilgi verdi. 
Yeni devlet hastanesinin durumuyla ilgili de açıklama yapan Besim, göreve geldiklerinde bu konuyla ilgili bir yazılı protokol bulmadıklarını dile getirdi. 
Konuyla ilgili süreci paylaşan Besim, kendilerine şartname geldiğinde Türkiye’deki sistemin seçim nedeniyle tamamen değişmiş olduğunu kaydetti. 
Bu konuda Türkiye yetkilileriyle görüşmeler yaptıklarını hatırlatan Besim, Türkiye’deki yetkililerin “siz nasıl bir hastane istediğinizi belirleyin” dediğini bildirdi. 
Besim, 600 yataklı bir hastane istediklerini ve BRTK arkasında bu hastane için yer ayrıldığını kaydetti.
Koruyucu sağlık hizmetlerine çok önem verdiklerini ve koruyucu halk sağlığı birimi oluşturduklarını dile getiren Besim, “neden istatistik birimi kurdunuz” denilerek eleştirildiklerini belirtti. 
Besim, radyasyon birimi kurduklarını da kaydetti.
“Kalkanlı Yaşam Evi” konusunda da bilgi veren Besim, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nin ihtiyacı karşılamadığını dile getirerek, devletin yaşlısına sahip çıkma yükümlülüğüne işaret etti. 
Bu merkezde çalışacak hastabakıcıların eğitildiğini belirten Besim, büyük ihtimalle önümüzdeki hafta hastaların bu merkeze taşınmaya başlayacağını açıkladı.
Besim, Kalkanlı’ya şu ana dek 60’ın üzerinde başvuru olduğunu ifade etti. 
Sağlık Bakanı Besim, yaşlı bakım merkezi konusundaki yasaların en kısa sürede yapılacağını dile getirdi. 
Besim, sağlık turizmi konusunda Cengiz Topel Hastanesi yanında, CMC golf sahası ile entegre kamu-özel ortaklığında bir yaşlı bakım evi projesi olduğunu kaydetti. 
Devlet Laboratuvarı konusunda da açıklama yapan Besim, buradaki sıkıntıların aşılması için atılan adımlardan bahsetti. 
“YENİ DEVLET LABORATUVARI İHALESİNİ KAZANAN ŞİRKET ÇALIŞMALARA BAŞLADI”
Besim, yeni bir devlet laboratuvarı kurulması için ihale açıldığını, ihaleyi kazanan şirketin çalışmalara başladığını açıkladı. 
Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ndeki psikiyatrist eksiğinin giderilmesi için atılan adımlara değinen Besim, alkol tedavisi bağımlılık merkezi kurulduğunu anlattı. 
AMATEM polikliniği kurulması için çalışıldığını söyleyen Besim iş yeri hekimliği konusunda da çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.
Genel Sağlık Sigortası konusunda hükümet programının ortada olduğunu dile getiren Besim, “Bu kriz ortamında böyle bir sistemin kurulması mümkün müydü?” diye sordu.
Filiz Besim, Çalışma Bakanlığı’nın da bu konuda çalışma yapması gerektiğini dile getirdi. 
Pamuklu Hastanesi’nin kaynak bulunursa gündemlerinde olduğunu belirten Besim, Karpaz bölgesinde erken kapanan eczaneler konusunda gerekli uyarıları yaptığını ve gene yapacaklarını söyledi. 
Konuşmaların ardından Sağlık Bakanlığı bütçesi oylanarak oy çokluğuyla kabul edildi. 
Toplantıda daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi görüşülmeye başlandı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner19

banner1

banner3