Rum yönetiminin ve emperyalist güçlerin KKTC'ye uyguladıkları psikolojik savaş ve buna karşı mücadele (2)

Dünkü yazımda psikolojik savaşın ne olduğunu ve Rum yönetimi ile emperyalist güçlerin iç cephemizi çökertmek için 1960’dan bugüne dek uyguladıkları psikolojik savaşın temalarını –hedeflerini-araçlarını ortaya koymuştum
Bugün de Halkımıza karşı uygulanan psikolojik savaşa karşı nasıl mücadele edilmesi gerektiği üzerinde duracağım 
5 YOLLA MÜCADELE EDİLEBİLİR
Rum yönetimi ve emperyalist güçlerin uyguladığı psikolojik savaşa karşı bir bütünlük içinde ve 5 konuda organize olarak mücadele edilebilir
1- Milli temele ve milli ilkelere dayalı milli eğitim yolu ile
2- Devleti koruyucu yasaların yapılması ve bunların kararlılıkla uygulanması yolu ile
3- Psikolojik Savaşa karşı duracak, etkisiz kılacak, Halkı bilinçlendirecek, ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlayacak bu konuda plan-program yapacak icracı bir karargah oluşturulması yolu ile
4- Halkı bilinçlendirecek, bilgilendirecek, milli bilinci uyanık tutacak yayınlar ve bu yayınların yapılacağı Radyo, TV, gazete, ajans, kitap, dergi, sosyal medya vb. iletişim araçlarını kullanma yolu ile
5- Rum psikolojik savaş merkezine ve emperyalist güçlere hızmet edenlerin, 5. Kol’cuların, Devlet, Anavatan ve asker düşmanlarının devlet kadrolarından, medyadan, parti ve sivil toplum örgütlerinden temizlenmesi yolu ile
Ne yazık ki, Rum yönetiminin uyguladığı psikolojik savaşı etkisiz kılacak kadrolar, örgütlenme ve yasalar 44 yıldır ısrarla oluşturulmamıştır. Devleti koruyucu yasalar ısrarla çıkarılmamıştır… Psikolojik savaşın en önemli araçları olan Devletin sahip olduğu medya organları, ajanslar ve imkanları, Rum psikolojik savaş merkezine hızmet eder duruma getirilmiştir…
Özel sektöre ait olan ve Rum psikolojik harekat merkezine hızmet eden gazete, radyo - TV’ler ve örgütler bizzat devlet bütçesinden aktarılan milyonlarca TL ile beslenmektedir..( KKTC düşmanı TV’lere ayda 30 bin, gazetelere ayda 20 bin TL bütçeden para verilmektedir)
Devlet kadrolarında ve örgütlerde Rum psikolojik harekat merkezine hızmet eden 5. KOL mensupları, devletten maaş alarak, rahatça faaliyet göstermekte, KKTC ve Türkiye düşmanı beyin yıkama çalışmaları yapmaktadırlar…
İşte bu nedenlerle Rum yönetimi ve emperyalist güçler, Türkiyeli –Kıbrıslı çatışması yaratma, KKTC ve Türkiye’yi kötüleme, karamsarlık ve kimlik bunalımı yaratma, Kıbrıs Türk halkını Türkiye’den koparma, bölme, iç çatışma yaratma ve iç cepheyi çökertme hedefinde rahatça yol almakta, her geçen gün milli hedeflerine biraz daha yaklaşmaktadır..
Bu gidiş çok tehlikeli bir hal almıştır ve artık daha fazla geç kalmadan harekete geçmek şart olmuştur... 
YAPILMASI GEREKEN
Yapılması gereken en acil iş, Rum Yönetimi ve emperyalist güçlerin uyguladıkları psikolojik savaşla milli bünyede ve milli bilinçte yaptıkları büyük tahribatı telafi etmek için bir plan ve program yapıp uygulamaya geçmek olmalıdır
Bu çerçevede en acil görev Rum psikolojik savaş merkezinin yaptığı operasyonlara göz yuman, umursamazlıkla önünü açan, eğitimi milli olmaktan çıkaran, devleti koruyucu yasaları çıkarmayan, KKTC’ye inanmayan, ırkçı, Türk düşmanı, faşist Rum yönetimiyle birleşmeyi savunan, Akıncı ve Hükümeti demokratik yollarla evlerine yollamaktır...
İktidar gücünü aldıktan sonra süratle eğitimi yeniden milli temele oturtmak, milli tarih bilincini, KKTC ve Türkiye sevgisini anne-babalara ve genç kuşaklara vermek, okulları, iki toplumlu örgütlenmeleri ve yabancı ülkelerle yabancı vakıfların hareketlerini kontrol altına almak, devleti koruyucu yasaları çıkarmak, KKTC düşmanlarını devlet ve eğitim kadroları ile yargıdan ayıklamak, KKTC düşmanı kişilerin kamu görevlisi, yargıç, savcı, polis, asker, sendika, parti ve örgüt yöneticisi olmasını; gazete ve TV kurmasını, yönetmesini, KKTC düşmanı yayın yapmasını çıkarılacak yasalar yoluyla önlemek, KKTC karşıtı sendika dernek, parti ve medya organı kurulamayacağını, bu yönde yayın yapılamayacağını yasalarla kesin hale getirmektir..
Milli bir eğitim politikası ile eğitim ve medya organları vasıtasıyla, kültür araçları ile halka ve özellikle gençliğe; KKTC, Türkiye,vatan ve asker sevgisini vermek, milli mücadele tarihimizi ve bugünkü mücadelemizi öğretmek, mücadele azmi aşılamak, yalanları teşhir etmek, milli bilinç oluşturmak, Türklüğüyle, tarihiyle, Anavatanıyla, devletiyle gurur duymasını sağlamak gerekmektedir..
KKTC ANCAK BÖYLE KURTULUR
KKTC’nin kurtuluşu ve ileri gitmesi ancak böyle mümkün olacaktır.
Rum psikolojik savaş merkezlerince beyinleri yıkanan Devlete inançsız, devleti yıkmak ve Rumlarla birleşmek isteyen, Anavatandan ve ordumuzdan nefret eden, bunun için çalışan siyasilerle, memurlarla, öğretmenlerle, sendika ve dernek yöneticileriyle, medya patronları ve gazetecilerle KKTC korunamaz, savunulamaz, birlik ve beraberliğimiz sağlanamaz ve Devletimiz ileri gidemez.
Bunları hep söyledik, yazdık..
En büyük milliyetçi parti olarak UBP yönetimleri, bunca yıllık iktidar süresinde Rum yönetiminin uyguladığı psikolojik savaşı ciddiye ve dikkate almadı, umursamaz davranarak devleti koruyucu yasaları çıkarmadı, yaygaralardan korkarak devlet ve eğitim kadrolarını temizlemek ve devlete ait medya organlarını milli çizgiye oturtmak için gereğini yapmadı….
Ve, bugünlere geldik. Milli bünye zayıfladı, iç cephede birçok zaaf oluştu…
Yeni UBP yönetimi iktidara geldiğinde bunları yapacağına dair halka söz vermelidir.
İnandırıcı olması için, daha Hükümete gelmeden değiştirilecek ve yeni yapılacak yasalar konusunda bir komite kurmalı, yasa tasarıları şimdiden ciddiyetle hazırlanmalı, Halkımıza karşı uygulanan psikolojik savaşa karşı, yukarıda aktardığım 5 başlıkta neler yapacağını madde madde belirlemelidir. 
İktidar olduğunun ilk gününden, hiç vakit kaybetmeden, bu yasaları süratle Meclise sevk ederek birkaç ay içinde geçirmeli, sonra koparılacak yaygaralara aldırmadan kararlılıkla uygulamalıdır...
İktidar olmak budur….Yoksa hükümet olursunuz ama iktidar olamazsınız ve siz hükümette olmanıza karşın, bu devleti yavaş yavaş altınızdan çekip almaya, Halkı bölüp parçalamaya, altınızı oymaya gözleriniz önünde devam ederler, sonuçta da sizi tepe takla götürürler…

YORUM EKLE

banner1

banner19

banner3

banner18