'Yurt dışında görünürlük için çalışacağız'

'Yurt dışında görünürlük için çalışacağız'

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın 68,4 milyon TL'lik bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi


Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın 68 milyon 482 bin 300 TL’lik bütçesi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde oy çokluğuyla ile kabul edildi.

Komite toplantısına Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve bakanlık bürokratları da katıldı.

Toplantıda ilk sözü Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay aldı. Bakanlığın genel vizyonunun Kıbrıs Türkü’nün hak ve menfaatlerini her platformda korumaya, geliştirmeye, savunmaya yönelik çalışma yürütmek olduğunu; hedeflerinin Kıbrıs Türkü’nün bunca yıldır devam eden mücadelesini savunmak olduğunu kaydetti.

Diplomatik çözüm taraftarıyız ama caydırıcılık yöntemi de kullanacağız"

Bu yolda araç olarak en başta diplomasiyi, politik ekonomik ve hukuki argümanları kullanma vizyonunda olduklarını dile getiren Özeray, uyuşmazlıkların diplomatik çözümünden taraftar olduklarını ancak son olaylardaki gibi caydırıcılık yöntemini de kullanacaklarını anlattı.

İzleyecekleri genel politikanın Kıbrıs sorunu ve müzakerelere hapsolmayacağını, sadece bu konularla ilgilenmeyeceklerini kaydeden Özersay, Dışişleri Bakanlığı’nın BM’nin muhatabı olmak yanında, doğal gaz gibi alanlarda da aktif diplomasi izleme hedefinde olduğunu belirtti.

Dış temsilciliklerde de e-Devlet

Özersay, kültür, sanat, ekonomi gibi alanlarda da pozisyon ortaya koyma yaklaşımı izleyeceklerini, konsolosluk faaliyetlerini dış temsilcilikler yoluyla yerine getirirken ülkede e-devlete geçişle ilgili atılacak adımları dış temsilciliklerde de atacaklarını söyledi.

Yurt dışında görünürlük için çalışacağız

Değişik bakanlıkların yurt dışı temsiliyetlerinde gerekli desteği vereceklerini anlatan Özersay, yurt dışındaki görünürlük için çalışacaklarını vurguladı.

Bütçe bağlamında önceki yılın bütçesine göre 14 milyon küsur TL’lik artışın çok yeterli görülmediğini, öte yandan daha aktif bir diplomasinin sadece rakamlara indirgenemeyeceğini dile getiren Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, var olan kurumların daha aktif kullanımının önemine işaret etti.

Yurt dışı temsilciliklerinin faaliyetlerinin artırılması; daha verimli şekilde kullanılmalarının önemine değinen Özersay, Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanlığı bütçesinin genel bütçe oranıyla kıyaslandığında KKTC Dışişleri Bakanlığı bütçesi yeterli olmasa da ülke koşulları içerisinde ayrılan kaynağın kalemler arası dağılımında belirli bir mantığın söz konusu olduğunu söyledi.

Bütçedeki değişikliklere değinen Özersay, yeni kurulan 3 başkonsolosluğun bütçeye eklendiğini bildirdi.

Özersay, yurt dışı temsilciklerinin faaliyetlerini yerine getirirken bulundukları ülke mevzuatına göre hareket edilmesi ihtiyacına da değindi.

Tanıtma ve Enformasyon dairelerinin daha verimli hale getirilmesi gerektiğini, buralara personel alımının gündeme gelebileceğini söyleyen Özersay, temsilciliklerde görev yapan bakanlık personelinin asgari sağlık imkanlarından yararlanması için kendilerine sigorta yaptırılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Toros "Meslek memuru eksikliği var

Daha sonra sözü Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı, CTP milletvekili Fikri Toros aldı ve daha önce başkanlığını yürüttüğü KTTO’da gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında yurt dışında bulunan diplomatlarla çalıştığına değindi.

Bu bağlamda bazı değerlendirmeler yapan Toros, Dışişleri Bakanlığı’nda ciddi bir meslek memuru eksikliği yaşandığını dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığı’nın Kıbrıs sorunu anlamında önemli görevleri olduğunu anlatan Toros, bu konuyu ilgili tüm mercilere anlatmak; bu bağlamda ciddi girişimler yapmak gerektiğini söyledi.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB’ye tam üyeliği ardından Kıbrıs Türk toplumuna vaat edilen Doğrudan Ticaret Tüzüğü konusunda gerekli adımların atılması gerektiğini kaydeden Toros, bu konunun ülke ekonomisi ve refahı için büyük önem arz ettiğini dile getirdi.

Hellimin coğrafi işaret tescili konusunda da atılması gereken adımlar olduğunu anlatan Toros, hellimin coğrafi işaret tesciliyle hellimin değerinin artacağını; hayvancılık sektörünün AB standartlarına ulaşmak için motive edileceğini ve Kıbrıs Türk sanayisinin en niş ürünü olan hellimin uluslararası pazarlarda yer alabileceğini anlattı.

Fikri Toros konuşmasında, havayolları şirketlerinin İngiliz ulaştırma bakanlığı ile yaşadığı sorunlar ve bu konuda atılan adımlardan da bahsetti.

Lobi şirketleri yeterince aktif değil

Dışişleri Bakanlığı’nın tayin ettiği lobi şirketlerine değinen Toros, bu şirketlerin yeterince aktif olmadığını anlattı.

Temsilcilik ağı daha iyi kullanılmalı

Toros, yurt dışında büyük bir temsilcilik ağına sahip olunduğunu, bu kapasitenin daha iyi kullanılması gerektiğini dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığı bütçesinin önemli kısmının döviz bazlı olduğunu anlatan Toros, dövizdeki artışa işaret ederek, bu durumun dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Tatar "Hç başarısız olsunlar da biz gelelim gailesinde değilim"

Komite Başkan Vekili, UBP Milletvekili Ersin Tatar da konuşmasında, Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı’nın tek elden yürütüldüğüne işaret ederek, Özersay’dan diğer bakanlıkların icraatları konusunda da faaliyetler beklediğini anlattı.

Bet ofisleri konusunda atılması gereken adımlara değinen Tatar, bu büyük sektörden devletin payını alması için uzman atanması gerektiğini dile getirdi.

Tatar “Sokun çomağı statükoya, biz de görelim” şeklinde konuştu.

Daha önce müzakereci olan Kudret Özersay’ın Dışişleri Bakanı olmasının olumlu bir gelişme olduğunu kaydeden Tatar, doğal gaz arama olayının egemenlik paylaşımı konusu olduğunu dile getirdi.

Büyük bir Yunan dünyası yaratmanın hedeflendiğini, bunun Kıbrıs meselesinin esası olduğunu kaydeden Tatar, amacın Türkiye’nin bölgeden dışlanması olduğunu kaydetti.

Kıbrıslı Rumların Kıbrıs’ı Yunan adası haline getirmeyi hedeflediğini söyleyen Tatar, Dışişleri Bakanlığı’na bu anlamda önemli görev düştüğünü dile getirdi.

Yeni kurulan hükümetten, Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit’in bir sözü dışında rahatsız olduğu bir adım görmediğini anlatan Tatar, halkın gelişme ve refah beklediğini söyleyerek “Hiç başarısız olsunlar da biz gelelim gailesinde değilim” şeklinde konuştu.

Hasipoğlu "Lobi şirketleri hangi vizyonu savunacak?”

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçesiyle ilgili sıkıntısının hükümet programında Kıbrıs sorunu konusunun yer almamasından kaynaklandığını anlattı.

Konuşmalarda lobi şirketlerinden bahsedildiğini hatırlatan Hasipoğlu, bu şirketlerin neyin lobisini yapacağını, hangi vizyonu savunacağını sordu.

“Kıbrıs müzakerelerine hapsolmayacağız” dendiğini ancak bunun nasıl nihayetleneceğini soran Hasipoğlu, ambargolar konusunda atılması planlanan bir vizyon olup olmadığı hakkında da bilgi istedi.

Berova "Hane halkı yardım kalemi nasıl kullanılacak?”

UBP milletvekili Özdemir Berova, bugünkü bütçede hane halkına yardım adı altında Dışişleri Bakanlığı bütçesine 500 bin TL kalem ayrıldığını öğrendiğini, bu kalemin Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine de eklendiğini kaydetti.

Bazı öğrencilerin ciddi maddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu, bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığı’nda bu kalemin mantıklı bir açıklaması olsa da Dışişleri Bakanlığı açısından böyle bir kalemi kullanma adına hangi halk kitlesiyle muhatap olunacağını, bunun için belirli bir prosedür uygulanıp uygulanmayacağını sordu.

Dışişleri Bakanlığı’nın halkla çok etkileşim içinde olmadığını anlatan Berova, bu kalemin nasıl kullanılacağını sordu.

Taçoy "Ataşelerle Dışişleri aynı dili  konuşmuyor"

UBP milletvekili Hasan Taçoy, yolluklar kaleminin artırılmasını olumlu karşıladığını anlatarak, personelin yurt dışı görevine gitmeden Türkiye’de eğitim almasının önemine değindi.

Konsolosluklardaki bütçe yetersizliğine işaret eden Taçoy, bu konuda atılması gereken adımlar olduğunu anlattı.

Hükümet programı görüşülürken ifade ettiği gibi ataşelerle Dışişleri Bakanlığı personelinin “aynı dili konuşmadığını” söyleyen Taçoy, verimli çalışma adına bu konuda yapılması gerekenler olduğunu kaydetti.

Brüksel ve Strazburg’a sık sık ziyarette bulunduğunu, buradaki Dışişleri Bakanlığı personelinin sayısının artması gerektiğine inandığını anlatan Taçoy, AB kurumlarının olduğu noktalarda yapılan faaliyetlerin önemine işaret etti.

Dış ilişkilerin ve yurt dışı temasların önemine işaret eden Taçoy, bu bağlamda milletvekillerinin yurt dışı temaslarında bulunmasının büyük önem arz ettiğini anlattı.

Müzakere sürecine değinen, bu süreçte parlamentonun görüşlerinin önemli olduğunu dile getiren Taçoy, bu hassasiyetin değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Hasan Taçoy, yumuşak güç kullanılmasına karşı olmadığını ancak gereken yerde farklı yöntemler kullanılabileceğini belirterek, bütün bunların tartışılabileceğini kaydetti.

Taçoy, şu anda hep birlikte hareket edilebilecek bir dönemde olunduğunu söyledi.

Özersay "Ekonomi ve Ticaret perspektifiyle dışta daha aktif olunabilir"

Konuşmacıları yanıtlayan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sorulan bazı soruların cevaplarının basın önünde açıklanamayacağını belirtti ve konuyla ilgili talep etmeleri durumunda milletvekillerine daha sonra detaylı bilgi verebileceğini söyledi.

Özersay, ekonomi ve ticaret perspektifiyle dış temsilciliklerde daha aktif olunabileceğinin doğru bir tespit olduğunu söyledi.

Dış temsilciliklerdeki işbirliği konusunda değerlendirmeler yapıldığını dile getiren Özersay, meslek memurlarının kapasite sorunuyla ilgili mevcut dönemdeki konjonktür dikkate alınarak hareket edilmesi gerektiğini anlattı.

Kıbrıs konusunda ortak görüş olmadığı doğru değil

Kıbrıs konusunda ortak zemin bulmanın önemine değinen Özersay, Kıbrıs konusunda ortak bir görüş bulunmadığı düşüncesinin doğru olmadığını kaydetti.

Özersay, ülkenin dış politikaya yönelik planlamalarını da anlattı.

Kudret Özersay, hane halkına yardım konusundaki soruya cevaben, bu kalemin kendi talebiyle eklenmediğini, bunun Başbakan Yardımcılığı bağlamında konulmuş bir kalem olduğunu anlattı.

“Hane halkı kaleminden rahatsızım.. Kriter konulmazsa kullanmayacağım"

 

“Bunun kullanılmasında ben hiç rahat değilim” diyen Özersay, bu gibi kalemlerin kötü niyet varsa kolaylıkla istismar edilebilecek kalemler olduğunu söyledi. Özersay, Anayasal bir engel yoksa bu konuda bir düzenleme yapılarak kriter belirleme yoluna gidilmesini istediğini aksi halde bu kalemi kullanamayacağını dile getirdi.

Özersay, Kamu İhale Yasası konusunda hukukçulara çalışma yaptırdığını açıkladı.

Kamu reformu konusunda atılması gereken önemli adımlar olduğunu anlatan Özersay, bakanlığa personel alımında özenli davranılacağını anlattı.

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları’nın otobüslerin Güney Kıbrıs’a geçmesi konusundaki sorusunu da cevaplayan Özersay, Kıbrıs Türk tarafının kendi içinde ortak anlayışla hareket etmesi gerektiğini anlattı.

Konuşmaların ardından bütçe oylandı ve Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın 68 milyon 482 bin 300 TL’lik bütçesi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde oy çokluğuyla kabul edildi.

Komitede bugün son olarak Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) bütçesi görüşülüyor.
Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2018, 10:16
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner1

banner3