Öksüzoğlu 'Harmancı'nın iddiaları doğru değil'...

Öksüzoğlu 'Harmancı'nın iddiaları doğru değil'...
İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Müdürü Dr. Türel Özer Öksüzoğlu, LTB Başkanı Mehmet Harmancı'nın basında çıkan "Devlet katkısı hala yatmadı" açıklamasına "İddialar doğru değildir" diyerek cevap verdi.

Öksüzoğlu, gazetemize yaptığı açıklamada "Hazine Dairesi de ilgili tüm belediyelerin devlet katkılarını, tamda ödenmesi gerekli zamanda hesabına yatırmıştır." dedi.

Öksüzoğlu Harmancı'nın iddialarına Belediyeler Yasası'ndaki maddeleri örnek göstererek cevap verdi. Öksüzoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"51/95 sayılı Belediyeler Yasasının 108. Maddesi;

1-  Devlet Bütçesinde öngörülen yerel gelirlerin  9’u (yüzde dokuz) oranında pay ayrılır. Bu pay son nüfus sayımına göre ilgili Belediyelere nüfusları oranında bölüştürülür.


2- Yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen katkı payına ek olarak yerel gelirlerin % 0.25 (yüzde sıfır nokta yirmibeş) oranında ek katkı payı ayrılır. Bu pay bu Yasanın 14/2008 Sayılı Değişikliği ile 2008 yılında Belediyelere bağlandıkları tarihteki köy nüfusları toplamı ve son nüfus sayımına göre nüfusu 6000’in altında olan Belediyelerin nüfusları toplanarak her Belediyeye nüfusları oranında bölüştürülür.


3- Bu paydan ayrı ayrı her belediyeye düşen miktarın 1/13’ü (onüçte biri) oranı her ayın en geç onbeşine kadar, 13’üncü pay ise Aralık ayının onbeşine kadar ilgili Belediyeye ödenir.


İçişleriyle Görevli Bakanlık, belediyelerin ödenmeyen vergi borçları, sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı primlerini  ilgili kurumlardan almış olduğu bildirim üzerine; ilgili Belediyenin o ayki istihkakından kesinti yapılabilmesine olanak sağlayacak şekilde gerekli olan talep yazılarını hazırlayıp Maliye İşleriyle Görevli Bakanlığa iletmek zorundadır. Maliye İşleriyle Görevli Bakanlık hesaplanan meblağı ilgili Belediyenin o ayki katkı payından kesip ilgili kurumlara yatırmakla mükelleftir.  Demektedir


51/95 sayılı Belediyeler yasasının 108. Maddesi  Devlet Katkılarının belediyelere nasıl bölüştüreceğini…ne kadar katkı alacağını…ne zaman ödeneceğini ve devlet katkısından hangi borçların kesileceğini net olarak ortaya koymaktadır...


Yerel Yönetimler Müdürlüğü olarak her ay yapmış olduğumuz rutin işlemi bu ayda yerine getirerek; , Belediyelerin Devlet katkısı oranından yapılaması gereken işlemler yapıldıktan sonar, hangi belediye nekadar devlet katkısı alabileceği tarafımızdan belirlendi ve Maliye bakanlığına ita amiri imzası ile gönderildi…ancak yılın ilk ayı olduğu için ita amirliği imzasında sorun çıktı. O da aynı gün içnde çözüldü.


Neydi bu ita amiri sorunu?


Bakanlıkların doğal ita amiri Bakandır. Ancak bakanlık işleyişinin hızlı ve sürekli yürütülebilmesi için yetki göçermi yapılarak müsteşarlara veya uygun görülecek müdürlere imza yetkisi verilir. İta amirliği imza yetkisi Bütçe yılının ilk ayında yani Ocak ayında belirlenir. Bilindiği üzere hem devlet bütçesinin geçmemesi hemde yeni hükümet oluşumu sebebi ile Bakanlıklar  ita amirliği imza yetki talepleri beklemektedir. .. Tam da bu sebepten Müsteşar imzalarını Hazine Dairesi Kabul etmemiş ve Sayın Bakanın imzası ile göndermemizi talep etmiştir. Sözkonusu evrağı sayın bakan vaktinde ve zamannda imzalamış ve maliye bakanlığına gönderilmiştir. Hazine Dairesi de ilgili tüm belediyelerin devlet katkılarını, tamda ödenmesi gerekli zamanda hesabına yatırmıştır.


Yani Sayın Mehmet Harmancı belediyelerin devlet katkısını alamadıklarını çünkü  içişleri bakanı gerekli imzayı atmamıştır iddası doğru değildir."


 

 
Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2018, 00:54
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner1

banner19

banner3

banner18