Mesaiye uymayan 88 personel tespit edildi!

Başbakanlık Personel Dairesi Müdürlüğü, Kasım ayında farklı kamu kurumlarında yaklaşık 400 personeli denetlerken İskan, Çalışma ve Tanıtma daireleri ve Turizm Bakanlığı’nda mesai başlangıç ve bitiş, işe giriş ve çıkış saatlerine gerekli özeni göstermeyen ve görev yerine gelmeyen 88 personelin isimlerini kurumlarına yazılı olarak bildirildi.

Mesaiye uymayan 88 personel tespit edildi!
banner23

Başbakanlık Personel Dairesi Müdürlüğü, Kasım ayında farklı kamu kurumlarında yaklaşık 400 personeli denetlerken İskan, Çalışma ve Tanıtma daireleri ve Turizm Bakanlığı’nda mesai başlangıç ve bitiş, işe giriş ve çıkış saatlerine gerekli özeni göstermeyen ve görev yerine gelmeyen 88 personelin isimlerini kurumlarına yazılı olarak bildirildi.
Yazılı bildirimlerde, yasa gereği söz konusu personellerle ilgili disiplin işlemi başlatılması ve maaşlarından kesinti yapılması gerektiği belirtildi. Denetime gidilen kurumlardaki iş yükü, görev yerlerinin verimli çalışma ortamı yaratıp yaratmadığı ve yurttaşa verilen hizmetin kalitesi gibi hususlarda görüşler de ilgili kurumlara iletildi. 
Denetimlerde, İzin Merkezi personelinin çalışması ile Gelir ve Vergi Dairesi Gazimağusa Şubesi’nin hizmetlerinin aksamamasından memnuniyetle söz edildi.
Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Başbakan Tufan Erhürman, Başbakanlık Personel Dairesi Müdürlüğü’nün personel denetimlerine düzenli şekilde devam ettiğini kaydederek, “Denetimlerle ilgili sonuçlar aylık olarak kamuoyuyla paylaşılmaya devam edilecek” dedi.
Ekim ayında da çeşitli idari birimlerde 300 personelle ilgili denetim yapıldığını anımsatan Erhürman, “79 personelin mesai başlangıç ve bitiş saatlerine ve/veya mesai arası giriş-çıkış saatlerine uymadığı tespit edilmiş ve ilgili kişilerin isimleri kurumlarına yazılı olarak bildirilmişti” hatırlatmasında bulundu.
Denetimlerin temel amacını “kamu hizmetlerinde düzenin, verimliliğin ve özellikle de yurttaş memnuniyetinin sağlanmasına katkı koymak” olarak aktaran Başbakan, “Bunun için kamu hizmeti sunan tüm birimlerde görev yapanların desteğine ihtiyaç var. Kamu hizmetinde görev yapan personelin ve amirlerinin bu konuda gerekli hassasiyeti göstermelerini diler, mevzuata uygun biçimde görevlerini ifa eden kamu personeline teşekkürlerimi sunarım” dedi. 
Erhürman, açıklamasında Başbakanlık Personel Dairesi Müdürlüğü, 77/1989 sayılı Yasa’nın 5’inci maddesinin 17’nci fıkrasının daireye verdiği yetkiyi kullanarak, Kasım ayında denetlediği kurumlar ve denetim sonuçları ile ilgili de bilgi verdi.
DENETLENEN KURUMLAR
Buna göre, İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Merkezi ve Daire’nin Lefkoşa Tarımsal Şubesi ile Lefkoşa İskan Şubesi, Çalışma Dairesi Merkezi ve Çalışma Dairesi Lefkoşa Şubesi ile Çalışma Dairesi’ne bağlı İzin Merkezi, Çalışma Dairesi Gazimağusa Şubesi, Turizm Bakanlığı, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi, Gelir ve Vergi Dairesi Gazimağusa Şubesi ve Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Gazimağusa Bölge Şube Amirliği’nde yaklaşık 400 personelin mesai saatlerine uyumu, saatlik, mazeret ve hastalık izinlerinde mevzuata riayet edilip edilmediği denetlendi. 
İSİMLERİN BİLDİRİLDİĞİ KURUMLAR: İSKAN, ÇALIŞMA VE TANITMA DAİRELERİ İLE TURİZM BAKANLIĞI
İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Merkezi ve dairenin Lefkoşa Tarımsal Şubesi ile Lefkoşa İskan Şubesi, Çalışma Dairesi Merkezi ve Lefkoşa Şubesi ile Çalışma Dairesi Gazimağusa Şubesi, Turizm Bakanlığı ve Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi’nde toplam 88 personelin mesai başlangıç ve bitiş saatlerine ve/veya mesai arası giriş-çıkış saatlerine uymada gerekli özeni göstermediği ve/veya görev yerine gelmediği tespit edildi. Bu kişilerin isimleri kurumlarına yazılı olarak bildirildi. 
ESKİ ESERLER VE MÜZELER DAİRESİ GAZİMAĞUSA BÖLGE AMİRLİĞİ’NE DEVAM DEFTERİ UYARISI
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Gazimağusa Bölge Amirliği’nde devam defterinin düzenli imzalanmadığı belirlendi ve gerekli uyarı yapıldı.
DİSİPLİN İŞLEMİ BAŞLATILMASI VE MAAŞTAN KESİNTİ
Tüm personelin mesai saatlerine uymaları konusunda uyarılması, uymamayı alışkanlık haline getirenler ile görev yerine mazeretsiz gelmeyenler veya görev yerinden izinsiz ve özürsüz olarak ayrılanlar hakkında disiplin işlemi başlatılması veya Kamu Görevlileri Yasası’nın 121’inci maddesi ile Toplu İş Sözleşmesi’nin Ücret Evsaf ve Barem İçi Artışlar başlığı altında yer alan 11’inci maddesinin 4’üncü fıkrası kurallarının uygulanarak maaşlarından kesinti yapılması gerektiği de bildirildi.
SADECE PERSONEL DENETLENMEDİ… BAZI GÖRÜŞLER DE KURUMLARA İLETİLDİ
Bunun yanı sıra, denetime gidilen kurumlardaki iş yükü, personelin görev yerlerinin verimli çalışma ortamı yaratıp yaratmadığı ve yurttaşa doğrudan hizmet verilen kurumlarda verilen hizmetin kalitesi gibi hususlardaki görüşler de ilgili kurumlara iletildi. 
İZİN MERKEZİ PERSONELİ’NİN ÇALIŞMASINA TAKDİR
Bu arada, Çalışma Dairesi’ne bağlı İzin Merkezi’nde yapılan personel denetiminde, son bir haftalık devam defteri incelendiğinde, genel olarak personelin mesai saatlerine uyduğu, devam defterinin personel tarafından giriş ve çıkışlarda düzenli olarak imzalandığı, denetim sırasında görev yerinde bulunmayan personelin izinli veya raporlu olduğu tespit edildi. Çalışma koşullarının zor ve iş yoğunluğunun fazla olmasına karşın, Merkez’de personelin büyük bir özveri ile çalışması takdirle karşılandı. 
GELİR VE VERGİ DAİRESİ GAZİMAĞUSA ŞUBESİ’NİN HİZMETLERİNDE DE AKSAMA YOK
Gelir ve Vergi Dairesi Gazimağusa Şubesi’nde de devam defterinin düzenli olarak imzalandığı, görev yerinde bulunmayan personelin izinli ve/veya hasta raporlu olduğu ve hizmetin yürütülmesinde de herhangi bir aksama yaşanmadığı memnuniyetle tespit edildi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner19

banner1

banner3

banner18