Meclis'te atamalar tartışıldı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu gündemindeki konuları görüşmek üzere dün toplandı. Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplanan Genel Kurul’un gündeminde Genel Tarım Sigortası Fonu 2017 ve 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarıları bulunuyordu. 

Meclis'te atamalar tartışıldı
banner23

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu gündemindeki konuları görüşmek üzere dün toplandı. Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplanan Genel Kurul’un gündeminde Genel Tarım Sigortası Fonu 2017 ve 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarıları bulunuyordu. 

Genel Kurul’da Cumhuriyet Meclisi’ne yapılan atamalarda konuşuldu. 

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar da, Meclis’te yapılan atamalar üzerine söz istedi. Tatar, Meclis’te üst düzey yöneticilerin değişmesinden dolayı rahatsızlık duyduklarını, burada partizanlık yapıldığını ifade etti. Tatar, Cumhurbaşkanı’nın bu konuda yaptığı yazılı açıklamayı okudu ve UBP’nin bu konuda görüşünün alınmadığını, hükümet üyeleri arasında da bu konuda hemfikir olunmadığını söyledi. 

Tatar, atamaları eleştirerek, tepki gösterdi ve atamalarla ilgili Meclis’te geniş bir uzlaşı olmadığını kaydetti. 

Müşavir yaratıldığını, partizanlık yapıldığını ve bu uygulamanın yanlış olduğunu ifade eden Tatar, hayretler içerisinde olduğunu, bunun başını CTP’nin çektiğini savundu. Mali disipline uyulmadığını da ifade eden Tatar, Erhürman’ı da eleştirdi. 

Tatar, “Liyakat nerde” diye sorarak, bu atamalara her yönüyle bırakıldığında büyük yanlış olduğunu söyledi. 

ULUÇAY 

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay da, bu konunun tartışıldığını, atamaları yapılan kişilerin bilgisini tecrübesinin bilindiğini, atanan 4 kişiden 3’ünün Meclis’te 20 yıldır görev yaptığını, sadece birinin dışardan geldiğini söyledi.

Uluçay, bu kişinin de diplomat olduğunu ve Dışişleri Bakanlığı’nda yer aldığını, yeni görevinde dış ilişkiler bölümünde yer alacağını anlattı. Uluçay, göreve yeni gelenlere başarılar diledi, geçmiş dönemde hizmet edenlere de teşekkür etti. Uluçay, Meclis’te görev yapacak müşavirlerle ilgili düzenlemeler yapacaklarını da söyledi. 

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Meclis’te görevden alınmaların sebebini; UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, müşavirlerin bu mecliste çalışması için fiziki şartların uygun olup olmadığını sordu. 

UBP Milletvekili Özdemir Berova da, bu konu gibi kararların Divan’a sorulup sorulmadığını öğrenmek istediğini söyledi. 

Konuşmacıları yanıtlayan Meclis Başkanı Uluçay ise müşavirlerin çalıştırılabilmesi için bir mekan yaratılması çalışmaları olduğunu söyledi. Uluçay, idari uyumsuzlukla ilgili sorunlar zafiyetler oluştuğunu, bu yüzden gerekli önlemleri aldıklarını, idari sıkıntıların bu dönemde çıktığını, ayrıca divanla ilgili yürütülen çalışmalarda sorun olmadığını kaydetti. 

Genel Kurulda, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasa Tasarısı ile Dilekçe ve Ombudsman Komitesinin raporları da görüşüldü. 

Genel Kurulda başkanlığın sunuşları kısmında Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi ve Çocuk İzlem Merkezi Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkereler; UBP Grup Başkan Vekilliğinin Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesindeki üye değişikliğine ilişkin tezkeresi, Genel Tarım Sigortası Fonu 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısının Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi, Genel Tarım Sigortası Fonu 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısının Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi bulunuyordu. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın okunması üzerine söz alarak, sosyal güvenlik ve sosyal sigortalar ile ilgili yasada Ersan Saner döneminde hazırlanan yasa tasarısı üzerinde çalıştıklarını ve maddeleri artırdıklarını kaydetti. 

Çeler, resen kayıt ve geliştirilen maddeler hakkında bilgi verdi. Çeler, yasa değişiklik tasarısında İşçiyi koruma yönünde adım atıldığını, iş kazası konusunda adımlar atıldığını, kazanın gününden itibaren iş görmezlik maaşı alabilmesinin sağlandığını, yaşlılık aylığından yararlanma koşullarında iyileştirme yaptıklarını, iş kazası ve mesleki tehlikelerde düzenleme yapıldığını, prim artışına gidildiğini, yersiz ödemelerin geri alınması, aylık düzenlemesi gibi düzenlemeleri madde madde anlattı. 

Tezkere konuşmanın ardından oybirliği ile kabul edildi.

Genel Kurul’da başkanlığın sunuşları kısmında Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın, Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin, Çocuk İzlem Merkezi Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkereleri, UBP Grup Başkan Vekilliği’nin Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’ndeki üye değişikliğine ilişkin tezkeresi, Genel Tarım Sigortası Fonu 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısının Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi, Genel Tarım Sigortası Fonu 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi görüşüldü. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’yla ilgili tezkerenin okunması üzerine söz alarak, sosyal güvenlik ve sosyal sigortalar ile ilgili yasada Ersan Saner döneminde hazırlanan tasarı üzerinde çalıştıklarını ve maddeleri artırdıklarını kaydetti. 

Çeler, resen kayıt ve geliştirilen maddeler hakkında bilgi verdi. Çeler, yasa değişiklik tasarısında işçiyi koruma ve iş kazalarını önleme konusunda adımlar atıldığını, iş kazası geçirenlerin kaza gününden itibaren iş görmezlik maaşı alabilmesinin sağlandığını, yaşlılık aylığından yararlanma koşullarında iyileştirme yaptıklarını, iş kazası ve mesleki tehlikelerde düzenleme yapıldığını, prim artışına gidildiğini, yersiz ödemelerin geri alınması, aylık düzenlemesi gibi düzenlemeleri madde madde anlattı. 

Tezkere konuşmanın ardından oy birliğiyle kabul edildi. 

UBP Milletvekili Ersan Saner de söz alarak, ivediliği istenen Sosyal Sigorta ve Sosyal Güvenlik ile ilgili yasalar görüşülürken ilk olarak merhum Sonay Adem’in anılması gerektiğini ifade ederek, bakanlığı döneminde yaptığı çalışmaları anımsattı. 

Saner, sistemin sürdürülebilir olması için çalışmaların düzenli yapılması gerektiğini ifade etti ve değişiklikleri madde madde değerlendirdi. 

Resen kayıt uygulamasını eleştiren Saner, komite toplantısında bu konunun tartışılacağını katkı koyacağını ancak resen sözüne karşı çıktığını, resenin “denetim yapamıyorum” anlamına geldiğini ifade etti. Saner, tezkereye olumlu oy vereceklerini kaydetti. 

Bakan Çeler de yeniden söz alarak, resene ihtiyaç duyulduğunu, mahkemeye başvurularda bunun önemli olduğunu kaydetti ve düzenlemenin gerekçelerini anlattı. Özel sektör çalışanlarının aldığı maaşları söyleyemediğini, büyük şirketlerin gerçek kazanç üzerinden yatırımları yapmadığını, çalışanların da kayba uğradığını anlatan Çeler, bu işin üzerinde ısrarla duracağını söyledi. 

Çeler, bu konuda komitede yapılacak katkılara ve önerilere açık olacaklarını kaydetti. 

Ersan Saner de, bir iş yerinde patron veya çalışan diye bir ayrımı kabul etmediğini ifade ederek, bir iş yerinde ayrım yapmadan herkesin hakkının korunmasının önemine vurgu yaptı. Saner, yasa tasarısına komitede destek vereceklerini, katkı koyacaklarını söyledi. 

Konuşmaların ardından tasarıyla ilgili ivedilik tezkeresi oy birliğiyle kabul edildi. 

BÜTÇE KOMİTESİ’NDE TATAR YERİNE ATUN 

UBP’nin Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’ndeki üyesi Ersin Tatar’ın genel başkan seçilmesi nedeniyle, yerine Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun görevlendirildi. 

Meclis Genel Kurulu’nda UBP Grup Başkan Vekilliği’nin bu konudaki tezkeresi, milletvekillerinin bilgisine getirildi. 

Toplantıda daha sonra Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasa Tasarısı’nın Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi de görüşüldü. 

Bu sırada söz alan UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, Teknoparkın ülkedeki turizm ve eğitim potansiyelini artıracağına inanç belirterek, Teknopark, ARGE Yasası ile Gelir ve Kurumlar Değişiklik Yasa Tasarısı ile birlikte geçirilmesini istedi.  

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, Teknoloji Yasası’nın önemli bir yasa olduğunu, bu yasanın daha öncede görüşüldüğünü, bugün yapılan yasanın hiçbir görüş ve katılım olmadan buraya getirildiğini, eksiklikler içerdiğini, komitede görüşülmesine ihtiyaç olduğunu söyledi. 

Hal Yasası’nın neden bekletildiğini soran Arıklı, bu yasanın ne zaman komiteye geleceğinin açıklanmasını istedi, bir an önce getirilmesini talep etti. Arıklı, çok daha önemli olan yasaların Meclis komitelerine getirilmesini istedi. 

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de, Hal Yasa Tasarısı konusunda bilgi verdi, tamamlanmasına az bir çalışma süresi kaldığını ifade ederek, üreticinin bu yasa ile korunacağını kaydetti. 

ERHÜRMAN

Daha sonra söz alan Başbakan Tufan Erhürman, Amcaoğlu’nun konuşması üzerine söz aldığını ifade ederek, Teknopark Yasası üzerine uzun süre çalışma yapıldığını, Araştırma Geliştirme ve Kurumlar Ysası’nın da tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti. 

Çalışmaları anlatan Erhürman, değişikliklerin ihtimal olduğunu, bu yüzden böyle ilintili bir durum ortaya çıkarsa gerekli adımları atacaklarını, ama bugün Teknopark Yasası’nın geçirilmesini talep etti. 

Bunun üzerine tasarı oy birliğiyle kabul edildi. 

HER ŞEY KÖTÜ DEĞİL” DİYEN DENKTAŞ YEREL KAYNAKLARLA ÖDENECEK RAKAMLARI AÇIKLADI

Daha sonra söz alan Maliye Bakanı ve DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, hep sorunlardan bahsedildiğini ancak ekonomik konularda vatandaşa moral verilmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

“Her şey kötü değil. Az sonra vereceğim rakamlar hiçbir borçlanmaya gitmeden kendi yerel kaynaklarımızla ödenecek. 5,2 milyon TL işçi ödemesi yapılacak. Ek mesailer ile ilgili sıkıntılar aşıldı, 10,2 milyon TL ödenecek. Genel Tarım Sigortası Fonu’na kuraklık ödemeleri için 27 milyon TL bugün aktarıldı. TÜK’e arpa alımları için 22 milyon TL bugün aktarılıyor. Savunma bütçesinden 18, 6 milyon TL KIBTEK’e yarın ödeniyor. 

Yatırım kalemlerinden müteahhitlere 18 milyon TL, toplamda 94 milyon TL Cuma gününe kadar piyasaya yansımış olacak. 

Aralık sonuna kadar Kasım Aralık ve 13. maaşlar dahil 1 milyar 150 milyon civarında bir rakam piyasaya sunulmuş olacak. Bunun sevinç ve gururunu yaşamalıyız. KKTC Maliyesi bu noktalara ulaşabilmişse bu ekonomik dalgalanmalara rağmen yapılıyorsa Maliye’nin uğraşı eleştiriler olsa bile önemlidir. 

“BÜTÇE DİSİPLİNİ HALKIN SIRTINA BASILARAK DEĞİL, KAYIT DIŞILIĞIN ÜZERİNE GİDİLEREK GETİRİLECEK”

Gelecek yıla 825 milyon TL açıkla başlıyoruz ama yıl içine bunu düşüreceğiz. Bu yıl 600 milyon TL ek gelir oldu, ekonomik dalgalanmalar olmasaydı 2018 yılını fazlayla kapatabilirdik. Maliye için 2019 zor bir yıl olacak ama halk için olmayacak. Türkiye ile ekonomik protokol hazır olunca imzalanacak. Bütçe disiplini halkın sırtına basılarak değil kayıt dışılıkların üzerine gidilerek getirilecek.”

Dursun Oğuz’un eleştirisi üzerine Denktaş, Maliye’nin zor bir iş yaptığını, Türkiye kökenli yatırımların gelmediği bir dönemde KKTC kaynaklarından yapılacak ödemelerin önemsizleştirilmemesini istedi. 

Denktaş, piyasanın ödemelerle canlandırılacağını böylece Maliye’nin gelirlerinin de artırılacağını kaydetti. 

“TÜRKİYE’DEN PARA GELDİ ANCAK…”

Erhan Arıklı’nın Türkiye’den para gelişi olup olmadığını sorması üzerine Denktaş, Türkiye’den para geldiğini ancak yeterli ve beklenen, planlanan kadar olmadığını, bu ödemeler için de borçlanmaya gidilmediğini anlattı. 

GENEL TARIM SİGORTASI FONU

Konuşmaların ardından Genel Tarım Sigortası Fonu 2017 ve 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarıları ele alınmaya başladı. 

İlk sözü UBP Milletvekili Önder Sennaroğlu aldı. Sennaroğlu, bütçenin görüşülmesinde zaman kaybedildiğini, üreticinin mağdur edildiğini, üreticilerin bugün tarlada olmadığını çünkü üreticilerin borç yükü altında olduğunu kaydetti. 

Sennaroğlu, tarımda kaosun büyüdüğünü, üreticinin mutsuz olduğunu, sistemin doğru gitmediğini ifade ederek, eleştirilerde bulundu. Ülkede tohum bulunmadığını, bakanlıkta kaosun, iş bilmezliğin olduğunu, patatesin “altın” yapıldığını savunan Sennaroğlu, temel besin kaynağı patatesin bile ülkede bırakılmadığını söyledi. 

Bu hükümetin bu politikayla devam etmesi halinde 3 yıl içinde ülkeye hellim ithal edileceğini ifade eden Sennaroğlu, bakanlığın silkelenmesi gerektiğini kaydetti. Sennaroğlu, üreticinin perişan olduğunu, böyle bir beceriksizliğin olamayacağını, patatesin 15 TL’ye satılmasını aklının almadığını, tohum süt konusunda yapılanlara aklının ermediğini, bunlar böyleyse bakanlığa ne gerek olduğunu ifade ederek, üreticilerin sıkıntılarını dile getirdi. 

UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu da, hükümetin her şeye bir “kılıfı” olduğunu ifade etti. Amcaoğlu, patates konusunda eleştirilerde bulunarak, Tarım Sigortası’nın ödemeler ile bütçe konusunda hükümeti inandırıcı bulmadığını kaydetti. 

Amcaoğlu, üreticilerin bugün mazot, tohum, gübre ihtiyacı olduğunu, ancak ödemelerin yapılmadığını, bugüne yapılacak ödemelerin sezon öncesinde yapılması gerektiğini anlattı. 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Genel Tarım Sigortası Fonu’nun güvence kapsamının genişletileceğini duyurarak, 1 Ocak 2019’dan itibaren seracılığın da fon kapsamına alınacağını açıkladı.

Genel Tarım Sigortası Fonu 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu’nda milletvekilleri, Genel Tarım Sigortası Fonu 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ve Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nin tasarıyla ilgili raporuyla ilgili görüşlerini belirtti.

UBP Milletvekili Hasan Taçoy, Meclis’te yapılan atamalarla ilgili eleştirileriyle başladığı konuşmasında, Genel Tarım Sigortası Fonu’nun yasa maddelerini okuyarak fon için toplanan paranın farklı devlet kurumlarında tutulmasının yanlış olduğuna işaret etti.

2017 yılında oluşan değerlerin heba edildiğini de savunan Taçoy, üretimle ilgili bir plan olmadığını, bu nedenle de KKTC’nin ilk kez patates ithal eder hale geldiğini söyledi.

2019 yılındaki politikaların konuşulması gereken bir zaman diliminde olunduğunu ifade eden Taçoy, amacın sadece kağıt üzerinde öngörülen geliri yazmak olmadığını, fonun 2017 bütçesine onay vereceklerini ancak 2018 için farklı bilgiler talep edeceklerini belirtti.

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, Genel Tarım Sigortası Fonu’yla ilgili bütçeye konan programların yıllardır kopyala yapıştır şeklinde çalışıldığını ve hiçbir adım atılmadığını savundu.

Patates konusunda yaşanan sıkıntıyı ve bakanın konuyla ilgili açıklamasını paylaşan Arıklı, Toptancılar Birliği’nin birkaç ay önce domateste şimdi de patateste halka aynı oyunu oynadığını savunarak, niye isteyen herkesin ithalat yapamadığını sordu. 

Arıklı, ithalatın her noktada serbest bırakılmamasını anlayamadığını, piyasayı ucuzlatmanın başka yolu olamayacağını belirtti.

Öngörülen sıkıntılar için tedbir alınamamasını eleştiren Arıklı, Hal Yasası için toplumun her kesiminin ısrarcı olmasının zorunluluğuna değindi.

OĞUZ

UBP Milletvekili Dursun Oğuz ise Genel Tarım Sigortası’nın sadece kuraklığı karşılayan bir fon görüntüsünde olduğunu söyleyerek, “Artık mevcut düzeninin değişmesi lazım” dedi.

İnsanların fona katkı yaparak fondan yararlanamamasının yanlışlığını herkesin bildiğini ancak bunu değişmek için adım atılmadığını söyleyen Oğuz, bu fonun insanlara güven veren bir yapıya kavuşturulması gerektiğini belirtti.

HAMZAOĞLLARI

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, Genel Tarım Sigortası’nın işleyişiyle ilgili eleştirilerde bulunarak, yıllardır bu konuda sistemsizlikten kaynaklanan sorunlara örnekler verdi.

ŞAHALİ

Konuşmacıları yanıtlayan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Genel Tarım Sigortası Fonu’nun 2016 yılından kalan sorunları olduğuna işaret ederek, usulüne uygun olmayan borçlandırmalar sonucunda bu noktaya gelindiğini söyledi.

TÜK’ün Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan borçlanmasıyla ilgili de açıklamalar yapan Şahali, UBP Milletvekili Amcaoğlu’na hitaben “Madem yasal değildi siz görev başındayken niye adım atmadınız?” diye sordu.

“BUGÜN GELİNEN NOKTA ÇOK BİLENLERİN GETİRDİĞİ NOKTADIR”

Tarımın ciddi bir ekonomik faaliyet ve herkesin ahkam kesmesine açık bir konu olduğunu dile getiren Şahali, “Tarımın bugün geldiği nokta, çok bilenlerin getirdiği noktadır” dedi. Şahali, kendisinin bu konuda bilgili ve uzmanlardan oluşan bir ekip kuracağını kaydetti.

Gübre satışıyla ilgili de detaylı bilgi veren Şahali, geçmişte tohumsuz kalınmasın diye yapılan girişimin şimdi yerden yere vurulmasını da anlamadığını kaydetti.

Şahali, gününde talep getirmeyenlerin isteklerinin 20 torbayla sınırlandırıldığını belirtti.

Patates için gerekli iklim koşullarının oluşmaması nedeniyle yaşanan sıkıntıları da anlatan Şahali, Kıbrıs patatesi denilen ürünün tohumunun 40 yıldır Hollanda’dan geldiğini de vurguladı.

Üreticinin tercihinin korunaklı satış olduğuna işaret eden Şahali, bunun sofralık patates rekoltesinin düşüşüne neden olduğunu da hatırlattı. Şahali, geçen yıl ekilen patatesin TÜK’e satılacağıyla ilgili bir bağlayıcılık bulunmadığını ifade etti.

“İTHALATI TOPTANCI KOOPERATİFİNE VERMEK HATAYDI”

Üreticinin rekolte düşüklüğü nedeniyle yaşadığı kaybı telafi etmek amacıyla ithalatı toptancıların kurduğu kooperatife verdiklerini, burada hata yaptıklarını kaydeden Şahali, bundan sonra böyle bir konu yine gündeme geldiğinde bunu yapmayacaklarını söyledi.

Toptancıların kurduğu kooperatife ithal izni vermelerinin doğru bir karar olmadığını itiraf etti.

“YENİDEN YAPILANDIRMAYA DESTEK VERELİM”

“Genel Tarım Sigortası’nın yeniden yapılandırılmasına hep birlikte destek verelim” diyen Şahali, bundan sonra yapılacak işlerin mevzuata uygun olacağını vurguladı. 

Şahali, önceki hükümet programlarıyla son hükümet programında yer alan konuların daha dikkatli okunmasını tavsiye ederek, en azından kendisi alanında kopyala yapıştır yapılmadığını belirtti.

Şahali, yaşanan ekonomik çalkalanmaya da işaret ederek, “Kaçınılmaz bir takım sorunlar yaşanmıştır ancak bunlar öngörülebilir değildi” dedi.

Tarım Sigorta Fonu’nun güvence kapsamının genişletileceğini de açıklayan Şahali, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren seracılığın da Genel Tarım Sigortası Fonu kapsamına alınacağını vurguladı.

Şahali’nin konuşmasının ardından UBP milletvekilleri Menteş Gündüz, Önder Sennaroğlu ve Olgun Amcaoğlu yeniden söz alarak eleştirilerini yineledi.

Daha sonra Genel Tarım Sigortası Fonu 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner19

banner1

banner3

banner18