banner38

''KKTC'de Vurgun ve Talan Düzeni''

banner32

Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Bertan Zaroğlu, Cumhuriyet Meclisi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Yolsuzluklarla ilgili hükümeti açıklama yapmaya davet eden Zaroğlu, 3 adet yolsuzluk davasını huzurlarına getiriyorum dedi.

''KKTC'de Vurgun ve Talan Düzeni''
banner37
banner23

Hükümetin 7 Ocak seçimlerinden önce, tüm yolsuzlukların üzerine gidileceğine dair, ortaklarınca taahhütte bulunulmuş olmasına rağmen...

Bugüne dek neden gidilemediğini, daha somut anlatabilmek amacıyla, son derece önemli

3 ADET YOLSUZLUK dosyasını huzura getiriyorum..

Dosya 1: KIB-TEK' İN HURDA İHALESİ…

Batma yolunda hızla ve emin adımlarla ilerleyen KIB-TEK’te, yapılan yanlış işler, ard arda gelmeye devam ediyor...

Şöyleki...

Malumunuz olduğu üzere, bir süre önce, Kurumun Hurda İhalesi yapılmıştır..

Yine bilindiği üzere; İhaleye 4 ayrı firma teklif vermiştir..

İhaleye en iyi teklifi veren yani ilk sırada yer alan firma, verdiği teklifi yerine getiremeyeceğini söyleyip, kazandığı ihaleden çekilmiştir...

İhale komisyonu da, en iyi teklifi veren firmanın çekilmesine binaen, İHALEYİ ANLAŞILAMAZ bir karar sonucu, en kötü teklifi veren, yani 4. olan firmaya vermiştir..

Soru 1: Anılan ihale de, 
1. GELEN FİRMA KİMİN ZORLAMASI İLE İHALE DEN ÇEKİLMİŞ, 
2. ve 3. gelen firmalar NEDEN ATLANARAK, ihale 4. gelen firmaya verilmiştir ?

Soru 2- ihale de sonuncu olmasına rağmen, ihaleyi alan firmanın, CTP’li danışmanı kimdir?

Soru 3 : Şayet BÖYLE BİR ÖN ŞART YOK İSE, VERİLEN TEKLİFİN EN KÖTÜSÜNE SAHİP BU FİRMANIN, BAŞKA NE TÜRLÜ BİR İMTİYAZI VARDIR Kİ, DAHA İYİ TEKLİF VERENLER GÖRMEZDEN GELİNMİŞTİR?

Dosya 2: ZEYTİN YAĞI İTHALİ

Ülkemiz de yeterince zeytinyağı üretiminin olduğu, bilinen bir gerçek olmasının yanı sıra; 
Zeytinyağı Üreticileri Birliği de, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile, bu durumu teyit etmiştir..

Hükümet ise buna rağmen; yurt dışından zeytinyağı ithali için bir kooperatife yetki vermiştir..

Peki ama bu kooperatifin ortağı acaba kimdir?

CTP li bakanlara oldukça yakın olan bu şahsın, işin içinde olduğu kooperatif ise, HENÜZ SADECE bir yıl önce kurulmuş olmasına karşın, ülkeye zeytin yağı İTHALİ İŞİNİ NASIL VE HANGİ ÖZELLİĞİ SEBEBİYLE ALMIŞTIR..?

1- Adı geçen kooperatifin, zeytinyağını aslında 11 TL’ye İTHAL ettiği halde.., fatura oyunu ile

2- 16,5 TL’ye ithal etmiş gibi gösterdiği...

3- İthal Ürünü ise piyasaya; 26 TL etiket fiyatı ile satmaktadır..

4- Bu nedenle; ortada müthiş bir vurgun olduğu da açık ve net biçimde görülmektedir...

Dosya 3: ŞEKER SİGORTA

Bilindiği gibi, Şeker Sigorta ile ilgili kaleme alınan ve polise sunulan iki RAPOR bulunmaktadır..

Rapor da; 
Reklam ilan giderleri kaleminde yapılan inceleme de, 1/10/2016- 10/9/2018 tarihleri arasında gerçekleşen, EN YÜKSEK giderler şöyle sıralanmaktadır:

1- Convergence Import & Export LTD’ye yaklaşık 544.948.00 TL

2- Gens Trading Ltd. ne yaklaşık 190.300.00 TL

3- Cyprus World I- Card systems Ltd. ne yaklaşık 154.550.00 TL

4-Birinci Medya Kurumu LTD. ne yaklaşık 126.000.00 TL

4- Aynı zamanda bir televizyoncu olan ve GENÇ TV DE program yapan, Mustafa Alkan Estate & Consultancy Ltd.' e yaklaşık 114,400.00 TL

5- Gönyeli spor kulübüne, yaklaşık 70.000.00 TL olmak üzere...

Toplam yaklaşık :1.200.000- TL CİVARINDA, 
FAHİŞ NİTELİKLİ, aynı zamanda bu niteliği nedeniyle de, USÜLSÜZ OLARAK ADDEDİLEN ÖDEMELER YAPILMIŞTIR..

Raporda ayrıca, “Yapılan incelemede yukarıdaki firmalara verilen reklamlar için (Bilboard, tv ve tabela) herhangi bir Yönetim Kurulu Kararının bulunmadığı...

Sözleşmenin ise sadece, Convergence Import & Export LTD ile yapıldığı..

Altı çizilerek ifade edilmiş olup, geriye kalan firmalar ile, ilgili herhangi bir sözleşmenin hiç bir surette var olmadığı.." hususlarına da yer verilmiştir.. .

YİNE AYNI RAPORLAR DA:

1- Genel idari giderler içerisinde yüksek oranda harcamaların yapıldığı,
özellikle bina bakım onarım, reklam- ilan, expertiz/danışmanlık ve izaz ikram giderlerinde, bir önceki döneme kıyasla, %150 ve üzeri artışların söz konusu olduğu..

2- Bina bakım onarım, bağış aidat ve reklam ilanları ile ilgili herhangi bir yönetim kurulu kararının olmaksızın ödemelerin yapıldığı..

3- Bakım onarım ile ilgili yapılan işlerin eksik olduğu veya tam olarak yerine getirilmediğine dair, açık ve net tespitler de bulunmaktadır...

4- Yine devamla; verilen reklamlar içerisinde en yüksek ödemenin, Convergence Import & Export LTD’ye yapıldığı..

5- Bu şirketin, o dönem Şeker Sigorta' nın yönetim kurulu başkanı olan Hasan Birinci’ nin, birinci derece yakınlarına ait olduğu...

6- Yine aynı şekilde, Birinci Medya Kurumuna da, yüksek oranda ödemelerin söz konusu olduğu..

7- Yine bu usulsüz ödemeler içerisinde, Şeker Sigorta' nın Yönetim Kurulu Üyesi: Ömer Arabacıoğlu’ nun Başkanı olduğu Gönyeli Spor kulübüne yapılan usülsüz ödemelerin de olduğu..

8- Ayrıca yapılan yüksek tutarlı izazı ikram ödemeleri içerisinde, Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Birinci’nin kendisine ve birinci dereceden yakınlarına ait restoranlarda, sanki sürekli yemek yenilmiş gibi, yüksek tutarlı fatura ödemelerinin yapıldığına ilişkin hususlar da, yer almaktadır..

8- Keza; Bağış ve aidat giderleri içerisinde; İbrahim Öksüzoğluları’ na, muhtelif tarihler arasında toplam: 4,800- Euro tutarında, Gönyeli Spor klubünün bir futbolcusunun, üniversite okul harcına mahsuben yapılan ödemelerin de yer aldığı..

10- Expertiz- Danışmanlık giderleri içerisinde, GHD Kıbrıs Hasar Yönetim Danışmanlığı LTD’ ye 2017-2018 yılları içerisinde, iki kez olmak üzere, toplam: 288,488.40 TL usülsüz ödeme yapıldığı..

11- Ancak bu ödemeler karşılığında, herhangi bir hizmet alımı yapılmamasına rağmen, bu faturaların ÖDENMİŞ OLDUĞUNUN görüldüğü..

12- Ayrıca bu ödemenin, en vahim yönünün de; yukarıda adı geçen şirketin; 2016 yılından bu yana, aktif olarak faaliyet göstermediği..

13- Bu nedenle; yaklaşık 300 bin TL civarı bir ödemenin, FAALİYETİ BULUNMAYAN bir şirkete usülsüz olarak yapıldığı ifade edilmiştir..

14- Yine Hasar ödemeleri içerisinde, Büyük Anadolu Hotel’ e asansör motor değişimi ile ilgili bir ödemenin yapıldığı, fakat otel tarafından alınan fiyat teklifinin, sigorta poliçe tarihinden öncesine ait olduğunun dikkati çektiği.. .

15- Ayrıca fatura tarihleri üzerinde oynama yapılmak suretiyle, 'evrak sahtelemek' suçunun işlendiği..

16- Büyük Anadolu Otel'i nin, Şeker Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı: Hasan Birinci’ nin birinci derece yakınlarına ait bir şirket tarafından işletildiği..

17- Ayrıca; iç denetim raporunda da, görüldüğü üzere; 2017 yılı dönem kârında, bir önceki yıla göre büyük bir azalmanın söz konusu olduğu...

18- Bu düşüşün en önemli sebebinin de, genel giderler kaleminde meydana gelen (yaklaşık %120’ ye yakın) artışın olduğu..

19- Şirket giderlerinde meydana gelen en anormal artışın ise; yapılan izaz ve ikram ödemeleri, kiralık araçların kullanımı, hasar ödemeleri ile, verilen reklam ve ilanların olduğu..

20- Yapılan usülsüz ödemelere ilişkin bir başka tespitin ise, ÖDEME YAPILAN KİŞİ ve KURUMLARIN, Mevcut üst kademe yönetimi ile DOĞRUDAN veya DOLAYLI bir bağlantısının olmasından kaynaklandığı da, önemli bir ayrıntı olarak göze batmaktadır..

21- Ayrıca; alınan ve uygulanan kararların çok büyük bir bölümünde, yönetim kurulu kararının mevcut olmadığı.. şeklinde İfadeler açık ve net olarak görülmektedir..

Şimdi gelelim işin en vahim tarafına...

Devleti idare eden

YAMALI BOHÇA HÜKÜMETİ, 
KÜÇÜK ORTAK SERDAR DENKTAŞ' A BAĞLI OLAN ŞEKER SİGORTADA AYYUKA ÇIKAN BU USÜLSÜZLÜKLERİN ÜZERİNE,

ADI GEÇEN RAPORLARIN, BASINA SIZMASI 'NA DEK NEDEN ÜZERİNE GİTMEMİŞTİR?

KURULUŞ AMACININ, YOLSUZLARLA MÜCADELE OLDUĞU İFADE EDİLEN,

ANCAK "SEN BENİM YOLSUZLUĞUMU ÖRT, BENDE SENİN KİNİ" MANTIĞI İLE ÇALIŞAN,

BU AL GÜLÜM, VER GÜLÜM HÜKÜMETİNİN BAŞBAKANI

SN. ERHÜRMAN VE7 OCAK SEÇİMLERİNDEN 
ÖNCE

AMACLARININ YOLSUZLARLA MÜCADELE OLDUĞU DİLE GETİREREK,

HALKTAN OY İSTEYEN YARDIMCISI 
SN ÖZERSAY,

ACABA NEDEN KAMUOYU BASKISI 
OLUŞMADAN ÖNCE,

BU DOSYA İLE UCUNDAN, KENARINDAN BİLE 
İLGİLENMEK İHTİYACINI HİSSETMEMİŞTİR?

ASLINDA AMAÇ ÇOK BELLİDİR..

BU AL GÜLÜM 
VER GÜLÜM HÜKÜMETİNİN AMACI, 
YOLSUZLUKLARIN ÜZERİNE GİTMEK DEĞİL..

AKSİNE ÜZERİNİ ÖRTEREK,

O KOLTUKLARDA OTURMAYA DEVAM ETMEKTİR.

Şimdi gelelim 
Şeker Sigortadan sorumlu bakan sn. Serdar Denktaş' a...

“Sn. Denktaş sanki bu yolsuzluk olayında 
Hiç bir dahli yokmuş gibi davranıp..

Sanki suçluyuda bizzat kendisi bulmuş gibi davranıp,

gerek daha önceki dönemde,
gerekse de son dönem de görev almış bir yönetim Kurulu üyesini,

dün itibari ile görevden almıştır..

Sn. Denktaş böylece partisini ve kendini olayın dışına

çekmeye çalışmakta,

kamuoyunda aklanacağını var saymaktadır..

Bununlada yetinmeyen Sn. Denktaş;

sütten çıkmış ak kaşık misali,

olaya ilişkin hiç bir sorumluluğu,

asla üstlenmemektedir.

Dahası, 
son derece umarsız ve fütursuzca davranarak,

sanki bu yöneticiler,

Demokrat Parti’den bağımsız suç işlemişler gibi,

kendisi çıkıp suçluyu bulmuş rolüne girmektedir...”
Hepsinden önemlisi de,

sanki geçmiş dönemde,

Şeker Sigorta’nın içini boşaltma işlemini gerçekleştiren...

Demokrat Parti üyeleri arasında,

ne gariptir ki, 
bizzat kendisinin eniştesinin de bulunduğunu,

aynı şekilde ES Geçerek 
şark kurnazlığı yapmaktadır..

hasılı..
Pişkinliğin bu kadarına el hak insaf demek,

sanırım kendisi için söylenecek 
en nazik ifade biçimi olacaktır..

Sn Denktaş bu olaydan sonra, gerekli olan istifayı etmeye etmez.. ancak 
Seçim öncesi aslan,
hükümete geldikten sonra deve kuşu misali 
hareket eden hükümet ortakları

bu durum karşısında neden sessizdir ?

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2019, 11:05
YORUM EKLE
YORUMLAR
Ahmet cakir
Ahmet cakir - 3 yıl Önce

Devletin malı deniz yemeyen demişler ama O ALLAH BÜYÜKTÜR ki bunlardan hesap sorulması yakındır iri olalım diri olalım bir olalilim

banner28
SIRADAKİ HABER

banner19

banner1

banner3

banner18