KHK bütçesine oybirliği...'

KHK bütçesine oybirliği...'
Meclis Genel Kurulu’nda 5 milyon 816 bin 800 TL’lik Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’nın bütçesi oy birliğiyle onaylandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeye devam ediyor.
Meclis Genel Kurulu’nda ilk olarak 5 milyon 816 bin 800 TL olarak öngörülen Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı bütçesi ele alındı.

Arıklı "Yapısal değişime ihtiyacı var

İlk sözü alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun ülkede kanayan yara olduğunu belirterek, her dönemde komisyon hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldığını söyledi.
Kamu Hizmeti Komisyonu’nun yapısal değişimine ihtiyaç olduğunu savunan Arıklı, bunun nasıl olacağı konusunda konsensüs olup olmayacağının bilinmediğini, belki bu konuyu Meclis’te ele alabileceklerini kaydetti.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünü anımsatan Arıklı, Afrin’in de ele geçirilmesine değinerek, Türk Ordusu’nun başarılarına dikkat çekti.

İskele bölgesinde Nevruz kutlamalarında yaşanan olayların üzücü olduğunu ifade eden Arıklı, devletin şefkatli elinin vatandaş olsun, olmasın herkese dokunması gerektiğini kaydetti.

Erhan Arıklı, Nevruz’un mili bayram olarak kutlanması gerektiğini ifade ederek Kamu Hizmeti Komisyonu konusunda da kimsenin yapabileceği bir şey olmadığını, oradaki kokuşmuş yapı hakkında neler konuşulabileceğini bilmediğini ifade etti.

“KKTC’deki ve Kamu Hizmeti Komisyonu’ndaki sorunlar pansuman tedbirlerle giderilemez” diyen Arıklı, ülkedeki bütün kurum ve kuruluşların elden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Tatar "Sınavlar kıstaslara dayanmalı.. Sınav sisteminde büyük başarılar elde edildi"

UBP Milletvekili Ersin Tatar, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun önemine işaret ederek, komisyonun düzenlediği gerek yazılı, gerek sözlü sınavların bir takım kıstaslara dayandırılması gerektiğini kaydetti.

Tatar, geçmişten bu güne Kamu Hizmeti Komisyonu sınav sisteminde büyük başarılar elde edildiğini, soruların hazırlanması konusundaki çalışmaların büyük bir titizlikle devam ettiğini belirtti. Tatar, soruların dışarıya sızdırılmamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ersin Tatar, kurumun daha da güçlü hale getirilmesinin önemine işaret etti.

Tatar, müşavirlik konusunda yapılmaya çalışılan değişikliği eleştirerek, konunun Anayasa Mahkemesi’nden geri döneceğini, kazanılmış hakların geri alınamayacağını, dolayısıyla bu karardan geri dönülmesi gerektiğini vurguladı.

Kamu reformu konusunda çalışmaların hızlandırılması ve müşavirlik konusunun daraltılması gerektiğini söyleyen Tatar, bunun hep birlikte komitelerde ele alınacağını belirtti.

Müdürlerin bir şekilde devamlı olması gerektiğini, başarılı bir müdürü bakan değişti diye görevden almanın haksızlık olduğunu düşündüğünü ifade eden Ersin Tatar, işlerin devamlılığı adına bunun önemli olduğuna değindi.

7 sene müdürlük yapan birini görevden alınınca ilk görevine göndermenin sıkıntılarına değinen Tatar, bu kişilerin siyasi baskının otoritesi altında kalacağını kaydetti.

Taçoy "Son düzenlemelerle givenirliği arttı"

UBP Milletvekili Hasan Taçoy da, Kamu Hizmeti Komisyonu bütçesi ile ilgili kendilerine komitede aktarılanları konuşacaklarını belirterek, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun performansa dayalı bir puanlamayla terfi sistemi uygulandığını ifade etti.

Personel Dairesi’nin, Kamu Hizmeti Komisyonu ile birlikte çalışmasının önemine işaret eden Taçoy, son dönemlerde yapılan düzenlemelerle, Kamu Hizmeti Komisyonu’na güvenilirliğin arttığını ve soruların dışarıya sızdırılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti.

Bürokrasiye olan güvenini tekrarlayan Taçoy, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun bir an önce ölçme ve değerlendirme uzmana ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Taçoy, kamuda bazı daireler hariç, birçok müdür muavinliği kadrosunun açık olduğunu belirtti.

“İşe gitmeyenler var.. Bakanken defalarca teftiş yapılmasını istedim ancak..."

İşe gitmeyen kamu personeli bulunduğunu belirten Taçoy, bakanlık yaptığı dönemde defalarca teftiş yapılmasını istediğini ancak yeterli personel olmadığı için bu kontrolleri yaptıramadığını anlattı.

İşe gitmeyenler müşavirlerden daha önemli bir konu"

Esas bakılması gereken noktanın işe gitmeyen insanların denetlenmesi olduğunu ifade eden Taçoy, bu konunun müşavirlik konusundan daha önemli ve gerekli olduğunu kaydetti.

Kamu Yasası’nın tekrardan, sil baştan yapılması gerektiğini ifade eden Taçoy, bunun müşavirlik müessesesi için düşünülen hiyerarşik bozuk yapıdan daha iyi bir iş olacağını, müşavirlik sisteminde düşünülen değişiklikten kaynaklanacak bazı sıkıntıların olmaması için yasanın yeniden ele alınmasını önerdi.

Geçici işçi konusundaki sorunlara da değinen Hasan Taçoy, devlette hizmet veren özelleştirmeden gelen kişilerin görev, yetki ve sorumlulukları olmaması nedeniyle önlerinin açılamadığını, bunun da motivasyonlarını etkilediğini vurguladı.

İncirli "Komisyon ölçme ve değerlendirmede sıkıntı yaşıyor"

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun önemine işaret ederek, yasalarının yenilenmemesi nedeniyle komisyonun verdiği her bir kararın aslında 30 yıllık bir karar olduğunu söyledi.

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun tarafsız ve bağımsız bir organ olduğunu, komisyonun yargı yolu haricinde herhangi bir şekilde denetlenemediğini ifade eden İncirli, komisyonun ölçme ve değerlendirme konusunda sıkıntılar yaşadığını söyledi.

Hemşirelik sınavında başarı oranının yüzde 36’da kalmasının ölçme ve değerlendirme konusunda sıkıtılar yaşadığının bariz bir göstergesi olduğuna değinen İncirli, bunun üstesinden gelinmesi için komisyonun güçlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

İlk atamaların gecikmesinin tamamen pratik sorunlar ve Kamu Hizmeti Komisyonu’nun yapısal durumuyla alakalı olduğuna dikkat çeken İncirli, ülkede, yarışma sınavlarının adil bir şekilde yapıldığı ve liyakate dayalı atamaların yapılacağı bir sisteme geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Hamzaoğulları "2013 sonrası adaletli sınav sistemi yerleşti"

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları da, adaletsiz işe alımlar konusuna değinerek, 2013 yılından önce Kamu Hizmeti Komisyonu’na çok laf söylendiğini ancak, 2013 sonrasında ise bu durumun değiştiğini, adaletli sınav sisteminin yerleştiğini kaydetti.

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun ciddi anlamda yol kat ettiğini ancak, soruların hazırlanmasında zaman zaman sıkıntılar yaşanabildiğine işaret eden Hamzaoğulları, popülizme oynanmaması için geçici işçi alımlarına son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Çavuşoğlu "Son yıllardaki performansı takdir ediyoruz"

UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, geçmişte yıllarca Kamu Hizmeti Komisyonu’nun adaletsizliğin sembolü olarak hizmet verdiğine işaret ederek, yıllarca adalet sağlaması gereken bir kurumun vicdanı yaraladığını, kanattığını kaydetti.

Kamu Hizmeti Komisyonu’nda şimdi durumun değiştiğini ve büyük bir çaba içinde olunduğunu ifade eden Çavuşoğlu, bugün ise komisyonun daha adaletli ve daha hızlı nasıl olunabileceğinin tartışılmasının büyük bir başarı olduğunu vurguladı.

Komisyonun son yıllarda gösterdiği performansı takdir ettiklerini ifade eden Çavuoğlu, komisyonun şeffaflık noktasında da bazı adımlar atması halinde devletin adaletine olan inanç konusunda büyük hizmet edileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun, çalışanların performansını, motivasyonunu arttıracak çalışmalar da yapması gerektiğine değindi.

Gündüz "Komisyonun nereden nereye geldiği çok iyi değerlendirilmeli"

UBP Milletvekili Menteş Gündüz, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun hakkaniyet ve adalete dayalı işler yaptığını ifade ederek, şimdiye kadar yapılan konuşmaların da buna işaret ettiğini kaydetti.

Komisyonun nereden nereye geldiğinin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Gündüz, soru bankalarının çok iyi durumda olduğunu ancak ölçme ve değerlendire konusunda bir zafiyet yaşandığını, bunun da en erken zamanda giderilmesi gerektiğini söyledi.

Komisyonun bir jeneratör eksiği bulunduğunu, bunun bir an önce giderilmesi gerektiğini belirten Gündüz, kurum eliyle yapılan performans değerlendirmeleri konusunda tam randıman sağlanamadığını belirtti.

Komisyonun Personel Dairesi ile bazı sıkıntıları bulunduğunu ifade eden Gündüz, bu sıkıntının giderilmesi için ise konunun yeniden ele alınarak düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

Müşavirlikle ilgili yapılmak istenen düzenleme hukuka aykırı"

Gündüz, müşavirlik konusuna da değinerek, yapılmak istenen düzenlemede yaşanabilecek sıkıntılara değindi.

Yapılmak istenen düzenlemenin hukuka aykırı olduğunu savunan Gündüz, hükümet programında yer alan müşavirliğin kaldırılması konusunu desteklediklerini, ancak bunun doğru şekilde, kamu reformuyla yapılması gerektiğini söyledi.

Yapılmak istenen düzenlemenin, kamuda kaosa sebep olacağını savunan Gündüz, söylenen tüm sözlere rağmen yeni hükümetin müşavir yarattığını ileri sürdü.

Angolemli "Müşavirlik adaletli şekilde kalkacak"

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de, kim ne derse desin, müşavirlik sisteminin kalkacağını vurgulayarak, bu sistemin kalkmasını halkın istediğini, müşavirliğin adaletli bir şekilde kaldırılacağını vurguladı.

Bugün kürsüde Kamu Hizmeti Komisyonu’nun dört dörtlük çalıştığını söyleyen milletvekilleri olduğunu, ancak ülkede dört dörtlük çalışan kurum kalmadığını, her yerin döküldüğünü söyleyen Angolemli, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun da mevcut yapısıyla bir yere gidemeyeceğini kaydetti.

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun bulunduğu noktaya gelene kadar halkın canına okuduğunu söyleyen Angolemli, “Öyle bir komisyon oluşturmalıyız ki, halkın kafasındaki bütün soru işaretleri silinsin” dedi.

Angolemli, terfi ve nakil konularındaki sıkıntı nedeniyle polisin durumunun çok kötü olduğunu ifade ederek, suçlu bulunan kişilere terfi verildiğini anımsattı.

En önemli konulardan birinin mahkemeler ve işe alımlar konusundaki kurumların adaletli davranması olduğuna dikkat çeken Angolemli, polisin personel sıkıntısı konusuna da değindi.

Angolemli, eğer üniversiteler açıldıysa ve ülkenin nüfusu arttıysa, ona göre önlem alınması ve altyapının hazırlanması gerektiğine dikkat çekti.

Hüseyin Angolemli, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun bağımsız bir yapıya kavuşturulması gerektiğini sözlerine ekledi.

Denktaş "Torpil iddiaları sona erdi"

Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise giderek artan istihdam taleplerinin komisyona aktarıldığını, komisyonun soru bankası aracılığıyla yazılı sınav yaptığını söyleyerek, kişilerin torpil iddialarının sona erdiğini belirtti.

Denktaş, oluşturulacak güvene Meclis’in de katkı koyması gerektiğini kaydetti. 

“Tek kişilik münhallere bile sınav yapılıyor"

Siyasilerin komisyona müdahil olmadığını, komisyon için “bağımsız ve demokratik değil” söylemenin doğru olmadığını belirten Denktaş, tek kişilik münhallere bile sınav yapıldığını kaydetti.

Denktaş, “İşlerini daha da hızlandırmak için ne yapabiliriz diye konuşalım, talep kimden gelirse gelsin iltimas yapılmıyor” dedi.

Serdar Denktaş’ın konuşmasının ardından Kamu Hizmeti Komisyonu bütçesi oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra 733 milyon 762 bin 300 TL olan Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bütçesi ele alınmaya başladı.

 
Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2018, 15:16
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner1

banner19

banner3

banner18