İş İnsanı ve Eğitimci Hasan Küçük yazdı

banner32

İş İnsanı ve Eğitimci Hasan Küçük yazdı
banner37
banner23

Bilgiyi, tutum ve davranışa dönüştüren günlük karşılaştığı problemlerin çözümünde kullanan öğrenciler dünyaya yön verecektir.

Düşünen, sorgulayan ve yeni ürünler üreten, inavosyonla uğraşan  gençlerin eğitim aldığı yeni dünya oluşmaya başladı.

Yeni normal dünya düzeninde, öğretmenin rolü ve geleceği şekillendiren öğretmenlerin önemi daha çok antlaşılmıştır. Pandemi ile birlikte okul ikliminin değişeceği, öğretmen-okul-veli işbirliği öneminin artacağı ve pedagajik formasyonun teknoloji tabalı değişimle  öğretmen önemine dikkat çekmek istiyorum.

Çocuklarımızın evde kaldığı sürede çok kısa süre içinde çocuklarına öğretim sürecine katkı sağlamak isteyen birçok velinin taahhamül edemediğini gördük. Buna karşın en büyük değerlerimiz olan çocuklarımızı daha iyi geleceğe hazırlayan öğretmenlerin üstlendiği sorumluluk birçok veli tarafından daha çok antlaşılmıştır. Bugünlere bizleri hazırlayan kutsal görev üstlenen öğretmenleri saygıyla selamlıyorum.

Bilgiye erişimde sınırların kalktığı bir çağdayız. Önemli olan öğrenilen bilginin neden öğrenildiğini, bilginin ne işie yaradığını ve günlük veya iş yaşamında karşılaşılan problem durumlarında bilgiyi poroblem çözümü için kullanabilmektir.  Eğitim ve öğretim sürecinde tutum ve değerlerin daha çok anlamlandırıldığı yeni normal düzeninden bağsediyorum.

Baskıcı müfredat yerine, beceri, tutum ve davranışların daha çok kazandırılacağı tematik ve esnek müfredat....

Seçme derslerin ilgi ve yetenekler doğrultusunda çeşitlendiği yaşam becerilerinin öne çıktığı öğreti süreçleri......

Zaman odaklı değil, yani birkaç sınava göre başarı/başarısız ifadesi ile yoruma açık ölçme değilk, süreç odaklı performnas ölçekli bireysel gelişimi ölçen bir sistem...

Ben bilirim değil, bildiğini yapılandırıp kullanabilen öğrenciler........

Okuryazarlığın öne çıktığı; Fen, matematik, mühendislik, teknoloji okuryazarlığının daha çok kazandırılacağı okul ikliminin düzenlenmesi......

İşbirliğine dayalı, teknolojiyi etkin ve amaca yönelik kullanabilen öğrenciler yetişirmeliyiz.

Sadece soru çözen kalıpsal yaklaşım içinde sınıf geçen değil, sorunlara neden-sonuç ilişkisi ile yaklaşan, mantıksal çercevede değerlendirme yapan ve alternatif çözümler üreten öğrenciler ülkenin gelişimi için yetiştirmeliyiz.

Nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyduğumuz yeni normal eğitim sistemindeçocuklarımızı yeni normal eğitim sisteminehazırlamak dileğiyle  yarınlardan umutluyum.

Herşey daha iyi yarınlar ve çocuklar için.

Hasan Küçük

YORUM EKLE
banner28
SIRADAKİ HABER

banner19

banner1

banner3

banner18