Hükümetin 22 önceliği

Hükümetin 22 önceliği
banner23

Müşavirlik kaldırılacak, bu alanda yasal düzenleme yapılacak. Tüm istihdamlar bakanlar kurulu bilgisine yapılacak.


Hukuksuzluk, usulsüzlük ve yolsuzluk dosyalarının hızlı şekilde sonuçlandırılması için polis ve başsavcılık nezdinde girişimde bulunulacak; gerekirse dokunulmazlıklar kaldırılacak


Ülkeye giriş-çıkışlarda Türkiye ile online olarak sicil denetimi yapmanın mümkün olacağı yeni bir adli yardımlaşma antlaşmasının yapılması için girişimde bulunulacak


 

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti’nin (DP) oluşturduğu ve 2 Şubat Cuma günü Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan Tufan Erhürman başkanlığındaki dört partili koalisyon, 22 maddelik öncelikli icraatlarını koalisyon protokolüyle belirledi.

Müşavirliğin kaldırılması; bu konuda yasal düzenlemelere gidilmesi, tüm atamaların liyakat, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin gereklerine uygun olarak yapılması, tüm istihdamların önceden Bakanlar Kurulu’nun bilgisine getirilmesi, geçmişte görev yapan hangi hükümet döneminde olursa olsun bakanlar kurulu kararları da dahil yapılmış idari işlemlerden hukuka aykırı olduğu saptananların iptal edilmesi veya duruma göre hukuka uygun hale getirilmesi yeni hükümetin öncelikleri arasında…

4 partili koalisyon hükümetini oluşturan partilerin başkanları perşembe günü Cumhuriyet Meclisi Mavi Salon’da imzaladıkları protokolde, hukuksuzluk, usulsüzlük ve yolsuzluklarla mücadeleye öncelikleri arasında yer verdi.

Protokolde, “Bugüne değin hangi hükümet döneminde, hangi partiye mensup kişi ya da kişilere ilişkin olursa olsun, bazıları kamuoyuna da yansımış olan tüm hukuksuzluk, usulsüzlük ve yolsuzluk dosyalarının hızlı şekilde sonuçlandırılması için Polis ve Başsavcılık nezdinde girişimde bulunulacak ve hangi dosyanın ne aşamada olduğu konusunda hükümetin kuruluşundan itibaren mümkün olan en kısa süre içerisinde kamuoyu ile bilgi paylaşılacaktır. Bunlardan gerek görülenlerle ilgili olarak özel soruşturma memurları atanması yoluna gidilecek, özel soruşturma memurları tarafından tamamlanan dosyalar, gereği yapılmak üzere derhal Başsavcılığa iletilecektir” maddesi bulunuyor.

Dokunulmazlık kaldırılacak

Mal Bildiriminde Bulunma Yasası’nın uygulanması yanında “Nereden Buldun Yasası” çıkarılmasını hedefleyen yeni hükümet, polis ve savcılık kanalıyla yürütülecek herhangi bir soruşturmanın sonucunda Savcılık’tan bu yönde bir talep gelmesi halinde yargılamayı mümkün kılmak için bahse konu vekilin dokunulmazlığını kaldırma yönünde siyasi irade ortaya koymayı ve dokunulmazlığını kaldırmayı da protokol maddeleri arasına koydu.

Bankaların zarara uğrayıp uğratılmadığının denetlenmesiyle ilgili süreçte suç saptanması durumunda konunun Başsavcılık kanalıyla mahkemeye taşınması yönünde siyasi irade gösterileceği belirtilen hükümet protokolünde “Hükümet kurulur kurulmaz Sayıştay raporlarının polis ve Başsavcılık süreçleriyle ilgili olarak hangi aşamada olduklarının tespiti ve kamuoyu ile paylaşılması yoluna gidilecektir” deniliyor.

Kamu Reformu

Kamu Reformu Yasa Tasarısı’nın hızla tamamlanması, Yurttaşlık Yasası’nda ve Çalışma Yasası’nda değişikliğe gidilmesi hedefleri de yer alan protokole göre, yurttaşlık verilmesine dair kriterler keyfi uygulamaları önlemek için yeniden düzenlenecek, yurttaşlık verilmesine bazı sınırlamalar konulacak, belirli süreler ertesinde beyaz kimlik uygulamasıyla çalışma izinli olarak ülkede bulunan yabancıların seçme seçilme hakkı hariç tüm yurttaşlık haklarını kazanmaları imkanı yaratılacak, yeni yurttaş olanların yurttaş olmalarından sonraki ilk genel seçimde oy kullanmamaları benzeri kurallar yürürlüğe konulacak.

Dört partili koalisyon hükümeti, imar planlarının üniversitelerden ve özel sektörden de hizmet alınarak kısa sürede tamamlanması hedefini taşıyor.

Protokolde, bütüncül bir teşvik sisteminin yaratılması ve tüm teşviklerin tek elden denetlenebileceği bir sistemin kurulması için dağınık yapıdaki teşvik düzenlemeleri yeni bir çerçeve yasa altında birleştirilmesi, vergi indirimlerinin ve vergi muafiyetlerinin sürelerinin sınırlandırılması, turizm rezerv arazileri uluslararası ve ulusal yatırımcılara açık olacak şekilde, çevre, vatandaşların anayasal hakları ve kamu yararı esas alınarak düzenlenecek özel bir ihale yöntemiyle verilebileceği maddesi yer alıyor.

Seçim Yasası

7 Ocak erken genel seçiminde ilk kez uygulanan ve birçok eleştiriye uğrayan Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda yeniden bir düzenlemeye gitmek de hükümetin öncelikleri arasına konuldu. Buna göre yasa, YSK ile istişare edilerek, seçmenin iradesinin azami surette sandığa yansıması ve demokrasi ilkeleri çerçevesinde yeniden gözden geçirilecek ve değiştirilecek.

Sayıştay ve Ombudsman ile ilgili mevzuatın gözden geçirilmesi; Faiz Yasası’nın mümkün olan en kısa sürede Cumhuriyet Meclisi’ne getirilip yürürlüğe konulması; Kamu Hizmeti Komisyonu Yasası’nın hükümetin kuruluşundan itibaren ilk bir yıl içerisinde değiştirilerek tarafsızlığının güçlendirilmesi hedeflerine yer verilen hükümet protokolünde, “Bakanlar görev alanlarını ve yetkilerini, yürüttükleri ticari faaliyette kendilerine veya başkalarına avantaj yaratmak üzere kullanmayacaklardır” maddesi de dikkat çekiyor.

Online sicil denetimi

Protokolde, ülkeye giriş-çıkışlarda Türkiye ile online olarak sicil denetimi yapmanın mümkün olacağı yeni bir adli yardımlaşma antlaşmasının yapılması için girişimde bulunulacağı kaydediliyor.

“Kıbrıs müzakereleri”

4 partili koalisyonu oluşturan CTP, HP, TDP ve DP, imzaladıkları protokole “Koalisyon ortağı dört siyasi parti Kıbrıs müzakereleri konusundaki pozisyonlarını muhafaza edeceklerdir. Kıbrıs müzakereleriyle ilgili olarak hükümet Cumhurbaşkanı ile diyaloğu en sağlıklı seviyede tutmaya özen gösterecektir” maddesini de koydu.

Partilerin mutabık kaldığı hususların bunlarla sınırlı olmadığı da vurgulanan protokolde, yazımı konusunda üzerinde uzlaşılacak diğer hususların, bunlarla birlikte Dörtlü Koalisyon Hükümeti Programı’nda yer alacağı da belirtildi.

Dairelerin Dağılımı

Yeni hükümetin oluşumuyla, dairelerin kurum ve kuruluşların bakanlıklara dağılımı da düzenlendi.

TAK, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’na bağlanırken, BRTK Başbakanlık’ta kaldı.

Bakanlıklar ve daireler

Başbakanlık (Cumhuriyetçi Türk Partisi)

 1. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı

 2. Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı

 3. Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği

 4. Personel Dairesi Müdürlüğü

 5. Kooperatif Şirketler Mukayyitliği

 6. Devlet Basımevi Müdürlüğü

 7. Merkezi Mevzuat Dairesi Müdürlüğü

 8. Devlet Planlama Örgütü

 9. Gençlik Dairesi

 10. Spor Dairesi

 11. Başbakanlık Denetleme Kurulu


Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

 1. BRTK

 2. Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi

 3. Kıbrıs Vakıflar Kredi Şirketi

 4. Vakıflar Bankası

 5. K.T. Kooperatif Merkez Bankası Ltd. Şti.

 6. Kalkınma Bankası

 7. Yayın Yüksek Kurulu

 8. Kıbrıs Türk Yatırım ve Geliştirme Ajansı (YAGA)

 9. Kamu-Net

 10. E-Devlet

 11. AB Koordinasyon Merkezi

 12. Piyangolar Birimi


1- Sağlık Bakanlığı (Cumhuriyetçi Türk Partisi)

 1. Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi

 2. Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi

 3. İlaç ve Eczacılık Dairesi

 4. Devlet Laboratuvarı Dairesi

 5. Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu


2- Ekonomi ve Enerji Bakanlığı (Cumhuriyetçi Türk Partisi)

(1) Resmi Kabz Memurluğu ve Şirketler Mukayyitliği Dairesi

(2) Ticaret Dairesi Müdürlüğü

(3) Sanayi Dairesi Müdürlüğü

(4) Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

1-         Kıb-Tek

2-         Yenilenebilir Enerji Kurulu

3- Tarım Bakanlığı (Cumhuriyetçi Türk Partisi)

1-         Tarım Dairesi Müdürlüğü

2-         Hayvancılık Dairesi Müdürlüğü

3-         Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü

4-         Tarımsal Araştırma Enstitüsü

5-         Su İşleri Dairesi Müdürlüğü

6-         Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürlüğü

7-         Veteriner Dairesi Müdürlüğü

8-         Orman Dairesi Müdürlüğü

 

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

 1. Toprak Ürünleri Kurumu

 2. Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu

 3. Genel Tarım Sigortası Fonu

 4. Kıbrıs Türk Tütün Ürünleri Ltd.

 5. Türk Alkollü İçki ve Şarap Endüstrisi Ltd. (TAŞEL)

 6. Cypruvex Ltd.


 

4- Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı (Hükümet Sözcüsü) (Halkın Partisi):

1-Tanıtma Dairesi

2- Dış İşleri Dairesi

3- Enformasyon Dairesi

 

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

1- Türk Ajansı Kıbrıs

 

5- İçişleri Bakanlığı (Halkın Partisi)

1- Mülki Yönetim ve Bölümleri

2- İskan ve Rehabilitasyon Dairesi

3- Tapu ve Kadastro Dairesi

4- Şehir Planlama Dairesi

5- Merkezi Cezaevi Dairesi

6- Nüfus Kayıt Dairesi

7- Muhaceret Dairesi

8- Harita Dairesi

9- Yerel Yönetimler Müdürlüğü

10- Sosyal Konut Müdürlüğü

 

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

1- İskan Komitesi

 

6- Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı (Halkın Partisi)

1- Planlama ve İnşaat Dairesi

2- Trafik Dairesi

3- Karayolları Dairesi

4- Posta Dairesi

5- Sivil Havacılık Dairesi

6- Limanlar Dairesi

7- Telekomünikasyon Dairesi

 

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

1- KTHY

2- Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketi

3- Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. Şti.

4- Trafik Hizmetleri Denetleme Birimi

5- CAS

6- Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu

 

7- Maliye Bakanlığı (Demokrat Parti)

 1. Bütçe Dairesi

 2. Maliye, Teftiş ve İnceleme Kurulu Başkanlığı

 3. Gelir ve Vergi Dairesi

 4. Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi

 5. Gümrük ve Rüsumat Dairesi

 6. Hazine ve Muhasebe Dairesi

 7. Para ve Kambiyo İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi


 

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

1- KKTC Merkez Bankası

 

8- Turizm ve Çevre Bakanlığı (Demokrat Parti)

 1. Turizm, Tanıtma ve Pazarlama Dairesi

 2. Turizm Planlama Dairesi

 3. Eski Eserler ve Müzeler Dairesi

 4. Çevre Koruma Dairesi

 5. Meteoroloji Dairesi


Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

1- Kıbrıs Türk Turizm İşletmeleri ltd.

2- Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu

9- Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı (Toplumcu Demokrasi Partisi)

 1. Talim ve Terbiye Dairesi

 2. Eğitim ve Ortak Hizmetler Dairesi

 3. Yüksek Öğretim ve Dış İlişkiler Dairesi

 4. Milli Eğitim, Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu

 5. İlköğretim Dairesi

 6. Genel Orta Öğretim Dairesi

 7. Mesleki Teknik Öğretim Dairesi

 8. Kültür Dairesi

 9. K.T. Devlet Tiyatroları

 10. Devlet Senfoni Orkestra ve Korosu


Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

1- DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu

 1. Lefke Avrupa Üniversitesi

 2. Atatürk Öğretmen Akademisi


10- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Toplumcu Demokrasi Partisi)

(1) Çalışma Dairesi

(2) Sosyal Sigortalar Dairesi

(3) Sosyal Hizmetler Dairesi

(4) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi

 

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

1- İhtiyat Sandığı

2- Asgari ücret saptama komisyonu
Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2018, 09:38
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner19

banner1

banner3

banner18