Harçlara yüzde 12-13 arasında zam geldi...

Harçlara yüzde 12-13 arasında zam geldi...
‘Pul ve harçlar’ olarak bilinen ve devlete ödenen harç miktarlarına her yıl yapılan zam, iki ay gecikmeli olarak yürürlüğe girdi.

Bakanlar Kurulu, devlete ödenen birçok harç miktarını artırdı. Yüzde 12 ile 13 arasında değişen zam uygulamaları 1 Mart 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

Devlete ödenen harç miktarlarına yılsonu veya yılın ilk ayında uygulanan zamlar, 7 Ocak’ta yapılan erken genel seçim sonrasına kalmıştı. Geçmiş hükümet döneminde Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanlığı görevini yürüten şimdi de sadece Maliye Bakanlığı görevinde bulunan Serdar Denktaş, zam oranlarına hayat pahalılığının da yansıyacağını belirtmişti.

Bakanlar Kurulu, gelir bütçesinde yer alan harçların günümüz ekonomik koşullarına göre yeniden düzenlenmesine ilişkin 29 değişiklik tüzüğü ve emirnameyi onaylayarak, 28 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımladı. Halkı yakından ilgilendiren ehliyet harçlarına uygulanan harç oranı yüzde 12 dolaylarında.

Yabancıların çalışma izinlerine ödeyeceği harç miktarı da yaklaşık yüzde 13 oranında zamlandı.

29 yasa altında düzenlenen tüzükler şöyle:

“Pul Vergileri (Değişiklik) Emirnamesi; Türk Cemaat Meclisi Evlenme ile İlgili Resimler (Değişiklik)

Emirnamesi; Alkollü İçkiler Satış Ruhsat Ücretleri (Değişiklik) Tüzüğü; Ateşli Silahlar Ruhsat ve Harçlarının Belirlenmesi Tüzüğü; Avukat Harçları (Değişiklik) Tüzüğü; Bilgi veya Belgeye Erişim (Ücretler) (Değişiklik) Tüzüğü; Cezaevi (Değişiklik) Tüzüğü; İlan, Reklam ve Levha (Değişiklik) Tüzüğü; Kamu Görevlileri Sınav Harçları Tüzüğü; Konsolosluk Harçları (Değişiklik) Tüzüğü; Maden ve Taş Ocakları (Değişiklik) Tüzüğü; Motorlu Araçlar Kayıt ve Ruhsat Harçları ile Sürüş Ehliyetleri İçin Ödenecek Harçların Yeniden Belirlenmesi (Değişiklik) Tüzüğü; Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Tüzüğü; Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması Harçları (Değişiklik) Tüzüğü; Oteller (Değişiklik) Tüzüğü; Pasaport ve Seyahat Belgesi Harçları Tüzüğü; Sakinlerin Kaydı (Değişiklik) Tüzüğü; Sendikalar (Değişiklik) Tüzüğü; Tapu ve Kadastro Dairesi (Harçlar ve Ücretler) (Değişiklik) Tüzüğü; Tarımsal İlaçlar Denetim (Değişiklik) Tüzüğü; Tarımsal Ürünler (İhraç) (Değişiklik) Tüzüğü; Tarımsal Ürünler Tağşiş (Değişiklik) Tüzüğü; Telsiz Telgraf (Değişiklik) Tüzüğü; Vefat Edenlerin Vergilendirilmesi ile İlgili Sertifika Harçları (Değişiklik) Tüzüğü; Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Tüzüğü; Yabancıların Çalışma İzinleri (Değişiklik) Tüzüğü; Yollar ve Binalar (Değişiklik) Tüzüğü; Yurttaşlık Tüzüğü; Daimi İkamet İzni (Değişiklik) Tüzüğü”.

Ateşli silah ruhsatlarına yaklaşık yüzde 13 zam

Bakanlar Kurulu, “Ateşli Silahlar Yasası” adı altında “Ateşli Silahlar Ruhsat ve Harçlarının Belirlenmesi Tüzüğü”nü hazırladı.

Bu tüzük kapsamında, toplu tabanca veya tabanca tasarruf ruhsatlarına, ateşli silah ve ek ateşli silah ruhsatlarına, kayıt belgesi, suret harçlarına ortalama yüzde 12.9 zam uyguladı.

28 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar, 1 Mart 2018 tarihinden itibaren geçerli oldu.

Buna göre, “Bakanlar Kurulu tarafından kendisine özel izinle toplu tabanca veya tabanca tasarruf etme izni verilen, tasarruf ruhsatı” için 2017’de 655 TL olan rakam zamla 740 TL’ye çıktı.

“Ateşli Silah ve Ek Ateşli Silah Ruhsatları” maddesinin a bendinde yer alan ateşli silah ruhsatı için de 2016’da ödenen rakam 247 TL iken, yeni yılda 279 TL’ye yükseltildi. A bendinde saptanan harcı ödemiş bir ateşli silah ruhsatı sahibi, tasarrufundaki, denetimindeki veya muhafazasındaki her ek ateşli silahlı ruhsatı için 2017’de 247 TL öderken, bu rakam 2018’de 276 TL oldu.

Her kayıt belgesi için verilen 166 TL, 2018’de 188 TL’ye; Ateşli Silahlar Yasası kuralları uyarınca verilmiş bir kayıt belgesinin veya tasarruf belgesinin kaza yoluyla tahrip olduğuna, bozulduğuna, kaybolduğuna ilişkin geçerli bir gerekçe olması halinde 2017’da 33.25 TL ödenen harç miktarı, 37.50 TL’ye yükseltildi.

Avukat harçları

Avukat Harçları (Değişiklik) Tüzüğü’nde de harçlar yükseltildi.

Hukuk meclisinden avukat olarak kaydolunmak hakkına sahip olduğunu gösteren bir şahadetname almış olanlar, yüzde 12.8 zamla 92 TL ücret ödemek suretiyle başmukayit tarafından avukatlar siciline kaydedilir.

Konsolosluk Harçlar Tüzüğü adı altında

Bakanlar Kurulu, “Dışişleri Dairesi, Kuruluş Görev ve çalışma Esasları Yasası” adı altında yer alan “Konsolosluk Harçları (Değişiklik) Tüzüğü” olarak isimlendirilen ve esas tüzük olarak anılan “2013, Konsolosluk Harçlar Tüzüğü”nde değişikliğe gitti.

Bu kapsamda, “Dışişleri Hizmeti Harçları Listesi”nde yer alan “Gemicilik, denizcilik ve bunlara müteallik Hususlar”ın yer aldığı birinci kısımdaki harçlar artırıldı.

Ayrıca ikinci kısımda yer alan “Noterlik ve Benzeri Meseleler (Gemicilikle İlgili Olmayan) Harçlarda da artış yapıldı.

“Maden ve Taş Ocakları (Düzenleme) Yasası” adı altındaki, “Maden ve Taş Ocakları (Değişiklik) Tüzüğü”ndeki harçlar da yükseldi.

Araç ruhsatlarına da zam

“Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası” kapsamındaki “Motorlu Araçlar Kayıt ve Ruhsat harçları ile Sürüş Ehliyetleri İçin Ödenecek Harçların Yeniden Belirlenmesi Tüzüğü”ne bağlı olarak ruhsat harçları da yüzde 12 ile 13 arasında değişen oranlarda artırıldı.

Buna göre, “Motorlu Araç Ruhsat Harçları”nda yer alan özel motorlu araçlar (motorlu üç tekerlekliler ile dış ticaret (düzenleme ve denetim) yasası uyarınca ithal edilen ve geçici kaydı yapılan araçlar dahil);

Benzinle çalışanlar bir yıllık ücret:

Ağırlığı 1016 kilograma kadar olanlar (1016 kg dahil) 2017’de her bir kg için 0.25 TL ödenirken, 2018’de bu rakam 0.28 oldu.

Ağırlığı 1017-1270 kilogram olanlar (1270 kg dahil) 2017’de her bir kg için 0.43 TL ödenirken, 2018’de bu rakam 0.49 oldu.

Ağırlığı 1271-1524 kilograma kadar olanlar (1524 kg dahil) 2017’de her bir kg için 1.05 TL ödenirken, 2018’de bu rakam 1.18 oldu.

Ağırlığı 1524 kilogramdan yukarı olanlar (1016 kg dahil) 2017’de her bir kg için 1.47 TL ödenirken, 2018’de bu rakam 1.65 oldu.

Benzinden başka yakıtla çalışanlar:

Ağırlığı 1016 kilograma kadar olanlar (1016 kg dahil) 2017’de her bir kg için 0.41 TL ödenirken, 2018’de 0.46 TL oldu.

Ağırlığı 1017-1270 kilogram olanlar (1270 kg dahil) 2017’de her bir kg için 0.62 TL ödenirken, 2018’de bu rakam 0.70 TL oldu.

Ağırlığı 1271-1524 kilograma kadar olanlar (1524 kg dahil) 2017’de her bir kg için 1.05 TL ödenirken, 2018’de bu rakam 1.18 oldu.

Ağırlığı 1524 kilogramdan yukarı olanlar (1016 kg dahil) 2017’de her bir kg için 1.47 TL ödenirken, 2018’de bu rakam 1.65 oldu.

Benzinden başka yakıtla çalışan motorlu yük araçları, vinçler ve forkliftler 2017’de 985 TL öderken, 2018’de 1.113 TL ödeyecek.

Benzin veya benzinden başka yakıtla çalışan, otobüs, ambulans ve motorlu karavanlar 2017’de 1.316 TL öderken, 2018’de 1.487 TL ödeyecek...”

Sürüş ehliyetleri harcı yükseldi

Sürüş ehliyetleri için ödenecek harçlar da tüzük kapsamında yüzde 12 dolaylarında artırıldı.

Buna göre;

Öğrenci ehliyeti sınavı için 2017’de ödenen 240 TL, yeni yılda 270 TL’ye; öğrenci ehliyeti için ödenen 239.90 TL, 2018’de 269.90 TL’ye; motorlu araç sürüş sınavı için 2017’de ödenen 330 TL, 2018’de 375 TL’ye; motorlu araç sürüş ehliyetleri için iki yıllık 239.80 TL’den 269.80 TL’ye; üç yıllık 324.70 TL’den 364.70 TL’ye; beş yıllık 489.50 TL’den 454.50 TL’ye; on yıllık 814 TL’den 919 TL’ye; yaş nedeniyle tahditli olarak verilen (bir yıllık) 164.90 TL’den 184.90 TL’ye yükseltildi.

Geçici sürüş ehliyeti 239.90 TL’den 269.90 TL’ye; uluslararası sürüş ehliyeti 500 TL’den 565 TL’ye; kaybolan bozulan yıpranan veya değiştirilmek istenen sürüş veya öğrenci ehliyeti sureti 120 TL’den 135 TL’ye çıktı.

Ayrıca ilgili madde altında, motorlu araç satıcı ruhsatları, yeni olmayan motorlu araç satış ruhsatı, muayene belgesi, yurtdışına çıkışta ödenecek harçlar da artırıldı.

“Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası” kapsamındaki “1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü”ndeki harçlar değişti.

“Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasası” kapsamındaki “Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması Harçlar Tüzüğü”nde değişiklik yapıldı.

Otellerin ödeyeceği harçlar

Oteller (Değişiklik) Tüzüğü’ndeki harçlar da artırıldı.

Otel çalıştırma veya yönetme ruhsatnamesi için ödenecek harçlar 5 yıldızlı oteller için 560 TL; 4 yıldızlı oteller için 450 TL; 3 yıldızlı oteller için 343 TL; 2 yıldızlı oteller için 222 TL; 1 yıldızlı oteller için 150 TL; Birinci sınıf tatil köy için 560 TL; ikinci sınıf tatil köy için 450 TL; Apart oteller için 150 TL; Butik oteller için 343 TL; turistik bangolovlar için 150 TL; yöresel evler için 150 TL; turistik pansiyonlar için 150 TL; Kampingler için 150 TL; özel belgeli oteller için 343 TL; turistik konut ve villalar için 150 TL; turistik kompleksler için 560 TL ve otel ruhsatnamesi belgesi sureti için 48 TL verilecek.

Sınıflandırma belgesi için ödenecek harçlar da değişti.

Pasaport harçları

Pasaport ve Seyahat Belgesi Harçları Tüzüğü’ndeki değişiklik şöyle:

“Beş yıl süreli pasaport (diplomatik pasaportlar dahil) 274 TL’den 309 TL’ye; iki yıl süreli diplomatik pasaport 200 TL’den 226 TL’ye; bir yıl süreli diplomatik pasaport 132 TL’den 149 TL’ye; beş yıl süreli kayıp edilen veya tahrip olunan pasaport (diplomatik pasaportlar dahil) 550 TL’den 621 TL’ye; iki yıl süreli kayıp edilen veya tahrip olunan diplomatik pasaportlar 402 TL’den 454 TL’ye; bir yıl süreli kayıp edilen veya tahrip olunan diplomatik pasaportlar 268 TL’den 303 TL’ye; seyahat belgesi 30.50 TL’den 34.50 TL’ye yükseldi.

Yabancıların çalışma izinleri

“Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası” adı altındaki “ Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü”ndeki harçlar da yükseltildi.

Buna göre, süreli çalışma izinleri “6 ayı geçmeyen” 2017’de 172.50 TL öderken, 2018’de 195 TL; “6 ayı geçen, 12 ayı geçmeyen” 2017’de 373.50 TL öderken, 2018’de 422 TL; “12 ayı geçen, 24 ayı geçmeyen” 2017’de 747 TL öderken, 2018’de 844 TL; iş yapma izinlerinde 2017’de 796 TL ödenirken, 2018’de 899 TL;

Öğrenci çalışma izinlerinde: “6 ayı geçmeyen” 2017’de 103.50 TL öderken, 2018’de 117 TL; “6 ayı geçen, 12 ayı geçmeyen” 2017’de 207 TL öderken, 2018’de 234 TL;

İş Kurma izinleri: “6 ayı geçmeyen” 2017’de 1.041 TL öderken, 2018’de 1.176 TL; “6 ayı geçen, 12 ayı geçmeyen” 2017’de 2.057 TL öderken, 2018’de 2.324 TL; “12 ayı geçen, 24 ayı geçmeyen” 2017’de 4.099 TL öderken, 2018’de 4.632 TL;

Türkiye Cumhuriyeti ve III. Devlet kamu kuruluşlarından geçici görevle KKTC’deki kurumlarda görevlendirilen yabancı uyruklu kamu görevlileri 2017’de 113.50 TL öderken, 2018’de 128 TL ödeyecek”.

Daimi ikamet izinlerinde ise, “Daire tarafından verilecek her tasdikli izin sureti için 79 TL harç alınacak.

Yurttaşlık, pasaport ve vizeler

Üçüncü kısımda yer alan “Yurttaşlık, pasaport, vizeler ve benzeri meseleler” başlığı altındaki harçlara da yüzde 12.5-13 oranında zam yapıldı.

Buna göre, “KKTC yurttaşlığına kabul harcı” 690 TL’den, 780 TL’ye; KKTC ikamet harcı 515 TL’den 580 TL’ye yükseltildi.

Pasaport için (beş yıllık normal cilt), teslim harcı, kaybedilen veya kasten tahrip edilen pasaport ve bir defaya mahsus kullanılmak üzere verilen seyahat belgesi (Lasse-Passe) için “pasaport harçlarını düzenleyen ve yürürlükte olan Pasaport ve Seyahat Belgesi Harçları Tüzüğü’nde öngörülen esas ve kıstaslara ilişkin harçlar uygulanır” deniliyor.

“Pasaport veya başka seyahat vesikası veya hüviyet vesikası çıkarma veya yenileme veya vize verme hususunda yabancı bir memleketin herhangi bir salahiyette makamına bir rica veyahut tavsiyede bulunmak”ın harcı 100 TL’de kaldı.

“İkamet teskeresi vermek için bir ecnebi salahiyettar makam tarafından istenen herhangi bir vesikanın verilmesi” 100 TL’de kaldı.

“Kıbrıs vatandaşlığına aidiyeti gösterir bir belge veya fevkalade ahvalde verilen bir vatandaşlık belgesi veya talimatnamede pasaport yerine kaim olacağı tasrih olunmayan diğer herhangi bir vesikanın icap eden ahvalde hazırlanması ve verilmesi” 172 TL’den 195 TL’ye; “pasaport veya diğer seyahat vesikası üzerine bir seneye kadar muteber vize verme” 172 TL’den 195 TL’ye yükseldi.

Evlenmeler, doğumlar, ölümler…

“Evlenmeler, Doğumlar ve Ölümler” konusuna artırılan harçlar şöyle:

“Evlenmek için yapılan müracaat” 261 TL’den 295 TL’ye; “Evlenme muamelesini durdurulmasına dair yapılan ihbarın kabulü” 261 TL’den 295 TL’ye; “KKTC Evlendirme kanunu tahtında tesit edilen evlenmeyi resmen icra veya evlenmede hazır bulunarak, evlenme muamelesini kayıt ve her iki tarafı yemin ettirme” 438 TL’den 495 TL’ye; “yemin ettirme ücretine ilaveten önceden verilip asılan ve evlenmeye mani hal bulunmadığını gösterir bir vesikanın verilmesi için” 100 TL; “hazır bulunma ücretine ilaveten mahalli kanuna göre yapılmış olan bir evlendirme muamelesinin kaydı” 261 TL’den 295 TL’ye; “doğum veya ölüm kaydı” 100 TL’de kaldı.

“Konsolosluğun doğum, ölüm veya evlenme siciline olan bir kayıt için araştırma yapma” ile “Konsolosluğun doğum, ölüm veya evlenme siciline olan bir kaydın tasdik edilmiş bir suretinin verilmesi” 100 TL’de kaldı.

Kimlik kartları

“Vasiyetnameler ve Terekelerde” ödenen harçlara da zam yapan Bakanlar Kurulu, “Kimlik Kartları” ile ilgili ödenen harçları da belli oranlarda yükseltti.

Buna göre;

“‘Yasanın öngördüğü süre içerisinde ilk kez kimlik kartı alanlar’ 100 TL ödeyecek.

Yasanın öngördüğü süre içinde kimlik kartı çıkartmadığı halde hakkında kavuşturma yapılması Kayıt Dairesi Müdürlüğü’nce gereksinme duyulmayanlarda 7 gün ile 6 ay arasında gecikmelerde 100 TL; 6 ay ve daha sonraki gecikmelerden 100 TL alınacak. İlgili bölümün, 66, 67, 68, 69 ve 70 maddelerindeki ilgili harçlar da var.

Evlenmeyle ilgili harçlar

Türk Cemaat Meclisi Evlenme ile İlgili Resimler (Değişiklik) Emirnamesi kapsamında alınan harçlar şöyle:

“Evlenme ücretlerinde, evlendirmenin evlendirme memurluğunda yapılması halinde 2017’de 274 TL olan harç, 2018’de 310 TL’ye; evlendirmenin evlendirme memurluğu dışında herhangi bir yerde yapılması halinde 2017’de ödenen 556 TL, 2018’de 628 TL’ye; evlenme ihbarının tasdiki 28 TL’den 32 TL’ye; itiraz ihbarı verilmesi 26.50 TL’den 30 TL’ye; ihbarın taliki amacıyla bir şahadetname verilmesi 28 TL’den 32 TL’ye; evlenme şahadetnamesinin veya herhangi bir suretinin alınması 28 TL’den 32 TL’ye; evlenmenin sicile kaydı ücreti (sicile yapıştırılacaktır) 109 TL’den 123 TL’ye yükseldi.
Kaynak: Kıbrıs Gazetesi
Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2018, 16:10
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner1

banner19

banner3

banner18