Derviş’ten Soyer’e “Abdullah Paşa Vakfı” yanıtı

Derviş’ten Soyer’e “Abdullah Paşa Vakfı” yanıtı
banner23

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Eski Genel Müdürü Taner Derviş, KKTC eski Başbakanı Ferdi Sabit Soyer’e yanıt verdi.

Taner Derviş, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer’in 24 Eylül tarihinde yaptığı açıklamada “Maraş’ın sahibi olduğu söylenen Abdullah Paşa Vakfı’nın 1935 yılında tazminat ödenerek kapandığını” ifade ettiğini anımsattı.

Derviş, Soyer’in Mustafa Haşim Altan’ın‘ Belgelerle Kıbrıs Vakıflar Tarihi’ kitabının 1267-1281 sayfalarında yer alan Abdullah Paşa Vakfı ile ilgili hileli uygulamaları akladığını savundu.

Soyer’in aynı kitapta yer alan Abdullah Paşa Vakfiyesi’ni göz ardı ettiğini, Abdullah Paşa Vakfiyesi’nin Sömürge İdaresi döneminde çıkarılan yasalar ve günümüz yasaları ile de tanındığını kaydetti. Derviş, hukuken tanınmış Vakfiye’ye göre, Abdullah Paşa Vakfı’nın Mülhak Vakıf statüsünde olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Eski Genel Müdürü Taner Derviş’in paylaşımı şu şekilde:

“Bu aşamada önümüzde iki belge var

1- Sömürge İdaresi yasaları tarafından tanınan Abdullah Paşa Vakfiyesi

2- Sömürge İdaresi Yöneticileri ile Vakıf Yöneticilerinin yaptığı hileli uygulamalar

KAPALI MARAŞTAKİ MÜLKİYET HAKLARI

Vakıflar İdaresinin Kapalı Maraş bölgesindeki mülkiyet hakları aşağıdaki belgelere dayanmaktadır.

27/7/1748; 22/12/1748; 10/11/1749; 6/6/1750 tarihlerinde tescil edilmiş Abdullah Paşa Vakfiyeleri

10/5/1579 tarihinde tescil edilmiş Lala Mustafa Paşa Vakfiyesi

7/4/1818 ve 14/2/1821 tarihlerinde tescil edilmiş Bilal Ağa Vakfiyeleri

20.yüzyılın başlarında Sömürge İdaresi Tapu Dairesi tarafından isdar edilmiş 3,121 adet tapu kaydı.

Kıbrıs yasaları tarafından tanınmış vakfiyelere göre Kapalı Maraş’taki arazinin tümü Mülhak Vakıf  statüsünde olan Abdullah Paşa Vakfına, Mazbut Vakıf Statüsünde olan Lala Mustafa Paşa Vakfına ve Mülhak Vakıf statüsünde olan Bilal Ağa Vakfına aittir.

ADA GENELİNDE AHKAMÜ’L EVKAF’IN HUKUKİ STATÜSÜ

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, ada genelinde geçerli yasal ve anayasal düzenlemeler ile uluslararası antlaşmalar temelinde güçlü hukuki bir zemine sahiptir. Kuruluş tarihinden itibaren tarihin her döneminde Ahkamü’l Evkaf olarak tanımlanan vakıf hükümleri tanınmış ve geçerli olmuştur. Vakıflara ait mülkiyet ve tazminat hakları ada genelinde ve uluslararası platformda tanınmış beş hukuki belge temelinde tespit ve teyit edilmektedir. Söz konusu hukuki belgeler ‘Sömürge Dönemi Yasaları’, ‘Kıbrıs Yasaları’, ‘1960 Kıbrıs Anayasası’, ‘Kıbrıs Cumhuriyeti Kuruluş Antlaşması’ ve Uluslararası Antlaşmalardan oluşmaktadır. Kıbrıs hukuk sisteminde yer alan Anayasal ve yasal düzenlemelerin emredici kuralları vakfiyelerin gayrı kabili rücu olup vakfiyelerin iptal edilemeyeceğini ve değiştirilemeyeceğini, vakıfların elden çıkarılamayacağını ve devredilemeyeceğini, vakıflardan feragat edilemeyeceğini ve vakıfların sonsuza dek yaşatılmalarını öngörmektedir.

Temel Vakıf hükümlerinden örnekler aşağıda özetlenmiştir.

İstibdal ilkesine göre takas ve satış şartları

İstibdal ilkesine göre vakıflara ait taşınmaz mallar salt vakfiye hükümleri temelinde eşdeğerde mal karşılığında satılabilir ve/veya takas edilebilir.

ABDULLAH PAŞA VAKFI İLE İLGİLİ YASA DIŞI UYGULAMA

Sömürge İdaresinin baskıları sonucunda, dönemin Mütevellisine 10 yıllık gelir verilmek suretiyle Vakfın tasfiye edildiği iddia edilmektedir. 10 yıllık gelir karşılığında Vakfın tasfiye edilmesi Ahkamü’l Evkafa aykırı olup hukuken geçerli değildir. Bu işlem, olayın gerçekleştiği dönemin Sömürge İdaresi Yasaları ile ada genelinde elan geçerli Kıbrıs Yasalarına aykırı olup, hileli işlem kategorisinde olduğu cihetle hukuken geçersizdir.

ADA GENELİNDE İŞGAL EDİLMİŞ VAKIFLAR

Abdullah Paşa Vakfı ile ilgili uygulama Sömürge İdaresi dönemindeki hileli vakıf emlak işgaline ilişkin sadece bir örnektir. Kıbrıs hukuk sisteminde yer alan temel hükümlere rağmen, 1878-1960 Sömürge idaresi dönemi ile 1960-1974 Cumhuriyet döneminde, Kıbrıs tarihinin en büyük emlak yağması gerçekleştirilmiştir. Ada genelinde vakıflara ait yüz binlerce dönüm arazi, binlerce bina ve yüzlerce su kaynağı Rum Ortodoks Kilisesi, Rum belediyeleri, Rum okul komisyonları, Merkezi Hükümet, Kıbrıslı Rumlara ait şirketler ve Rum şahıslar tarafından işgal edilmiş ve bu bağlamda, Kıbrıs Rum Halkı ile sahip oldukları kuruluşlara haksız servet ve kazanç sağlanmıştır. İşgal edilmiş kaynaklar arasında Kapalı Maraş, Güzelyurt ovası, Limasol, Larnaka, Baf, Poli, Girne, Lefkoşa ve Karpaz çiftlikleri ile Ağrotur İngiliz üssü bulunmaktadır.

SOYER’E DÜŞEN GÖREV HAKLARINI KORUMAK OLMALIDIR

1- Vakıfların kuruluş tarihinden itibaren, Ahkamü’l Evkaf ada genelinde geçerli hukuk sistemi ve uluslararası antlaşmalar tarafından tanınmaktadır. Kıbrıs hukuk sisteminde yer alan Anayasal ve yasal düzenlemelerin emredici kuralları vakfiyelerin gayrı kabili rücu olup vakfiyelerin iptal edilemeyeceğini ve değiştirilemeyeceğini, vakıfların elden çıkarılamayacağını ve devredilemeyeceğini, vakıflardan feragat edilemeyeceğini ve vakıfların sonsuza dek yaşatılmalarını öngörmektedir. Bu bağlamda, dönemin Mütevellisine verilen 10 yıllık gelir karşılığında vakfın ortadan kalkması hileli bir uygulama olup hukuken geçerli değildir. Sömürge İdaresi döneminde birçok hileli yasa dışı uygulama ile ada genelindeki vakıflar işgal edilmiştir.

2- Kapalı Maraş’taki mülkiyet Abdullah Paşa, Lala Mustafa Paşa ve Bilal Ağa vakıflarına aittir. Ayrıca, Abdullah Paşa Vakfı üzerinden yapılan hileli uygulama ile Kapalı Maraş’taki tüm Vakıfların ortadan kalkması mümkün değildir. Kaldı ki Abdullah Paşa Vakfının tasfiye edilmesi hukuken geçerli değildir.

3- Eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer’e düşen görev, 1878 tarihinden itibaren hukuka aykırı olarak işgal edilmiş Vakıflar ile 1958-1974 döneminde Kıbrıs Türk halkının gasp edilmiş sosyal, siyasal hakları ile zarara uğratılmış toplumsal mülkiyet haklarını meşru zeminde savunmak olmalıdır.

Vakıflara ilişkin yapılan yanıltıcı yayınlara karşı açıklamalar ulusal ve uluslararası veriler temelinde önümüzdeki günlerde geniş açıklamalarla kamuoyuna duyurulacaktır.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner19

banner1

banner3

banner18