Belediyeler Yasası'nın ivediliğine red...

Belediyeler Yasası'nın ivediliğine red...
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk olarak sunuşlara yer verildi.

Burada ilk olarak Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı’nın 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da görüşüleceği gün ve saatleri içeren çalışma programı okunarak oybirliğiyle kabul edildi.

Buna göre, 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri 12 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 21 Mart’ta sona erecek.

Genel Kurul’da bütçe üzerindeki görüşmeler, hafta sonları hariç kesintisiz devam edecek.

Tasarı üzerindeki görüşmelere 10.00’da başlanacak ve günlük çalışma programı tamamlanıncaya kadar devam edilecek.

Pazartesi günü toplanacak Genel Kurul’da ilk olarak Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Fikri Toros, bütçeye ilişkin komite raporunu okuyacak.

Ardından tasarının üzerindeki görüşmelere Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın sunuş konuşmasıyla başlanacak.

Milletvekillerinin tasarının geneli üzerindeki görüşlerini ifade etmesinin ardından ise bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlanıp madde madde görüşülmesine geçilecek.

Genel Kurul’da, 13 Mart Salı günü: Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık bütçeleri; 14 Mart Çarşamba günü: Hukuk Dairesi (Başsavcılık), Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçeleri; 15 Mart Perşembe günü Sayıştay Başkanlığı, Yüksek Yönetim Denetçisi Ombudsman, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı bütçeleri; 16 Mart Cuma günü: Mahkemeler, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçeleri; 19 Mart Pazartesi günü: Kamu Hizmeti Komisyonu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçeleri; 20 Mart Salı günü: Polis Genel Müdürlüğü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.

2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmeler, 21 Mart Çarşamba günü Maliye Bakanlığı bütçesinin tamamlanmasının ardından Gelirler Bütçesinin görüşülmesi ve bütçenin bütünün oylanmasıyla sona erecek.

Belediyeler Değişiklik Yasa Önerisinin Komite'de ivedilikle görüşülmesi reddedildi

Ardından Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Olgun Amcaoğlu’nun öneri sahipleri adına sunmuş olduğu Belediyeler Değişiklik Yasa Önerisi’nin Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi ele alındı.

Konuyla ilgili söz alan Amcaoğlu konuyla ilgili ivedilik alınmasının önemine işaret etti. İlgili tasarının seçimler nedeniyle kadük hale geldiğini anlatan Amcaoğlu 28 belediyenin idari ve mali anlamdaki sıkıntılarına çözüm getirmeyi amaçlayan bu yasanın bir an önce hayata geçmesi gerektiğini dile getirdi.

Önerinin sosyal konut inşa etme, karavanlarla ilgili yapılması gereken konular, inşaat alanlarına ilişkin tedbirler gibi konuları içerdiğini anlatan Amcaoğlu öneri hazırlanırken ilgili kesimlerle istişare yapıldığını belirtti.

Erhürman

Başbakan Tufan Erhürman da konuyla ilgili söz alarak, ülkede belediyeler reformu gibi idari teşkilata ilişkin çok önemli çalışmalar yürütüldüğünü hatırlattı.

BRT Yasası’yla ilgili önceki dönemde hazırlanan yasa önerilerini hatırlatan Erhürman o yasada olduğu gibi bu yasada da öneriyi sunan partinin hükümet olduğu dönemde yasanın hayata geçirilmediğini anlattı.

Erhürman, UBP’nin 20 ay hükümette olduğu dönemde bu konuda çalışma yapmadığını anlattı.

Yasa önerisinin özünü desteklediklerini, UBP’nin böyle bir öneri vermesinin Meclis’te yerel yönetimlerle ilgili bir görüş birliği olduğunu gösterdiğini kaydeden Erhürman, öte yandan konuyla ilgili Maliye Bakanlığı görüşünün henüz hazırlanmadığını ve bütçe görüşmelerinin başladığını bu nedenle ivediliğin anlamlı olmayacağını hatırlatarak, görüşlerinin her gelen yasa tasarısının değil gerçekten önemli olan yasa tasarıları için ivedilik istenmesi yönünde olduğunu belirtti.

Erhürman yukarıda saydığı nedenlerle bu ivedilik kararına destek vermeyeceklerini anlattı.

Öte yandan belediyeler reformunu kesinlikle yapacaklarını yineleyen Erhürman, Yenierenköy Belediyesi’ni pilot bölge olarak ele almayı planladıklarını da kaydetti.

Konuşmaların ardından tezkere oylandı ve oyçokluğuyla reddedildi.

Emeklilik maaşlarından yapılan vergi kesintilerinin iadesi

Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanlığının Emeklilik Maaşlarından Yapılan Vergi Kesintilerinin İadesine İlişkin Yasa Gücünde Kararnamenin Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi de oybirliğiyle kabul edildi.

Kamu çalışanların aylık maaş ücret ve diğer ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası…

Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanlığının Kamu Çalışanlarının Aylık Maaş Ücret ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname’nin Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi de oybirliğiyle kabul edildi.

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Değişiklik Yasa Tasarısı

İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin ivedilikle görüşülen Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Değişiklik Yasa Tasarısı’nın Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi oybirliğiyle kabul edildi.

Ardından Başbakanlığın 2017 Mali Yılı Bütçesi 01.01.2017- 30.09.2017 devresi bütçe uygulama sonuçlarını gösteren tezkeresi okutulup bilgiye sunuldu.

Taçoy Biokim davasına değindi

İçtüzüğün 62. Maddesi uyarınca söz alan Hasan Taçoy, Başbakan’ın geçtiğimiz Cuma günü yaptığı basın toplantısında Başsavcılığın bazı davaları kapattığını söylediğine işaret ederek, Biokim davasına değindi.

Konuyla ilgili dava kararını okuyan Taçoy, sadece suç işlenmekle kalmadığını devletin de zarara uğratıldığını belirterek, Başbakan Erhürman’dan konuyla ilgili gerekenin yapılmasını istedi.

Erhürman

Konunun gündeme getirilmesinden memnun olduğunu belirten Başbakan Tufan Erhürman bu gibi konuların gündem olmaya devam etmesini dilediğini, bu konularla ilgili üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini anlattı.

Söz konusu dava sürecine ilişkin bilgi veren Erhürman, kendisinin, söz verdiği gibi, elde ettiği bilgileri kamuoyuyla paylaştığını anlattı.

Başsavcılığın bağımsız hukuk dairesi pozisyonunda olduğunu bu nedenle Başsavcılığa konuyla ilgili talimat verme yetkisi olmadığını ifade eden Erhürman, öte yandan Polis’e kapanmamış dosyalarla ilgili talimat vereceğini anlattı.

Geçen hafta belirttiği gibi Başbakanlık logosuyla ilgili çalışmaların devam edeceğine işaret eden tüm bakanlıklarda bu gibi unsurlarla ilgili çalışmaların sürdüğünü de kaydetti.

Tüm milletvekillerinden bu konularda hassas davranmalarını rica eden Erhürman, dosyaların kabarık olduğunu buna rağmen birçok dosyada sonuç alınamadığını kaydetti.

Bunların tespit edilmesinin önemine işaret eden Erhürman bu şekilde benzeri olayların yaşanmasının önüne geçilebileceğini dile getirdi.

Devleti yönetenlerin yıllardır usulüne uygun kamulaştırma nasıl yapılır konusunu bile çözmediğini anlatan Erhürman, devletin bu ve bunun gibi nedenlerle zarara uğratıldığını belirtti.

Emeklilik maaşlarından yapılan vergi kesintilerinin iadesine ilişkin yasa gücünde kararname ele alındı

Genel Kurul’da daha sonra Özel Gündem’de yer alan işlere geçildi. Burada ilk olarak Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanlığının Emeklilik Maaşlarından Yapılan Vergi Kesintilerinin İadesine İlişkin Yasa Gücünde Kararname hakkındaki rapor okundu.

Tatar

Konuyla ilgili söz alan UBP Milletvekili Ersin Tatar yasa gücünde kararnamenin 90 gün süreyle kaldırılmazsa devam ettiğine değindi.

İlgili kesinti işlemine ilişkin süreç hakkında bilgi veren Tatar bütçe kapsamında gerçekleştirilen bu işlem için tekrar yasa yapmaya gerek olup olmadığına emin olmadığını anlattı.

Denktaş

Söz alan Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Maliye Bakanlığı görevine geldiğinde bu konuyla karşı karşıya kaldığını anlattı.

Kendisini ziyarete gelen emekli derneklerine iade edilecek 12 milyon TL ile bir okul yapılması talebini ilettiği derneklerin bu öneriyi reddettiğini kaydeden Denktaş, kendisine bütçeye bu iş için 12 milyon TL konması baskısı yapıldığını ve böylece karşılığı olmayan bu rakamın bütçeye konduğunu söyledi.

Bu ödemelerin 3 taksitte kanun hükmünde kararname ile ödendiğini anlatan Denktaş öğretmen hazırlık ödeneklerinin de aynı şekilde ödendiğini belirtti.

Seçimin Nisan 2018’de olmasının beklendiğini hatırlatan bu nedenle ödemelerin seçimle ilgisi olmadığını belirten Denktaş, Savcılığın konuyu yasalaştırmak gerektiğini söylemesi sonucu konunun bugün Meclis’te gündeme geldiğini anlattı.

İnsanların bireysel düşünmeden ülke menfaatini düşünmesini dilediğini anlatan Denktaş “Bu tür özverilerde bulunabilen bir toplumu özlüyorum” dedi.

Denktaş önümüzdeki dönem sivil toplum örgütlerinin ülke ve toplumun geleceği lehine hareket etmesini diledi.

Angolemli

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de konuyla ilgili söz alarak yasalara uymanın önemine değindi.

Hukuku ve mahkemeleri göz bebeği gibi korumak gerektiğini vurgulayan Angolemli mahkemelerin aldığı kararların herkese uygulanması gerektiğini dile getirdi.

Tatar

UBP Milletvekili Ersin Tatar bunun üzerine söz alarak süreçle ilgili bilgi verdi.

Kendisinin ilgili dönemde Başsavcılık’tan uygulamanın yasaya aykırı olmadığı konusunda görüş aldığını dile getiren Tatar, o zaman yaptıkları çalışmalara da değindi.

Çavuşoğlu

UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu da, konunun Anayasa’ya aykırılığı kararının 3’e 2 oyla verildiğini hatırlattı.

Anayasa’nın güncel şartlara uygun olmadığını anlatan Çavuşoğlu ülke şartlarının ve ihtiyaçlarının değiştiğini belirtti.

Bu adımların ülke bütçesini rahatlatmak için atıldığını ve bunun adaletli şekilde olması için iki asgari ücret şartının konduğunu kaydeden Çavuşoğlu Anayasa’nın halka hizmet etme açısından eşitsizlikler içerdiğini belirtti.

Popülizm yaklaşımını eleştiren Çavuşoğlu, ülkenin geleceği için atılması gereken adımlarda Maliye politikalarının önemine vurgu yaptı.

Angolemli

Yeniden söz alan TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli göz göre göre Anayasa’nın çiğnendiğini belirtti.

Anayasa’nın gerekirse bir konsensüs çerçevesinde değiştirilebileceğini kaydeden Angolemli bir yandan vergilerin toplanamadığını diğer yandan bütçeyi rahatlatmak için böyle bir girişim yapıldığını söyledi.

Arıklı

YDP Milletvekili Erhan Arıklı da hükümetin ya da siyasilerin hatta Sayıştayın yolsuzlukları Savcılığa ya da Polise havale etmelerinin bir mana ifade etmediğini söyleyerek orada “layüsel”(sorumsuz) bir makam olduğunu savundu.. Bu makamın istediği dosyaları işleme koyup istediği dosyaları mesele yok diye kapattığını ileri süren Arıklı Başsavcılığın kararlarını eleştirdi.

Başsavcılığın görüşünün tartışılabilir olduğunu savunan Arıklı, iddialı konuların mesele yok denerek kapatıldığını dile getirdi.

Başsavcılığın, Meclis’i basan kürsüyü devirenlere sadece kasti hasar suçlamasıyla dava getirirken, bir gazete önünde eylem yapanlara fasıl 154-78. maddesi olan müebbetten dava getirdiğini söyledi bunun adaletsiz olduğunu savundu.

Arıklı ülkede bir Anayasa değişikliğine ihtiyaç olduğunu, böyle bir değişiklikle tüm kuruluşların görev ve yetkilerinin belirlenmesi gerektiğini, hiçbir kurumun sorumsuzca davranmaması gerektiğini anlattı.

Denktaş

Maliye Bakanı Serdar Denktaş da mahkemelere ve Hukuk Dairesi’ne bu kadar acımasızca saldırmamak gerektiğini düşündüğünü belirtti.

Savcılığın yaptığının karar vermek değil görüş bildirmek olduğunu anlatan Denktaş, eleştirilse de Mahkeme kararını uygulamak durumunda olduğunuzu dile getirdi.

Arıklı’nın bahsettiği gibi durumda bir eşitsizlik olduğunu, ilk olaydaki kişilerin kafalarına çevik kuvvetin copla vurduğunu, bu olduğunda o kişilerin ceza almış olduğunu dile getiren Denktaş ikinci olaya ise Polisin dâhil olmadığını söyledi.

“Her ikisi de yanlış ama bu olayı ısrarla bir kaşıma meselesi yapmak en büyük yanlış bundan vazgeçelim” diyen Denktaş taraf olmak suretiyle bir tanesini haklı göstermeye çalışmaktan vazgeçilmesini istedi.

Fikir özgürlüğüne taraf olduğunu ancak bu özgürlüğü kullanırken hassasiyetlere de önem verilmesi gerektiğini kaydeden Denktaş öte yandan ülkenin karakterinde taşla sopayla tepki vermenin bulunmadığını vurguladı.

Hane halkına yardım kalemi konusunda sorulan bir soru üzerine bunun örtülü ödenek olmadığını dile getiren Denktaş, bu kalemin nereye harcandığının tek tek görülebileceğini kaydetti.

Meclis’te daha farklı konuların tartışılması gerektiğini anlatan Denktaş “Özellikle cumhurbaşkanlığının elbette örtülü ödeneği olması gerekir” dedi.
Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2018, 15:52
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner1

banner19

banner3

banner18