banner38

Avcıoğlu hakkındaki iddilara yanıt verdi

banner32

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Avcıoğlu hakkında atılan iddialarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İddialarda savcılık görüşü olmasına rağmen Kıb-Tek Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Avcıoğlu’nun elektrik işine tekrar başladığı öne sürüldü.

Avcıoğlu hakkındaki iddilara yanıt verdi
banner37
banner23

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Avcıoğlu hakkında atılan iddialarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İddialarda savcılık görüşü olmasına rağmen Kıb-Tek Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Avcıoğlu’nun elektrik işine tekrar başladığı öne sürüldü. İddialarda Avcıoğlu’nun bu yasadışılığa kılıf aramak için Bakanlar Kurulu’na bile parti başkanı aracılığıyla götürdüğü kaydedildi.   Avcıoğlu,  açıklamasında Nisan 2018 tarihi itibari işsiz statüsüne geçtiğini belirtti ve tam “9 ay” boyunca “sigortasız” olarak görevime devam ettim dedi. 

“Avcıoğlu’na Yanıt”

Avcıoğlu’nun açıklamalarına yanıt veren güvenilir kaynaklar Yusuf Avcıoğlu, bir Kıb-Tek Yönetim Kurulu üyesinin elektrik işi yapamayacağını ve bu hususta elinizde Savcılık görüşü olduğu halde, hukukçu parti başkanınız kanalı vasıtasıyla konuyu Bakanlar Kurulu’nda taşıttırdığınızı cevabı yazınızda belirtiyorsunuz, sayın Özersay’ın, Savcılık görüşüne rağmen bu durumu Bakanlar Kurulu’na götürmesi  ise bir hukukçu olan başkanın kendi partilisi olunca yasaları bile zorlaması çok manidardır dedi.

“Olum Yanıt Gelmedi”

Aynı kaynaklar Bakanlar Kurulu’ndan olumlu yanıt gelmeyince sizin hem Kıb-Tek yönetim kurulunda görev yapmak hemde elektrik işi yapmanızın yasal olmadığı meydana çıktı ve ne gariptir ki bu konu yönetim kurullarını atayan Bakanlar Kurulunda gündem olup uygun olmadığı meydana çıktığı halde siz hisse devri yapıp göreve devam ettiniz ama sonra çeşitli manevralarla tekrar elektrik işlerinize savcılık  görüşüne rağmen tekrar başladınız ifadelerini kullandı.

“Benzer Olay Tarım Bakanlığı’nda Yaşandı”

Kaynaklar, öne sürdüğünüz sigortalı olmamak gibi saçma sebepler ve “aileme nasıl bakacağım” gibi “Acitasyon” kokan sebepler tamamıyle saçmadır nedeni ise Kıb-Tek yönetim kurulu üyelerine göreve başladığı zaman ferdi kaza sigortası yapılır, ailenize nasıl bakacağınızı ise bu görevi kabul ederken düşünecektiniz. Kıb-Tek kuruldu kurulalı yönetim kurullları Fasıl 171 e göre atanır ve yöneticilik yapar ayrıca yıllarca üyeler 16 TL temsili bir ücretle görev yapmışlardır ve hiçbir zaman böyle bir “gayrı yasal” icraata tevessül etmemişlerdir, bu son dönemde benzer bir olay Tarım Bakanlığı’nda yaşanmış ve “ ben böyle paraya görev yapmam” deyip istifa etmiştir şeklinde konuştu.

Attığınız İmzalar Gayri Yasaldır”

Gazetemize konuşan kaynaklar, yazınızda anlattığınız gibi bu yasadan dolayı ailenizi geçindirmekte zorluk çekiyorsanız bu görevde sizi zorla tutan yok aile her şeyden önde gelir ama sizin için bir ayrıcalık beklemeniz anlamsız çünkü böyle onur verici bir görevi yapacak yıllarını mühendislik yaparak engin tecrübelere ulaşmış kişiler  var. Sayın Özersay da sizin böyle bir talebiniz olursa anlayışla karşılar yok ben hem yönetim kurulu üyeliğine devam edip hemde elektrik işi yapacağım diyorsanız şunu bilin ki attığınız her imza gayrı yasaldır ve Sayıştay’lığı göreve çağırıyoruz diye seslendi.

Hakkımda ortaya atılan iddialara cevabımdır:

Fasıl 171’in (Elektrik İnkişaf Yasası) 7. Maddesinin (2). Fıkrasında “Üyeler, atandıkları tarihten üç aya kadar, atandıkları tarihte sahip oldukları veya kendi yararlarına doğrudan veya dolaylı olarak ilgileri bulunan herhangi bir elektrik işletmesindeki tüm hisseleri satarlar veya elden çıkarırlar” demektedir. 13 Mart 2018’de göreve gelmemin ardından bu konuda KKTC Başsavcılığı’ndan da görüş alarak, Elektrik İnkişaf Yasasının ilgili maddeleri ışığında ve yasanın tanıdığı 3 ay süre çerçevesinde şahsıma ait olan işletmenin devrinin yapılması için gerekli işlemleri başlattım ve yasal prosedürün tamamlanmasıyla birlikte yasanın gerektirdiği gibi şirketimi devrettim. Nisan 2018 itibarı ile de işsiz statüsüne geçmiş oldum. Dileyen ilgili bilgi ve belgeleri Şirketler Mukayyitliği’nden de tedarik edebilir.

“640 TL Ödenek Alırlar”

E-1185-97 sayı ve 16.07.1997 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile kamunun iştiraki bulunan Kuruluşların Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile murakıplarına ödenen ‘Hakkı Huzur Tahsisatında’ da yer aldığı üzere yönetim kurulu üyeleri aylık “640 TL” ödenek alırlar. Bu ödenek hayat pahalılığı gibi hiçbir kritere bağlı olarak artmayarak sabit kaldığı gibi, görev yaptığınız kurum üzerinden sosyal sigorta yatırımı veya kaydınız da yapılmamakta/yapılamamaktadır.

“9 Ay Sigortası Gezdim”

Devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailemi ve emekliliğimi düşünerek sosyal sigorta yatırımlarımı yapabilmek için girişimlerde bulundum fakat bu sefer de Sosyal Sigortalar Yasası ile çelişen durumlar ortaya çıktı. Sigorta kaydımı yapamayarak tam “9 ay” boyunca “sigortasız” olarak görevime devam ettim. Yani diğer bir deyişle 9 ay boyunca devlet sigortasız üst düzey kamu görevlisi çalıştırmış oldu. Bu durum da Başkanım tarafınca Bakanlar Kurulu üyelerinin bilgisine sunulmuştur. Sigortasız görev yapmakta olan üst düzey kamu görevlisi olan bir 

“Geriye Dönük Yapabildim”

KIBTEK Yönetim Kurulu Üyesinin görevi gereği bulunduğu örneğin Teknecik Elektrik Santrali’nde veya bir başka lokasyonda görev esnasında iş kazası geçirerek yaralanması veya hayatını kaybetmesi durumunda Devlet kime neyi nasıl açıklayacak? Ardında kalan ailesine ne gibi haklar tanıyacak/tanıyabilecektir? Uzun uğraşlar sonunda Sosyal Sigortalar Yasası ve Elektrik İnkişaf Yasası’nın her ikisinin birden izin verdiği yasal çerçevede elektrik projesi çizen bir elektrik mühendisi olarak sosyal sigorta kaydımı 9 aylık bir çabanın ardından geriye dönük olarak yapabilmeyi başardım.

“Hayalperestlik İçerisindeler”

Bazı basın mensubu arkadaşlar, asgari ücretin bile brüt 3 bin 150 TL olduğu ve geçinmeye yetmediği bir ekonomik ortamda 640 TL ‘Hakkı Huzur Tahsisatı’ ile ev geçindirip, sigortasız çalışmam gibi hayalperest beklentiler içerisindedirler. Hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet gibi yöntemler yerine yasal çerçevede emeğimle geçinme yolunu seçmiş olmam ilginç bir şekilde kendilerini rahatsız etmiştir. 640 TL ‘Hakkı Huzur Tahsisatı’ ile sosyal sigortasız kendisinin ve ailesinin geçimini sağlayabilecek biri var ise bizzat ben de tanımak isterim.

“Emsaller Mevcuttur”

Çizmiş olduğum elektrik projelerinden bir tanesinin lejant bilgileri (mal sahibi, proje mühendisi, pafta, parsel, vb bilgilerin bulunduğu kısım) kısmının içerisinde yazmakta olan bilgileri okuyarak, “işi alan – projeyi çizen – uygulayan – kontrolden geçiren – sistem sahibi” şeklinde lanse edilmeye çalışıldığım projede, işi alan yerli bir firma mevcuttur ve ben bu firmaya proje çizim hizmeti verdim. Diğer yandan bahsi geçen proje alanına gidilecek olursa, içerisinde bol miktarda Ekşilice (Yonca) bulunan boş bir araziden ibaret olduğu görülebilir. Kaldı ki Fasıl 171’in her hangi bir maddesinde göreve atanan bir üyenin elektrik projesi çizemeyeceğine dair bir ibare de yer almamaktadır. Geçmiş Yönetim Kurulu dönemlerinde de Proje Çizimi yaparak geçimini sağlayan ve normal görev süresini tamamlayan emsaller de mevcuttur.

Yine aynı iddiaların devamında 2009 yılında KIBTEK Yönetim Kurulu’na atanarak sonrasında görevden alınmak durumunda kalan bir yönetim kurulu üyesi ile aynı kefeye konmaya çalışılmaktayım.

Peki 2009’da ne olmuştu?

Söz konusu yönetim kurulu üyesinin münhasıran elektrik cihazları ve ticareti ile iştigal eden, (Şirket ismini bir hukuk davasına sebebiyet vermemek için yazmadığım)  Endüstriyel Elektrik Sanayi Limited’in 414 Hissesinden 373’üne sahip olduğu ve KIBTEK Yönetim Kurulu Üyeliği’ne tayin edilmesinin üzerinden 3 ayı geçmiş olmasına rağmen kendisine ait olan bu hisseleri elden çıkartmamış olduğu gerçeği karşısında Fasıl 171 Elektrik İnkişaf Yasasının 7. Maddesinin (3). Fıkrası gereğince görevden alınmıştır.

Kısacası içerisinde bulunduğum durumla yaşananın uzaktan yakından alakası yoktur.

İddiaların akabinde özellikle teknik konularda yapmış olduğum detaylı açıklamalar ve paylaşımlardan duyulan rahatsızlık dile getirilmiştir. Öyle görünüyor ki bazı teknik konularda, doğruları dile getirmem, halkı ve kamuoyunu bilgilendiriyor olmam bazı kişi ve çevreleri ciddi şekilde rahatsız etmektedir.

Belirtmek isterim ki, geçindirmekle yükümlü olduğum bir ev ve bakmakla yükümlü olduğum bir çocuğum vardır. Bu güne kadar boynum eğik gezmeme sebep olacak hiçbir iş ve ilişki içerisinde olmadım, yasalar çerçevesinde geçimimi sağlamak için emeğimle çalışmaya ve proje çizmeye devam edeceğim.

Doğruları söylüyor olmamın bazı çevrelerde yarattığı rahatsızlık sebebiyle yönetim kurulundaki görevimden de istifa edecek değilim.

Eğer amaç bazı şeyleri düzeltmek ise, bunu düzeltme yolunda atılabilecek iki adım vardır;

•Bu göreve atanacak olan üst kademe yöneticiye, görev süresi boyunca atandığı kadro üzerinden maaş ödeyip, özelde çalışmasını engelleyecek ve tam zamanlı olarak kuruma hizmet etmek üzere profesyonel olarak görevlendirmek veya,

•Bu göreve atacak olan kişilere bu kurumda göreve başlarken, kurumun açacağı ihalelere/işlere birinci dereceden akrabalar da dahil katılamayacağına dair bir sözleşmeyi peşinen imzalatıp, hayatını idame ettirmesi ve ailesini geçindirmesi için serbest piyasada çalışmasına izin verecek şekilde gerekli yasal düzenlemeyi yapmak.

Bunun ötesinde maaş alma, sosyal sigortan da olmasın ama dışarıda iş de yapma gibi hayalperest düşünceler ile hayatın gerçekleri uyuşmamaktadır.

-Hakkı Huzur Tahsisatına ait ilgili bakanlar kurulu kararı,

-Almakta olduğumuz Hakkı Huzur Tahsisatına ait bordro,

-Örnek bir proje lejantı resimleri de ektedir.

İsmimi kullanarak çeşitli mecralar ve yayın organlarında ileri geri yayın yapmaya devam edilmesi halinde hukuki yollara da başvuracağımı belirtmek isterim.

Kararlılıkla ve fedakarlıkla görevimin başındayım, olmaya da devam edeceğim.

YORUM EKLE
banner28
SIRADAKİ HABER

banner19

banner1

banner3

banner18