“Abdullah Paşa Vakfı Adına Düzenlenen Yüzlerce Tapu Var” 

Eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer’in vakıf malları ile ilgili açıklamasına Ulusal Birlik Partisi Milletvekili ve Hukukçu Oğuzhan Hasipoğlu yanıt verdi. Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne konuşan Hasipoğlu, “gerek mevcut yasamıza göre, gerekse Ahkam”ul Evkaf kurallarına göre bir vakıf bir Mahkeme kararı ile kurulur ve kapanır. Bazı gazetelerde çıkan haberlerde zamanın Vakıf Müdürü Abdullah Paşa kapandı diye bir mektup yazmışsa, bu vakıf kapanmış mı olur?. Tabi ki “Hayır”.Mütevelli veya mütevellilere bir ödeme yapılmış ise, bu ödemenin kira için yapıldığı aşikardır. Yargı ve idarî herhangi bir karar olmadan, sadece vakıf yöneticisinin/ yöneticilerinin mütalaaları ile Abdullah Paşa Vakfı’nın yok sayılmasının hukukî dayanağını ve geçerliliği olamaz” dedi.

“Abdullah Paşa Vakfı Adına  Düzenlenen  Yüzlerce Tapu Var” 
banner23

Eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer’in vakıf malları ile ilgili açıklamasına Ulusal Birlik Partisi Milletvekili ve Hukukçu Oğuzhan Hasipoğlu yanıt verdi. Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne konuşan Hasipoğlu, “gerek mevcut yasamıza göre, gerekse Ahkam”ul Evkaf kurallarına göre bir vakıf bir Mahkeme kararı ile kurulur ve kapanır. Bazı gazetelerde çıkan haberlerde zamanın Vakıf Müdürü Abdullah Paşa kapandı diye bir mektup yazmışsa, bu vakıf kapanmış mı olur?. Tabi ki “Hayır”.Mütevelli veya mütevellilere bir ödeme yapılmış ise, bu ödemenin kira için yapıldığı aşikardır. Yargı ve idarî herhangi bir karar olmadan, sadece vakıf yöneticisinin/ yöneticilerinin mütalaaları ile Abdullah Paşa Vakfı’nın yok sayılmasının hukukî dayanağını ve geçerliliği olamaz” dedi.

“Ödeme Yapılmışsa Kira İçin Yapıldığı Aşikardır”

Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne konuşan Hasipoğlu, “gerek mevcut yasamıza göre, gerekse Ahkam”ul Evkaf kurallarına göre bir vakıf bir Mahkeme kararı ile kurulur ve kapanır. Bazı gazetelerde çıkan haberlerde zamanın Vakıf Müdürü Abdullah Paşa kapandı diye bir mektup yazmışsa, bu vakıf kapanmış mı olur?. Tabi ki “Hayır”.Mütevelli veya mütevellilere bir ödeme yapılmış ise, bu ödemenin kira için yapıldığı aşikardır” dedi.

“Bu Devirler Tamamen Yasa Dışıdır”

Hasipoğlu, “15.10.1938 tarihli yazıda vakfın evladlarına yapılan ödemelerden bahsedilmektedir.  Elimizde Abdullah Paşa vakfına ait bir çok tapu belgesi vardır ki, 1938 yılından çok önce, 1910”lu yıllardan başlamak üzere, Abdullah Paşa adından, gerek satış, gerek bağış yolu ile mülkiyet Kıbrıs Rum şahıslarına devir edilmiştir. Devir tarihinde herhangi bir ödeme yoktur. Bu devirler tamamen yasa dışıdır. Bu durumda 1938 yılında yapılan ödemeler ancak kiradan ibarettir. Aksi düşünülemez, Eger Abdullah Pasa vakfı ortadan kalkmış olsaydı;

-1960 yılına kadar neden İngiliz yönetimi kira ödemeye devam etti.

-1963 yılına kadar, neden Kıbrıs Cumhuriyeti kira ödemeye devam etti.

Eğer Abdullah Paşa Vakfı gerçekten 1933 yılında tahvil edilerek kapanmış ise neden Ankara 25’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, 23 Haziran 2007 tarihinde 23 kişiyi Abdullah Pasa vakıf evladı olarak tescil etti” diye sordu.

“Gelir Çeşitlerinden Birinin Ortadan Kalkmasıyla Bir Vakıf Tüzelkişiliği Yok Olmaz”

Her şeyden önce, bu vakfın ne tür bir vakıf olduğunu iyi değerlendirmek gerekir; Abdullah Paşa Vakfı sadece aşar gelirlerinden ibaret bir vakıf değildir ve aşar, bu vakfın gelir kalemlerinden sadece bir tanesidir. Gelir çeşitlerinden birinin ortadan kalkmasıyla bir vakıf tüzelkişiliği yok olmaz. Hatta bütün akarları elden çıkmış olsa bile vakfiyesi ve hayrâtı ayakta dururken o vakfın yokolduğu ne söylenebilir ve ne de iddia edilebilir. Esasen bir bütün olarak düşündüğümüzde tüzelkişilik olarak vakıflar, hiçbir zaman ortadan kalkmaz. Şayet akar bir vakıf mal hakkında usulüne uygun bir şekilde istibdal işlemi gerçekleşmiş ise, istibdal edilen akar taşınmazın vakıfla alakası kesilir, bunun yerine istibdal yoluyla takas edilen taşınmaz veya o vakıf mal nakdile istibdal olunmuş ise satın alınan mal satılan malın yerine geçer ve vakfın malı olur. 

“En Ufak Bir Tereddüde Mahal Yoktur”

Abdullah Paşa kendi adıyla anılan vakfını, mülknameye dayalı temlik-i sahih ile mülkiyetine sahip olduğu Karpaz mukataasının; hem mülkiyetini, hem tasarruf hakkını ve hem de a’şar ve rüsumunu vakfederek kurmuştur. Bu durumu; mülkname, vakfiye, ilam, ferman ve Müstemleke Hükümeti Başsavcısı raporu ortaya koymaktadır. En ufak bir tereddüde mahal olmaksızın Abdullah Paşa Vakfı sahih ve lazım bir vakıftır.  Vakfedilen yerlerin diğer varidatıyla birlikte öşür gelirlerinin de vakıf mütevellisi veya vekili tarafından toplanıyor olmasından hareketle, aslının sırf a’şardan ibaret olduğu yorumu yapılarak, Kıbrıs’ta Abdullah Paşa Vakfı adında bir vakfın kalmadığı iddiası ortaya atılmıştır.

“Abdullah Paşa Vakfı Adına Düzenlenen Yüzlerce Tapu Vardır”

Bir vakfın değişik statüde malları olabilir. Bir arazisi aşarlı, bir diğeri icare-i vahideli, öbürü icareteynli veya mukataalı olabildiği gibi, aynı arazi hem öşürlü hem de icareli olabilir. Sadece bu türlerden birine bakarak, vakfın tamamının aynı statüde olduğu iddia edilemez. Tasarruf hakkı ve aşar gelirlerinin tahsili konusundaki yetkisine ilaveten Karpaz mukataası dâhilinde bulunan taşınmazların mülkiyeti de Abdullah Paşa Vakfı’na aittir. Gerçek durumun böyle olduğunu, gerek Osmanlı yönetimi döneminde ve gerekse İngiliz İdaresi zamanında Abdullah Paşa Vakfı adına düzenlenen ve bugün elimizde bulunan yüzlerce tapu tasarruf koçanları göstermektedir.

“Sadece Vakıf Yöneticisinin/ Yöneticilerinin Mütalaaları İle Abdullah Paşa Vakfı Yok Sayılamaz”

Bu tespit, vakıf hukukunun, dönemden döneme, milletten millete değişmeyen en temel ve evrensel bir kuralıdır. Vakfın istibdali sebebiyle elde edilen ve dünyanın her yerinde cari harcamalara sarf edilmeden ilgili vakıf adına yeni bir yatırım yapılması gereken aşar tazminatının, sadece gelir fazlasında hak sahibi olan mütevelli ve galleharlara tevzi edilmesinin; sonra da bu işlemi dayanak yaparak yasal düzenleme, yargı ve idarî herhangi bir karar olmadan, sadece vakıf yöneticisinin/ yöneticilerinin mütalaaları ile Abdullah Paşa Vakfı’nın yok sayılmasının hukukî dayanağını ve geçerliliği olamaz.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner19

banner1

banner3

banner18