KADIN, BİLMEYENE NEFS, BİLENE 'NEFES’TİR

Öyle demiş Şems-i Tebriz Ve Asurlar dünyayı bir kadının doğurduğuna inanırlardı. En güçlü kralların, en hızlı atların, en uzun boynuzlu koçların dahi bir kadının karnından çıktığına bakıp, bu hükme varmışlardı. Katılırım. Ve Dünya Kadınlar Günü. Nerde bir sorumluluktan kaçma varsa nerde bir olumsuzluğu düzeltmek yerine erteleme varsa ona tek bir gün tahsis ederek kurtulmaya çalışıyoruz. Maksat günü kurtarmak. Dünya çevre günü gibi. O günün anlam ve önemine uygun mesajlar açıklamalar yaparak hem kendi vicdanımızı rahatlatıyor hemde üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmiş gibi oluyor vicdanımızı rahatlatıyoruz. Sözde tabii. Herşey aslında bir aldatmacadan ibaret. Çevreye verdiğimiz değerin göstergesi gibi.Küresel ısınma gerçeği gibi. Kağıt ,pet şişe maske hiç çekinmeden yollara atıyoruz havayı,suyu toprağı kirletenlere sözde karşı çıkıyor gereklerini yapmıyor sonrada çıkıp dünya çevre gününü kutlayarak göstermelik fidan dikimleri yapıyoruz. Kadınlar günününde bundan farkı yok. Etkinlikler düzenliyor filmler gösteriyoruz. Karanfiller veriyor.Onlara methiyeler düzüyoruz. Kadınları öven açıklamalar yapıyor resim sergileri açıyoruz. Ama kadınlar hala fiziksel ve cinsel şiddet görmeye devam ediyor. Kadın cinayetlerinde azalma yok. Gazetelerin 2.sayfaları onlara ayrılmış durumda. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan bir araştırmaya göre; Dünyadaki işlerin %66’sı kadınlar tarafından görülüyor. Buna karşın kadınlar dünyadaki toplam gelirin ancak %10’una sahipler.Dünya’daki mal varlığının ise % 1’ine sahipler.Başka bir değişle dünyadaki işlerin % 34’ü erkekler tarafından görülüyor ama erkekler dünyadaki toplam gelirin % 90’ına ve toplam mal varlığının % 99’una sahipler. KKTC’ ne gelince nüfusun %46’sını kadınlar oluştururken; Karar alma mekanizmalarında kadın yönetici oranı en fazla %7-8 Bu oran ABD’de yüzde 46, Rusya’da yüzde 39, Almanya’da yüzde 36, Yunanistan’da yüzde 26. Erkeklerden daha fazla yüksek okul ve fakülte bitirme oranına sahipler ama yönetime ,Parlamentoya katılım oranı ise, yüzde 12-14 İstihdamda da tam bir eşitlik olmadığı ortada . 2019’da istihdam edilenlerin, %35,5’ini kadınlar oluşturmaktadır. Yaşama dair her ne varsa aile içerisinde kadınla başlar ve yaşam “sonsuzluğun giriş kapısı” olan ve “kabir” diye nitelendirdiğimiz toprak ananın kucağında nihayete erer. Kısacası “sonsuza açılan son” kadının ağuş-ı maderinden geçer. Neden KKTC Hükümetlerinde bugüne kadar Bakanlık yapmış 400 kişinin sadece %2si kadın?diye sormadan edemiyor insan. Yapılan araştırmaya göre toplumdaki algıdan dolayı, eğitimli kadınların, iyi bir ekonomik durumdayken şiddet görmekten utandıkları için gördükleri şiddeti bildirmeme olasılıklarının daha yüksek olduğuda ortaya çıkmış. Ve bir not daha ; Hani o sosyal medyada karısına methiyeler düzen çiçekler sunan eğitimli erkeklerimiz var ya Yapılan araştırmada çokta iyi bir not almamışlar. Anket çalışmalarında, en az her 3 kadından birinin şiddet görüyor .Ve Kıbrıslı, eğitimli erkekler de şiddet uyguluyormuş. Dünya Ekonomik Forumu’nun 2020 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Raporuna göre mesela Türkiye 150 ülke içerisinde 130’uncu sırada yer almaktadır. Biz bu halimizle kaçıncı sıradayız Allah bilir. Dünyayı yönetenler ağırlıkla olarak erkekler olsa da, dünyayı döndürenler aslında kadınlar. Doğuran kadın, büyüten kadın, hayatın yükünü omuzlayan kadın, erkeğine her anlamda destek olmaya çalışan kadın, fedakarlık yapan kadın ama buna rağmen evinde, ilişkilerinde köle muamelesi görüp ezilen, işyerinde taciz ve ayrımcılığa maruz kalan ve şiddet gören de yine kadın. Kadın hakları, insan haklarının ve tüm dünya ülkelerinin demokratikleşme sürecinin en önemli temel taşlarından birisidir. Sosyal ,ekonomik ve kültürel hayattaki gelişim, kadının toplumdaki yerinin kabulüyle mümkündür. Topluluk halinde yaşamak paylaşmayı, paylaşmak ise eşit olmayı gerektirir. Önce siyasi irade sonra toplumsal bilinç eğer bunu başarırsak toplumsal cinsiyet eşitliğini ortadan kaldırız yoksa ülke olarak hepimiz bu ayıpla daha çok yaşayacağız.En çokta onların nefesine ihtiyacı olan biz erkekler.

YORUM EKLE

banner19

banner1

banner3

banner18