Güzelyurt- Lefke yolu

Görünen o ki biz bu işi beceremiyoruz.Ne Hastahane yapabiliyoruz ne yol.

Kamu yararına hiçbir işi başaramıyoruz.Sonrada  bu işlerin yapılması ,kamu yararı içinde vatandaştan  vergi vermesini istiyoruz.

Güzelyurt -Lefke yolunun .Güzelyurttan Doğancıya kadar olan kısımı açıldı. Açıldı açılmasınada yol Doğancıya kadar gelip bitmiyordu ki.Yolun Lefkeye gelmesi gerekiyordu.

Toplam Yol mesafesi 17 km olacaktı.Fakat şimdilik 10 km ‘si yapılabildi.

Allah kerim Doğancı-Lefke arasına.

Oda 7 km.

5 yılda 17 km yol bitmedi.

Neden?

Çünkü herşeyin bir kuralı var.

Özel mal istimlak edip kamu yararına yol yapmanında bir kuralı var.

Bakanlık koltuğuna oturup yaparım ederimle bitmiyor iş.

Kuralları uygulayacaksınız.

Aslımda bu işin nasıl yapılacağını bilmeseniz bile

Şöyle internete girip arama motorlarına

Kamulaştırma nasıl yapılır diye yazsanız karşınıza onlarca sayfa çıkacak

Kamulaştırma bir bölgede ihtiyaç duyulan kamu adına ortak kullanım için ayrılacak olan alanların belirlenmesi işlemine denir.  Bu işlem o bölgenin gelişimi ve kalkınması için çok önem arz eden bir işlemdir. Bu projeler imarda uygulanması gereken şekillerde uygulanır ve bazı durumlarda özel mülkiyet alanlarını da içine alır. 

Bu tip Kamu yararı gözetilerek yapılan işlerde kural şudur.

Kamulaştırmaya yetkili makam, kamu yararına bir amaç için, bir taşınır veya taşınmaz malı, kamulaştırmaya karar verebilir ve bu kararını bir ihbarla Resmi Gazete’de yayınlar.

 Resmi Gazetede yayınlanan ihbarda, kamulaştırmaya itiraz için en az 15 günlük bir süre belirlenir 

Kamulaştırmayı yapacak olan makam, süresi içerisinde yapılan itirazları değerlendirir ve kamulaştırılması tasarlanan mala, bazı koşulları yerine getirerek ve çok kısa bir süreliğine girerek, ölçümler yapabilir ve malın, kamulaştırma amacına uygun olup olmadığına dair inceleme yapabilir.

Kamulaştırma ihbarından sonra, ilgili  makam, malı, kamulaştırma amaçlarına uygun bulursa, yasa gereği, uzlaşarak, malı satın alabilir. Eğer uzlaşma sağlanamaz ise, kamulaştırma ihbarından itibaren bir yıl içerisinde, bir kamulaştırma emrinin, Resmi Gazetede yayınlanmasını sağlar

Kamulaştırma  makamının, kamulaştıracağı malın mülkiyet hakkını elde edebilmesi için, malın serbest piyasadaki değerini, tazminat olarak ilgili mal sahibine veya menfaat sahiplerine ödemesi gerekmektedir.

 Ödenmesi gereken tazminatı taraflar uzlaşarak belirleyemezlerse, kamulaştırma emrinden itibaren bir ay geçmesi üzerine veya uzlaşma sağlanamayacağının anlaşılması halinde bir ay dahi geçmeden tazminatın belirlenmesi için mahkemeye başvurulabilir.

Mahkemeye başvuru, kamulaştırmayı tasarlayan makam tarafından yapılacağı gibi, menfaat sahipleri veya mal sahibi tarafından da yapılabilir.

Mahkeme, ödenmesi gereken tazminatı belirledikten sonra, tazminatın, peşin olarak ve nakden ödenmesi gerekmektedir

Kısaca  kamulaştırmayı yapacak olan makam, kamulaştırmayı tasarladığı mala ilişkin tazminatı ödemedikçe, malın mülkiyetine hak kazanamaz ve o mala, kamulaştırma amaçlarını gerçekleştirmek için giremez, yani, yol yapacaksa yolu yapamaz, cami, okul, devlet binaları inşaatına başlayamaz.

Sonuçta yol projelerinin zamanında gerçekleştirilmemesinin yasal suçluları, mahkemeler veya malları kamulaştırılmak istenen mal sahipleri değil. Hukuk devleti ilkelerine uygun davranmayan yetkililerdir.

Güzelyurt -Lefke yolunun yapılması kararının alındığı günlerde Bayındırlık ve Ulaştırma bakanlığı koltuğunda Ahmet Kaşifin olduğunu hatırlıyorum.

 Dr. Ahmet Kaşif.

Sonra Diplomat Tahsin Ertuğruloğlu. Kimya Mühendisi Asım Akansoy.

Sonra öğretmen Kemal Dürüste bu görev verildi.Onlara bu kurallara neden uymadıklarının sorulup sorulmadığınıda bilmiyorum.

Şimdi anladınızmı biz neden yapamıyoruz.

Neden 17 km yol 5 yılda bitmiyor.

YORUM EKLE

banner1

banner19

banner3

banner18