Dünya ve evrende herşey titreşimdir...

Her günümüz özel ve değerlidir. Herşeyin frekansı ile evren ile dünya arasındaki titreşimlerin bir biriyle denge ve uyum içerisinde olması bizim tarihler boyunca alışılagelmiş inanç kalıplarımız, tabularımızla, kendi eksenimizden alıp verdiklerimizle bir birimizi tamamlayan kişilerle ilişki içerisinde oluruz.

Neden uyumlu olamıyoruk? hiç düşündün mü!

İnsanlarla olan ilişkilerimizde ne kadar iyi olursak dünya içerisindeki farklı karmalaşmış olayların modelleride her birimizi olumlu veya olumsuz etkilemektedir.

Toplum düzeninin korunmasında ahlaki ve hukuki kurallar önemli bir rol oynar. Ahlaki kurallar yazısız kurallardır. Gelenek ve görenek, örf ve adet, dini inanç nispetinde gerçekleşir ve nesilden nesle aktarılır. Milletten millete değişmektedir.

Hukuki kurallar, bir sistem bütünlüğü içinde bağımsız ve tarafsız olarak insanların temel ihtiyaçlarının karşılanmasında ve sorunlarının giderilmesinde bir hizmet alanı oluşturur. Toplumda düzenin sağlanması bu şekilde gerçekleşir.

Bunlarla birlikte, toplumsal norm denen bir olgu bulunmaktadır. Toplumu oluşturan bireylerin bir durum karşısında verdikleri ortak davranış olgunluğunun adıdır.

Bir toplumda insanları belli olaylar karşısında nasıl davranmaları gerektiğini belirleyen öyle davranmaya zorlayan kurallara sosyal norm denir.

Kendi kişisel dünyanıza bakış açılarınızı daha geniş açıdan bakıp görmeye çalışacağınız, özünde kendi yaşadıklarınızı soyutlayarak gerçekte olmasını dilediğiniz vizyonunuzu zenginleştiren zamana uyarlanmış arzu veya taleplerinizlesiniz. Sürekli değişen fikirlerin farklı frekansları ile titreşimleri, zamana uyarlanmaktadır. O gün o zamanın getirdiği ile yakaladığın doğru zamana ne demeli?

Herşey istediğimiz zaman olmayabilir. Ancak olmuyorsa demek ki olmaması gerektiği içindir diye düşünmeye başlayıp olumlu empatilerle zamanı sadece yaşamayı seçerken başka inançlara takılmamalıyız.

Dünyanın kendi içinde bölünmüş kıtaların özellikleri farklıdır. Benzer olsada ayrı ayrı dünyaların insanlarıyız deriz. Kendi içlerinde farklı kültürleri, kuralları, tabuları, inançları, alışkanlıkları vardır. Önemli olan gezip gördükçe genel kültürümüzün artmasından zenginleştireceğimiz bakış açılarımızla kendine “ben ne yapabilirim?” diye düşünebilmektir.,

Bizim geçmişle bugün için sözleşme, kontratlarımız bulunmaktadır. Gelecek için ne istersek onu şimdi yaratarak yaşarmışız meğer.Ataların mirasını yürüttüğümüz gibi...

Dünyanıza bakıp amaçsız, olumsuz, negatif, salantılı, değerlendirmelerden kendini soyutlarken yansıyan her şeyin içindeki düşüncelerinin değiştirilmesini istersen değişirsin.

Yaşadığımız yere, topluma, ataların inançları, kalıpları, tabularıyla uyarlanıyoruz. Kendini keşfettikçe seni sana getiren ilişkilerle bir araya gelirsiniz. 

Sosyal değerlerin somut halidir. Toplumun düzen ve devamlılığını sağlar, toplumsal kontrolü sağlarlar. Toplumsal süreç içinde veya merkezi otoritece oluşturulabilir. Bireylerin davranışlarını sınırlayan emir, yasaklardır. Toplumdan topluma veya zamanla değişir. Uymayanlar toplumca cezalandırılır, zorlayıcıdır. Çoğunluğun sosyal normlara uyması sosyal bütünleşmeye, uyması ise sosyal çözülmeye neden olur.

Olması gerektiği gibi manasında duygu, düşünce ve davranış olgunlarının belli bir durum karşısında tepkiye dönüşmesidir.

Toplumsal norm gereğince, idari sistemler, ahlaki sistemler ve hukuki sistemler yeniden şekillenebilir. Çünkü toplumsal norm, milletin ayrıca karakteristik bir özelliğidir.


 

Kendini bilen kişinin çevresinde olup biten herşeyinin de bilincinde ve farkındalığında olur. Zamanla zamanın, doğum gün ay ve yılının sadece kendisine has duygu ve düşüncelerini aktive edebilmesi için çözümlerinin formülünü sunar. Her bir yerden yansıyan parçaların esastaki nedeni, sebebine takılmadan rahatlıkla kilidi çevirerek içeriye girerken geçmişte yarattıklarının farkındalığında olur, geleceğini o an için yaratarak beklentiye girebilir.

Kodların şifrelerindedir. Şimdiki zaman (tarih, saat) ve doğum tarihindir… hiç bir nedensizliğin gerçekte neye sahip olunduğunun farkında değildir. Özünü keşfettikçe ulaşabileceğin en yüksek değer ve sevgiye de sahip olursunuz.

YORUM EKLE

banner1

banner19

banner3

banner18